This page was last updated : 161129.
File size is: 8 k.
Fragment Genealogie Specht
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Specht,
version 1.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Specht Gen. nr. 1

Wapen Specht: in zilver drie zwarte spechten (2,1).

1a. NN Specht.


Diverse niet in te passen naamdragers Specht
Jochum Specht, geb. 1566/67, ovl. 28-9-1654, beg. Haarlem Grote Kerk, tr. Janneken de Kei, geb. 1572/73, ovl. 17-1-1648, beg. Haarlem Grote Kerk.

Zerk in den Noorderzijbeuk van de Grote Kerk te Haarlem:[1]
233. Hier leyt begraven / Jochum Specht den /
ouden Brandenburger / out 87 jaer is in den /
Heer gerust den 28 / September 1654. /
Twee wapens aan een tak : I uitgesleten. II drie mensdienhoofden (?), 2 en 2.
- Hier leyt begraven / Janneken de Kej huys/
vrou van Jochum Specht / out 75 jaer is in den /
Heer gerust den 17 / Januari 1648. -

Joachim Specht:
Uit het Doodenboek der Momber-kamer te Utrecht:[2]
15-1-1711. - Joachim Specht , l. n. sijn vrouw met onmundige kinderen , in de Nobelstraet, gesonken, 12 gl. 12 st. - Geerte-kerk.


2

Ia. Herman Specht.

IIa. Philips Hermansz Specht, steensnijder te Utrecht, tr.[4] Machteld Hendrickdr Vuistinck.

IIIa. Henrick Specht, ovl. Utrecht 7-9-1646 (overluid), aang. 15-9-1645 (nalatende vrouw en onmondige kinderen), substituut-griffier bij het Hof van Utrecht (1637-1646),[6] otr. Utrecht 24-3-1639[7] Elisabeth van Nijenrode. Zij hertr. Utrecht 15-2-1646 Cornelis de Pauw, korenkoper in 't grote Huis ter Hert aan de Maria Plaats.[8] Zie Ref. [9] voor meer details.3
Willem Janss Specht:
GA Utrecht, kerkmeesters van de sint nicolaaskerk te Utrecht: nr. 730 Akte van verkoop van een huisje in de Keukenstraat door de kerkmeesters aan Willem Janss Specht Datering: 1570.

Specht te Dordrecht
Pieter Specht.
  Uit hem (bij geen van de dopen een moedersnaam genoemd):
 • 1. Geertruijd Specht, ged. Dordrecht dec. 1618.
 • 2. Johannes Specht, ged. Dordrecht juli 1620.
 • 3. Catarina Specht, ged. Dordrecht feb. 1624.
 • 4. Grietgen Specht, ged. Dordrecht nov. 1627.
 • 5. Maeiken Pieters Specht, filiatie niet bewezen, tr. vóór 1662 Jan Wilmsen Lacrooij. Hieruit verder nageslacht bekend.

Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Specht --- Generatie 1 ( 14 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. P. C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Gen. en her. gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, Utrecht, 1928
 2. ANF 16(1903)434
 3. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p156
 4. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p156
 5. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p156
 1. GA Utrecht, 239-1 nr. 3 Stukken betreffende de benoeming van de griffiers Jacob van Berck en Jacob van Steenre, 1637 en van de substituut-griffier Henrick Specht
 2. Jb. CBG 24(1970)84
 3. Jb. CBG 24(1970)84
 4. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p156
 5. Jb. CBG 24(1970)84
 1. Album Promotorum Academiae Rheno-Trajectinae 1636-1815, Utrecht, 1936
 2. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p156
 3. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p156
 4. Utrechtse Parentelen, dl. 6, p156

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2 3 4 5