This page was last updated : 141119.
File size is: 8 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 10.1,
Muiden, 2014.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Genealogie Reinders --- Generatie 5 ( 6 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
  1. ⇒ www.streekarchivariaat.nl
  2. W. Wijnaendts van Resandt, Dagen, maanden, jaren, CB-reeks nr. 7, Den Haag, 1979
  3. J.G.J. van Booma, Lijst van ingekomen lidmaten bij de Hervormde Gemeente te Wijhe, 1763-1812, bibl. NGV, Naarden
  1. Boekje, in bezit van Ir. E. Reinders te Apeldoorn, gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk Reinders-Veen (zie nr. 9d), bevattende een aantal fragment genealogien en wapentekeningen, waarschijnlijk opgemaakt door Mr. A.S. Miedema (zie nr. 8b), hierna te refereren als Huw. boek RV
  2. Ref...
  3. Huw. boek RV

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 6
Back to previous
generation 4
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11