This page was last updated : 111016.
File size is: 20 k.
Fragment Genealogie Van Rijswijk de Jong
Generatie 2
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Van Rijswijk de Jong,
version 1.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2011 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Van Rijswijk de Jong Gen. nr. 2

2a. Johan Aland Theodoor Henri Florus (Floris) van Rijswijk de Jong, geb. Gorinchem 10-4-1863, ovl. Voorburg 14-4-1936,[1] bevorderd tot tandarts te Utrecht (1895),[2] tandarts te Amersfoort (voor 1905) en te Rotterdam (1905-1925) aan de Coolsingel 55, 1e luitenant van de 1e compagnie van de Dienstdoende Schutterij te Amersfoort (1900),[3] schrijver van "De tandheelkundige verpleging van het Nederlandsche leger" waarin hij pleit voor de aanstelling van militaire tandartsen in het Nederlandse leger (1909),[4] dichter van het muziekstuk "Schalkschheid" (componist Arnold Spoel) (1913),[5] woont te Rotterdam (1914) op de Mauritsweg 35a (1915),[6] Voorburg (1925-1936), tr. Gorinchem 1-10-1896 (door echtscheiding ontbonden arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage 26-6-1906) Arnolda Constance (Constantia) Eliana barones van Till, geb. Utrecht 23-12-1869, ovl. Bosch en Duin (Den Dolder) 17-8-1947,[7] dr. van Gerhard Anne baron van Till, majoor der artillerie, en Henriëtte Cornelia Buddingh. Zij hertr. 1o Utrecht 18-7-1907 Petrus Cornelius Moinat,[8] en hertr. 2o L.W. Hansen.

2b. Cornelis (Marie) Gérard van Rijswijk de Jong, geb. Maastricht 3-1-1865, ovl. Nijmegen 9-3-1944, wordt als sergeant van het 8e regiment Infanterie op 1-10-1886 geplaatst op de 1e klasse van de hoofcursus te Kampen ter opleiding tot 2de luitenant,[11] wordt benoemd nov. 1890 tot tweede luitenant bij het 4e regiment Infanterie,[12] is lid van de examencommissie voor vaandrig,[13] eerste luitenant, adjudant bij het 11e regiment Infanterie (-1905), kapitein bij het 9e regiment Infanterie (1905..1915),[14] commandant van het 11e regiment Infanterie te Nijmegen, is gecomitteerde bij het eindexamen Middelbare Handelsschool te Nijmegen (1928, 1932, 1933),[15] kolonel titulair der Infanterie b.d. (1944), tr. Nijmegen 26-5-1909 Johanna Jacoba Albers, geb. Hellevoetsluis 4-12-1874, ovl. Nijmegen 14-5-1947, wier meubilair na haar overlijden publiekelijk wordt geveild te Nijmegen (1947),[16] dr. van Dr. Bernardus Albers en Petronella Linckers (zie Dr. Bernardus Albers ). Zij wonen te Nijmegen (1912..1944) in de Fransche straat 27 (1915, 1944).[17]

Groepsportret IIe Bataljon 11e Regiment Infanterie. Vierde van rechts kapitein Cornelis Marie Gérard van Rijswijk de Jong (1865-1944).
Foto: 1914/1919
Bron: Het Geheugen van Nederland

klik op plaatje(s) om te vergroten

2c. Willem Samuel Anne Alexander Henri Marie van Rijswijk de Jong, geb. Maastricht 9-7-1868, ovl. op "Schatzenburg" te Dronrijp 27-7-1946, slaagt voor het toelatingsexamen cadet (1885) en het eindexamen (1889)aan de KMA te Breda,[26] benoemd tot tweede luitenant (juli 1889) bij het 2e regiment Infanterie,[27] benoemd tot eerste luitenant 15-5-1893 bij het 5e regiment Infanterie en als zodanig voor vijf jaar naar NOI gedetacheerd 20-10-1894 bij de Hoofdcursus van het KNIL,[28] komt in 1899 weer terug naar Nederland,[29] in rang overgeplaatst naar het regiment Grenadiers en Jagers (1900),[30] regiments-adjudant bij het kapitein (1905) en regiments-adjudant (1906) bij het bij het 11e Regiment der Infanterie, kapitein der Grenadiers (1912), majoor (1912), luitenant-kolonel (1-5-1919) en commandant van het 15e regiment Infanterie, commandant van het Regiment Jagers (1-8-1920), inspecteur van de Infanterie (1-10-1923), waarnemend Gouverneur (22-10-1923) en Gouverneur (1925) der Residentie, met eervol ontslag 1-10-1926, wordt 31-8-1936 benoemd tot luitenant-generaal titulair, adjudant in buitengewone dienst van H.M. de Koningin, geëerd met het eerteken voor belangrijke krijgsbedrijven Atjeh 1896-1900, ridder 3de kl. kroonorde van Duitschland, officier Orde van Oranje Nassau met de zwaarden en ridder in de Orde van de Nederlanse Leeuw, tr. 1o Arnhem 28-9-1905 Christina Theodora Post, geb. 's-Gravenhage 11-2-1876, ovl. Nijmegen 16-6-1907 (in de kraam van haar tweede kind), dr. van Dr. Adolph Ernestus Post, officier van gezondheid, en Margaretha Petronella Marius, tr. 2o 's-Gravenhage 6-6-1912 Jacomina Maria Helena Huber (Hüber), geb. Leeuwarden 6-12-1885, ovl. Leeuwarden 27-4-1965[31], voogdes van het Gasthuis "Vredenhof" te Dronrijp (1945-1965), biedt, als beschermvrouwe van de postduivenvereniging "De Zwarte Doffer" te Dronrijp, een wisselbeker aan en medailles voor de vlucht van Roermond die dan de "Van Rijwijk de Jong vlucht" zal heten (1946),[32] woont op "Schatzenburg" te Dronrijp (1946..1965), dr. van Dr. Mr. Ulrich Herman Huber, jurist, bestuurslid van het Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur, gouverneur van de Vredenhof Stichting in Dronrijp, directeur van "Het Noorderleegs Buitenveld" Inc. te Hallum, lid van Provinciale Staten van Friesland, lid van de Twede Kamer, lid van de Raad van State, en Johanna Petronella Francois.[33] [34] Willem woont met zijn tweede vrouw te 's-Gravenhage (1914..1930) in de Sweelinckstraat 47 (1917..1920), van Bleiswijkstraat 117, op "Schatzenburg" te Dronrijp (1946).

