This page was last updated : 120413.
File size is: 12 k.
Fragment Genealogie De Schilder
Generatie 3
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie De Schilder,
version 1.2,
Muiden, 2010.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy De Schilder Gen. nr. 3

3a. Mr. Pieter (Peeter) de Schilder (Jr.), ged. geref. Amsterdam Nieuwe K. 2-7-1613, ovl. 16-9-1689[1], ingeschreven als student filosofie en letteren aan de Universiteit van Leiden 25-10-1630 ("Petrus de Schilder, Amsterodamensis, 17 (jaar)") en als student rechten op 6-9-1632 ("Petrus de Schilder, Amsterodamensis, 20 (jaar)"),[2] advocaat voor het Hof van Holland, raadsheer (aangesteld 1638) en president (1678) van de Raad van Brabant in 's-Gravenhage,[3] [4] viert op 13-9-1688 het halve eeuwfeest van zijn zitting in de Raad, vraagt op 17-1-1689 daaruit ontslag, doop get. (1644), huw. get. (1662), otr. Amsterdam geref. 23-5-1636 , otr./tr. 's-Gravenhage 1/18-6-1636[5] [6] (Jkvr.?) Maria Beljaerts, ovl. Terheijden 19-11-1662[7], dr. van Mr. Adriaen Beljaerts, secretaris van Terheijden, en Maria van Berckel.

Geschilderd portret van Pieter de Schilder (Jr.) (1613-1689) door Paulus Hennekyn.
Paneel. Formaat: 69 x 54 cm.
Datering: onbekend
Locatie: particulier collectie, Italie (1968).
Bron: Ref. [8]
Geschilderd portret van Maria Beljaerts (..-1662) door Paulus Hennekyn.
Paneel. Formaat: 69 x 54 cm.
Datering: onbekend
Locatie: collectie J. Paul Getty Museum, Malibu (USA).
Bron: Ref. [9]

klik op plaatje(s) om te vergroten
Uit een beschouwing van J. ter Gouw over Regtspleging in Staats-Brabant:[10]
"Ik voeg hier nog eene aantekening bij, betreffende drie oude kennissen, die wij vroeger ontmoet hebben op een speelreisje van den Haag naar Rotterdam, namelijk: de twee raadsheeren Schilders en Stapels en de substituut-griffier Coenen.
Uit de Resolution van den Raad, en Leenhove van Braband blijkt, dat de eerstgemelde raadsheer (die beurtelings Schilders, Pieter de Schilder en de Schildere genoemd wordt), nadat hij in 1678 president van den Raad was geworden, op den 13n September 1688 het halve eeuwfeest zijner zitting in den Raad vierde, maar reeds op den 17n Januarij 1689 zijn ontslag vroeg en eene maand later (16 Febr.) overleed."
Op 11-10-1658 procedeert Mr. Pieter Schilders, raad in de raad van Brabant, als echtgenoot van Maria Beljaerts en als voogd van de kinderen van wijlen Cornelis Beljaerts, in zijn leven schout en dijkgraaf te Terheijden, tegen Christoffel van Hove, koopman te Amsterdam. Laatsgenoemde wordt veroordeeld om aan Schilders q.q. te betalen "de twee derde parten in de helft van de somme van negen duysent seven hondert en dertich gul. vijff stuyvers ses penn... metten intreste vandien ... sedert den vijffden Augusty 1654". [11]

Referenties van de gegevens van generatie 3 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie De Schilder --- Generatie 3 ( 17 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. Jb. CBG 44(1990)171
 2. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 3. Wap. 3(1899)89
 4. Jb. CBG 44(1990)172
 5. ANF 11(1894)228
 6. NL 95(1978)331
 1. NL 95(1978)331
 2. Jb. CBG 44(1990)182
 3. Jb. CBG 44(1990)182
 4. J. ter Gouw, De oude tijd, Haarlem, 1874, ⇒ www.archive.org
 5. ARA, Hof van Holland, sententie 11 okt. 1658, no. 157, gecit. in NL 95(19)332
 6. zie ook ANF 11(1894)228
 1. NL 95(19)331
 2. NL 11(1893)60
 3. GN 12(1957)114
 4. Wap. 3(1899)90
 5. ANF 10(1895)169

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3