This page was last updated : 140512.
File size is: 20 k.
Fragment Genealogie Specht
Generatie 5
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Specht,
version 1.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Specht Gen. nr. 5

5a. Ds. Samuel Specht, geb. Wilige-Langerak, ged. Schoonhoven 26-10-1685, ovl. Oud-Beijerland 17-3-1752, ingeschreven als student theologie aan de Universiteit van Leiden 18-9-1704 ("Samuel Specht, Schoonhovia-Batavus. 20 (jr.)"),[1] proponent, predikant te St. Philipsland 1711-1724 (intrede 24-5-1711, afscheid 2-11-1714), te Strijen 1714-1720 (intrede 9-11-1714, afscheid 1-12-1720), te Oud-Beyerland 1720-1749 (intrede 8-12-1720, emeritaat aug. 1749),[2] [3] [4] doopget. (1752), tr. Strijen 22- 4-1717[5] Elizabeth van Hessel, ged. Strijen 13-2-1695, ovl. Numansdorp 29-2-1760, doopget. (1752), dr. van Simon Van Hessel, secretaris en notaris te Strijen, en Maria Quriijns Van Strijen.

5b. Hermannus Specht, geb. vóór ca. 1715, ovl. 1776-1782, koopman te Utrecht (1760), treedt op als executeur testamentair van de nagelaten boedel van Leendert Schut en Johanna Snep (1759), tr. Utrecht 14-9-1738[30] Cornelia toe Laer (Toelaar), ged. Utrecht maart 1715, ovl. na 1784, dr. van Gijsbert toe Laer en Sara Jacobsdochter(?) van Marienhoff. Zij hebben een winkel aan de oostzyde van de Oudegracht te Utrecht (1776).

Op 24-8-1738 maken Harmannus Specht en Cornelia Toelaar, onmondig, geassisteerd met Jacobus van Merrienhoff, haar oom en voogd, huwelijkse voorwaarden. Zonder kinderen erft de langstlevende alles, met kinderen is er lyftocht voor de langstlevende met benoeming van de langstlevende tot voogd. [31]
Op 18-12-1760 testeren Hermannus Specht koopman en Cornelia Toelaar echtelieden, wonende te Utrecht. Erfgenamen zijn de langstlevende en de kinderen, de laatsten in die goederen die zy elkaar niet in eigendom mogen bespreken, waaraan de langstlevende echter de lyftocht behoudt met benoeming van de langstlevende tot voogd. Er wordt verwezen naar de huwelykse voorwaarden d.d. 24-8-1738 voor notaris Hendrik van Dam. [32]
Op 15-6-1776 testeren Hermannus Specht, koopman, en Cornelia Toelaar echtelieden wonende te Utrecht, OZ van de Oude gracht by de Korte Smeesteeg. Erfgenamen zijn hun kinderen Sara Specht, Gerardus Bernardus Specht, Philippus Specht, Johannes Jacobus Specht, en eventuele verdere kinderen. Verder wordt het volgende bepaald: eerst erft langstlevende, zowel in eigendom als lyftocht, de legitieme portie wordt totgewezen by oppositie, de keuze is aan zoon Gerardus Bernardus Specht om hun woonhuis aan de oostzyde van de Oudegracht met de winkelgoederen aan te nemen, dochter Sara Specht is innocent, executeur en voogd, na overlyden van de langstlevende, zijn hun zonen Gerardus Bernardus Specht en Johannes Jacobus Specht. Er wordt verwezen naar huwelykse voorwaarden d.d. 24-8-1738 voor notaris Hendrik van Dam [33]

Referenties van de gegevens van generatie 5 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Specht --- Generatie 5 ( 35 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 2. NL 4(1886)20
 3. F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlands hervormde predikanten tot 1816
 4. ⇒ www.dominees.nl
 5. J.J. Vervloet et al., De Parenteel van Doen Beijensz, Rotterdam, 1989
 6. J.J. Vervloet et al., De Parenteel van Doen Beijensz, Rotterdam, 1989
 7. NL 75(1958)464
 8. NL 75(1958)464
 9. NL 75(1958)464
 10. W.M.C. Regt, Naamlijst der Predikanten van Zeeland, 1565-1938
 11. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 12. F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlands hervormde predikanten tot 1816
 1. Nav. 42(1892)349
 2. W.M.C. Regt, Naamlijst der Predikanten van Zeeland, 1565-1938
 3. OV 51(1996)59
 4. Nav. 42(1892)349
 5. Nav. 42(1892)349
 6. Wap. 1(1897)62
 7. NP 46(1960)197
 8. NP 46(1960)197
 9. Broederschap der Notarissen in Nederland, Register der protokollen etc., Amsterdam 1860
 10. NP 46(1960)197
 11. NP 46(1960)197
 12. NP 46(1960)197
 1. NP 46(1960)197
 2. OV NAAMREEKSEN II(1990)92
 3. NP 46(1960)197
 4. OV 18(1963)261
 5. NP 18(1928)23
 6. A.A. Vorsterman van Oyen, Geslachtslijst der familie Toe Laer, 's-Gravenhage, 1890
 7. GA Utrecht, ONA, Nots. H. van Dam, inv.nr. U184a006, akte nr. 95
 8. GA Utrecht, ONA, Nots. L. Swartendijk, inv.nr. U226a001, akte nr. 88
 9. GA Utrecht, ONA, Nots. L. Swartendijk, inv.nr. U226a003, akte nr. 66
 10. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Klemme, inv.nr. U236a011, akte nr. 115
 11. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Klemme, inv.nr. U236a012, akte nr. 66

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 6
Back to previous
generation 4
Directly go to generation :
1 2 3 4 5