This page was last updated : 091013.
File size is: 12 k.
Fragment Genealogie Van Rijswijk de Jong
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Van Rijswijk de Jong,
version 1.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2009 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Gegevens verzameld uit openbare bronnen om uit te zoeken of er nog directe verwanten zijn van Dr. Bernardus Albers van wie een collectie stukken in particulier bezit aanwezig is.

1a. Hendrikus Balk / van Rijswijk de Jong, geb. Zaltbommel 9-1-1833, ovl. Nijmegen 10-12-1899, verkreeg in 1870 vergunning zich te noemen en te schrijven : van Rijswijk de Jong, majoor titulair kapitein administrateur van de kleding, belast met het beheer over het garnizoens-kledingmagazijn te Utrecht (1885),[1] kapitein der infanterie (1905), zn. van Cornelis Balk en Hendrika Trik van Rossem,[2] (in de ovl. akte heten zijn ouders Cornelis van Rijswijk de Jong en Wilhelmina van Rijswijk !) tr. Arnhem 30-4-1862 Margaretha Florentina Sophia barones van Lijnden, geb. Zwolle 6-12-1830[3], ovl. Arnhem 6-10-1914, woont te Nijmegen (1912), dr. van Jhr. Lubbert Jan Aland baron van Lijnden, kapitein der infanterie, en Johanna Theodora barones van Voorst tot den Borgel (in Ref. [4] heeft zij niet de titel barones).


Dr. Bernardus Albers
Dr. Bernardus Albers, geb. Zutphen 1829/30, ovl. Nijmegen 19-10-1901, ingeschreven als student geneeskunde aan het Atheneum Illustre te Amsterdam 1852, bevorderd tot heelmeester op 18-4-1855,[11] promoveert aan de Academia Ludoviciana te Giessen (Hessen, D) 22-3-1861, ingeschreven als student verloskunde aan de Universiteit van Leiden 6-5-1863 ("Bernardus Albers, Zutphaniensis, 33 (jaar), Obst(etrie)"),[12] promoveert aldaar op 12-11-1863 in de geneeskunde op stellingen ("Bernardus Albers, ex oppido Zutphen, Med. Doctor, defensis thesibus, Art. Obst. Doctor."),[13] werkzaam als gemeente geneesheer, heel- en verloskundige te Hellevoetsluis (1866-1881), Amsterdam (1881-1885), Nieuwer Amstel (1885-1887), Amsterdam (1887-1897), zn. van Bernardus Albers (in de ovl. akte van zijn zoon heet hij Nijenhuis (sic!)), koopman, en Jenneken Coolhaas, tr. Warnsveld 5-7-1865 Petronella Linckers, geb. Amsterdam 22-5-1841, ovl. verm. voor 1901, dr. van Coenraad Lodewijk Gerhard Linckers en Johanna Jacoba Verschuur.

Diploma d.d. 22-3-1861 ter verkrijging van de graad van doctor in de geneeskunde aan de Academia Ludoviciana te Giessen (Hessen, D) van Bernardus Albers. Ondertrouwannonce d.d. 24-6-1865 van Dr. Bernardus Albers en Petronella Linckers.
Foto: ca. 1900.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Inventaris van een collectie stukken betreffende Dr. Bernardus Albers. In particulier bezit.
 • Handgeschreven verklaring d.d. 30-3-1855 van W. Vrolik, hoogleraar aan het Atheneum Illustre te Amsterdam, dat de heer Albers zijn lessen in de ontleed- en natuurkunde van den mensch en in de vergelijkende ontleedkunde gedurende twee jaren heeft gevolgd.
 • Diploma d.d 18-4-1855 van de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in Gelderland betreffende examen in de heelkunde en bevordering tot Stedelijk Heelmeester van Bernardus Albers. Met aantekeningen t.b.v. vestiging te Hellevoetsluis 15-3-1866, Amsterdam 13-9-1881, Nieuwer Amstel 13-5-1885, Amsterdam 25-11-1887.
 • Handgeschreven verklaring d.d. 9-4-1856 van J. van Geuns, hoogleraar algemene ziektekunde aan het Atheneum Illustre en de Klinische School te Amsterdam, dat Bernardus Albers, stedelijk heelmeester, van 1-2-1855 op zijn afdeling in het Binnengasthuis als élève interne werkzaam is geweest.
 • Diploma d.d. 22-3-1861 ter verkrijging van de graad van doctor in de geneeskunde aan de Academia Ludoviciana te Giessen (Hessen, D) van Bernardus Albers. Met een lakzegel in koperen vatting. Met aantekeningen voor erkenning van het diploma in Nederland.
 • Ongedateerd eedsformulier ter verkrijging van de graad van kandidaat in de verloskunde aan Universiteit van Leiden. (vermoedelijk t.b.v. de inschrijving te Leiden in 1863 die nodig was om aldaar te promoveren. Tot 1877 was er aan het Atheneum Illustre te Amsterdam nog geen promotiemogelijkheid)).
 • Diploma d.d. 12-11-1863 ter verkrijging van de graad van doctor in de verloskunde aan de Universiteit van Leiden door Bernardus Albers. Met aantekeningen t.b.v. vestiging te Hellevoetsluis 15-3-1866, Amsterdam 13-9-1881, Nieuwer Amstel 13-5-1885, Amsterdam 25-11-1887.
 • Handgeschreven brief d.d. 15-7-1881 van B&W van Hellevoetsluis aan B. Albers te Hellevoetsluis, betreffende toestemming door de gemeenteraad van zijn ontslag, op zijn desbetreffend verzoek, als gemeente geneesheer, heel- en verloskundige per 1-9-1881.
 • Getypte brief d.d. 2-4-1897 van de NV Nieuw Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam en Nieuwer Amstel, aan Dr. B. Albers waarin het fonds zijn spijt betuigt dat Albers m.i.v. 1-5-1897 ontslag moet nemen als geneesheer der NV vanwege ongesteldheid.
  Uit dit huwelijk:
 • 1. Jenny Albers, geb. Hellevoetsluis 4-8-1866, verder geen gegevens van gevonden.
 • 2. Cornelis Albers, geb. Hellevoetsluis 13-2-1868, verder geen gegevens van gevonden.
 • 3. Dirk Albers, geb. Hellevoetsluis 16-10-1870, ovl. Hellevoetsluis 17-2-1871.
 • 4. Derk Albers, geb. Hellevoetsluis 4-10-1872, ovl. Hellevoetsluis 28-6-1873
 • 5. Johanna Jacoba Albers, geb. Hellevoetsluis 4-12-1874, ovl. Nijmegen 14-5-1947, tr. Nijmegen 26-5-1909 Cornelis (Marie) Gérard van Rijswijk de Jong, geb. Maastricht 3-1-1865, ovl. Nijmegen 9-3-1944, zn. van Hendrikus van Rijswijk de Jong en Hendrika Trik van Rossem. Zie Generatie 2 sub 2b voor verdere gegevens en nakomelingen van dit echtpaar.

Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Van Rijswijk de Jong --- Generatie 1 ( 13 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. Leeuwarder Courant 10-6-1885
 2. NA 41(1948)495
 3. NA 41(1948)495
 4. NA 41(1948)495
 5. NA 45(1952)376
 1. De Gelderlander 6-11-1899
 2. De Gelderlander 11-5-1899
 3. De Gelderlander, 10-11-1914
 4. De Gelderlander, 17-1-1928
 5. De Gelderlander, 23-11-1928
 1. Album Academicum van het Atheneum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam 1632-1913, Amsterdam, 1913
 2. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 3. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2