This page was last updated : 120614.
File size is: 12 k.
Fragment Genealogie De Schilder
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie De Schilder,
version 1.2,
Muiden, 2010.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy De Schilder Gen. nr. 1

Wapen De Schilder: in zilver twee blauwe palen en daaroverheen een hoekige roode dwarsbalk, vergezeld boven van drie zwarte merletten tussen de palen.[1]
Dit wapen werd volgens de wapenboeken van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch gevoerd door enkele leden van het geslacht Schilder(s) die lid waren van dit gezelschap.[2]

1a. Pieter de Schilder(¥), geb. vóór ca. 1560, ovl. vóór 1607.

"De familie De Schilder was in den Spaanschen tijd uit Braband naar Holland gekomen, zijnde een van de oudste regeeringsgeslachten van 's-Hertogenbosch, waar zij gewoonlijk Schilders werd genoemd.[3]
Belastingregister te Belle (1598):
fol. 77. Des biens Pierre de Schildere demourant en Amstelredam. ..... dix mesures jardinage et VII quartiers de terre a labeur au village de Sint Janscapelle ... au prys de XXX s.t. la mesure par an ...
Op 3-5-1607 compareren Merten van den Sande, voogd van de twee nog minderjarige kinderen van wijlen Pieter de Schilder, in tegenwoordigheid van de oudste van de twee kinderen, Pieter de Schilder en sr. Johannes de Laet, enige zoon en erfgenaam van sr. Hans de Laet, die eveneens voogd was van voornoemde weeskinderen. Zij laten vastleggen, dat tussen hen een geschil was gerezen over een schepenkennis (schuldvordering) ten laste van Hans de Waert, waarop nog ƒ 1250,-- moest worden betaald. Partijen komen nu overeen, dat Johan de Laet 1/3e deel van dit bedrag zal vergoeden. De weeskinderen moeten derhalve een verlies van 2/3e deel incasseren. Zou alsnog, tegen de verwachting in, geld binnenkomen dan zou dat naar rato moeten worden verdeeld. Johan verklaart, dat hij geen honorarium zal vorderen voor het door zijn vader gevoerde beheer. [4]

Andere personen Pieter de Schilder
Onderstaand volgen nog een aantal personen met de naam Pieter de Schilder. Sommigen van hen (nr. I, III, V-2) zouden identiek kunnen zijn met Pieter de Schilder nr. 1a. Uit de thans beschikbare gegevens is daarover nog geen zekerheid te verkrijgen.

I. Pieter de Schilder, geb. vóór ca. 1565, diaken (benoemd 14-11-1587 en 10-11-1596) en ouderling (benoemd 15-9-1591) van de Nederduitsch-hervormde gemeente te Middelburg,[6] koopman te Middelburg (1595).

Op 11-11-1595 bekennen Josias Wijbo, conrector van de Latijnchse Schole te Rotterdam, en zijn vrouw Esther Marchant gelden ontvangen te hebben van Pieter de Schilder, coopman te Middelburch, vanwege uitkoop van de goederen van Jacob Buffkins. [7]
II. Piet(t)er de Schilder, beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 10-6-1692 (laatst wednr. van Maria Ardier), tr. vóór 1652[8] Judith (Judick) van de Cappel(le), otr. 2o Amsterdam geref. 20-11-1654 Anna Fae(t)s, otr. 3o Amsterdam geref. 3-4-1665 Maria Ardiers, beg. Amsterdam Nieuwe Zijds Kapel 15-11-1677, wed. van Johannes Harpers Snoec, doopget. te Voorschoten (1662).
  Uit zijn eerste huwelijk:[9]
 • 1. Pierre de Schilder, ged. Waals Amsterdam Oude Waalse Kerk 15-9-1652.

III. Pieter de Schilder, geb. vóór ca. 1550, tr. vóór ca. 1575[10] Soetgen Lenarts, dr. van Trijntgen Jacobs Cleyburgh.
  Uit dit huwelijk:[11]
 • 1. Emmerentia Pieters (de Schilder), geb. vóór ca. 1575, vermeld op 2-5-1593 als doopget.
IV. Pieter de Schilder, tr. vóór 1608 Jerson Metsue(¥), doopget. (1597, 1614).

COMMENTAAR(¥) In deze tijd is er in Amsterdam ook een Jersom Metsue (man!) x Aeriaentjen van den Ende.
  Uit dit huwelijk:
 • 1. Catharijna de Schilder, ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 27-11-1608.
 • 2. Gersom de Schilder, beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 21-10-1669, filiatie niet bewezen.
V. Matthijs Laurensz de Schildere, geb. vóór ca. 1535, krijgt op 11-4-1559 commissie als deurwaarder extraord. van den Hove van Holland, en resigneerde 5-10-1567 op Cornelis Maartentsz Deijm, tr. 1o voor 1560 Annetje Pietersdr, ovl. vóór 1580, tr. 2o 1580-1582[12] Lijsbeth Willemsdr (van Velsen), geb. 1548, wed. van Pelgrom Everstz van Thye, dr. van Willem Jansz (van Velsen), messemaker, en Geertruqd Hendriksdr.
Op 21-9-1580 doet Matthijs Laurensz de Schildere als weduwnaar van Annetje Pietersdr ter Haagsche Weeskamer voor zijn 2 kinderen, Jaepmijntje de Schildere oud 20 jaar, en Pieter de Schildere oud 13 jaar, hun moederlijk bewijs gedaan.[13]
  Uit zijn eerste huwelijk (de Schildere-Piertersdr):
 • 1. Jaepmijntje de Schildere, geb. 1559/60, ovl. na 1580.
 • 2. Pieter de Schildere, geb. 1566/67, ovl. na 1580.

Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie De Schilder --- Generatie 1 ( 13 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. Wap. 3(1899)89
 2. ⇒ index.php?id=11885
 3. Wap. 3(1899)89
 4. GAA NA 107, fol. 3Ov, notaris Jan Fransz Bruyningh, gecit. in Jb. CBG 50(1996)124
 5. Wap. 3(1899)90
 1. F. Nagtglas, De algemeene kerkeraad der Nederduitsch-hervormde gemeente te Middelburg van 1574-1860, Middelburg, 1860
 2. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 4, Aktenummer/Blz. 331/637
 3. Wap. 3(1899)90
 4. zie ook Wap. 3(1899)90
 5. OV 54(1999)264
 1. OV 54(1999)264
 2. NL 25(1907)282
 3. NL 25(1907)282

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2 3