This page was last updated : 150220.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie Cateau van Rosevelt
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Cateau van Rosevelt,
version 1.1,
Muiden, 2012.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Cateau van Rosevelt --- Generatie 4 ( 26 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. NL 10(1892)8
 2. NL-HaNA, Rosevelt, 2.21.229, inleiding
 3. NL-HaNA, Rosevelt, 2.21.229, inleiding
 4. ⇒ www.suriname.nu
 5. NL-HaNA, Rosevelt, 2.21.229, inleiding
 6. Spiritualist, 1879, II, p. 159, gecit. in ⇒ animis6.htm#_ftnref12
 7. Residentie- en Stadsalmanak 1865-1891
 8. NL 10(1892)8
 9. Mededeling Jan van Schaik, 2012
 1. Koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1893, 1895
 2. ⇒ nt00340
 3. ⇒ alm_1843_eigenaar.pdf
 4. Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 439 Cateau van Rosevelt, nummer toegang 2.21.229
 5. ⇒ colofon.php
 6. zie ook Rotterdamsch Nieuwsblad, 17-01-1906
 7. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1902
 8. Rotterdamsch nieuwsblad d.d. 16-3-1909
 9. ⇒ nedg356.htm
 1. Middelburgsche courant, d.d. 16-6-1902
 2. Tilburgsche Courant d.d. 22-2-1917
 3. Algemeen Handelsblad, d.d. 4-12-1914
 4. Het Vaderland d.d. 29-1-1937
 5. Arnhemsche courant d.d. 30-1-1943
 6. De Tijd d.d. 19-05-1944
 7. Het Vaderland 5-12-1941
 8. Het nieuws van den dag : kleine courant, d.d. 24-03-1904

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 5
Back to previous
generation 3
Directly go to generation :
1 2 3 4 5