Petrus A. van Antwerpen componeerde een "Groote Triumph Marsch" voor piano (quatre mains) "met verschuldigde hoogachting opgedragen" aan Den HoogEdel gestrengen Heer Majoor W.S.A.A.H.M. van Rijswijk de Jong. [35]

Groepsportret IIIe Bataljon Regiment Grenadiers. Veertiende van rechts kapitein Willem Samuel Anne Alexander Henri Marie van Rijswijk de Jong (1868-1946).
Foto: 1914/1919
Bron: Het Geheugen van Nederland
Willem Samuel Anne Alexander Henri Marie van Rijswijk de Jong (1868-1946).
Foto: ca. 1920?
Bron: Fotocollectie CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

De buitenplaats Schatzenburg te Dronrijp. Hier woonde Willem Samuel Anne Alexander Henri Marie van Rijswijk de Jong met zijn tweede vrouw Jacomina Maria Helena Huber. Het huis is in bezit van de stichting Vredenhof te Dronrijp en in gebruik van de voogden, die uit de afstammelingen van de familie Huber gerecruteerd worden.
Foto: ca. 1900.
Bron: Stinsen in Friesland

klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 2 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Van Rijswijk de Jong --- Generatie 2 ( 50 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. NA 45(1952)376
 2. Leeuwarder Courant 11-3-1895
 3. Adresboek/Almanak van Amersfoort, 1900
 4. De Gelderlander, 2-2-1909
 5. www.liberaalarchief.be
 6. ⇒ tel1915
 7. NA 45(1952)376
 8. NA 45(1952)376
 9. Het Vaderland d.d. 27-5-1938
 10. ⇒ www.buitenplaatseninnederland.nl
 11. Leeuwarder Courant 2-10-1886
 12. Leeuwarder Courant 21-11-1890
 13. De Gelderlander 5-3-1903
 14. Leeuwarder Courant 2-9-1905
 15. De Gelderlander passim
 16. De Gelderlander 7-6-1947
 17. ⇒ tel1915
 1. De Gelderlander, passim
 2. De Gelderlander passim
 3. De Gelderlander, passim
 4. De Gelderlander 11-7-1933
 5. De Gelderlander 5-5-1937
 6. NA 50(1957)94, 484
 7. De Gelderlander, 14-7-1930
 8. De Gelderlander, 27-12-1934
 9. Leeuwarder Courant 16-7-1885, 14-6-1889
 10. Leeuwarder Courant 29-7-1889
 11. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1896-1899
 12. De Indische Mercuur 1899
 13. Leeuwarder Courant 29-11-1900
 14. ⇒ www.rosendahlhuber.net
 15. Leeuwarder Courant d.d. 7-11-1946
 16. NP 3(1912)174
 17. ⇒ www.rosendahlhuber.net
 1. ⇒ www.nederlandsmuziekinstituut.nl
 2. Leeuwarder Courant 26-9-1984
 3. Leeuwarder Courant 24-3-1984
 4. Leeuwarder Courant, 12-6-1990
 5. Album Promotorum Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936, Leiden,Bloemendaal (1959) 1963
 6. ⇒ www.nationaalherbarium.nl
 7. Het Vaderland, d.d. 16-5-1935
 8. ⇒ www.nationaalherbarium.nl
 9. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1937-1942
 10. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1938-1941
 11. ⇒ www.nationaalherbarium.nl
 12. www.microscopie.nl
 13. Antonie van Leeuwenhoek 44(1978)121
 14. ⇒ www.historisch-emmen.nl
 15. Leeuwarder Courant 19-12-1958
 16. NRC 6-9-2010

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2