This page was last updated : 120904.
File size is: 8 k.
Fragment Genealogie Cateau van Rosevelt
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Cateau van Rosevelt,
version 1.1,
Muiden, 2012.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Cateau van Rosevelt Gen. nr. 1

Wapen Cateau van Rosevelt: Gevierendeeld: I en IV 5 takken of misschien staken met boonen er om heen (naast elkaar) . II en III een leeuw: hartschild drie rozen? 2 en 1. Helmteken een uitkomende leeuw.
Dit wapen komt voor in de collectie Familiewapens in het Landsarchief te Batavia[1] als dat van R.H. Cateau van Rosevelt (zie nr. 3c) ).

1a. Dingenus Rosevelt, geb. vóór ca. 1715, ovl. na 1757, afkomstig van Middelburg (1742), notaris te Middelburg (1739-1745), benoemd op recommandatie van de Magistraat van Middelburg 23-11-1739,[2] lidmaat van geref. kerk te Ravenstein en op 30-9-1757 "met attestatie na elders vertrocken",[3] tr. Vlissingen 28-7-1742[4] [5] Maria Cateau, geb. vóór ca. 1715, ovl. Ravenstein (in het kraambed), beg. in de kerk aldaar 15-1-1756, afkomstig van Vlissingen (1742), kennelijk uit een familie van o.a. kooplieden in hout en wijn in Vlissingen en Middelburg,[6] wordt geref. lidmaat te Vlissingen op belijdenis 29-9-1733, dan wonend "Op de Beurs", is met attestatie naar Emmerik vertrokken 14-6-1755. Dingenus en Maria waren uitgeweken naar de vrijplaats Ravenstein, waar Maria in het kraambed overleed en begraven werd.[7]


Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Cateau van Rosevelt --- Generatie 1 ( 9 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
  1. Ind. Nav. 5(1939)132
  2. RAZ, Toegang: 2.1, Registers van commissiën en instructiën 1578-1809, inv.nr: 1672, f182v
  3. NL 84(1967)358
  4. Jb. CBG 29(1975)74
  1. NL 84(1967)358
  2. NL 84(1967)324
  3. NL 84(1967)324
  4. NL 84(1967)324
  1. NL 84(1967)324

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2 3 4 5