This page was last updated : 100411.
File size is: 8 k.
Kwartierstaat Lapikás
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 9.8,
Muiden, 2010.
© Copyright 2010 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Genealogie Van Pijlen --- Generatie 1 ( 124 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. Hendrik Battjes, Zerken in de NH Kerk te Nieuwkoop, Nieuwkoop, 2008
 2. Mededeling Hendrik Battjes te Amsterdam, 2008
 3. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 54, blz. 9
 4. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 54, blz. 20v
 5. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 54, blz. 64v
 6. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 54, blz. 71v
 7. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 54, blz. 87v
 8. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en sNoorden, inv. nr. 55, blz. 10
 9. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 49v
 10. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 106v
 11. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 350v
 12. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 360
 13. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 56, blz. 78
 14. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 56, blz. 99
 15. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 56, blz. 127v
 16. GA Leiden, Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1095-1164)
 17. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 155II
 18. OA Nieuwkoop en Achttienhoven Nieuwkoop en Noorden 1633, inv. nr. 150, ac-code 162.1.01
 19. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 49v
 20. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 55, blz. 130
 21. GA Leiden, Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1095-1164)
 22. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 3, blz. 1
 23. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 64, blz. 108
 24. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 65, blz. 271
 25. Archief van het ambacht Nieuwkoop, 1569-1811, Toegangsnummer: 162.1.01, ⇒ www.archieven.nl
 26. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 125
 27. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 273v
 28. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 64, blz. 145v
 29. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 314v
 30. GA Leiden, Hoofdgeld van Nieuwkoop anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1095-1164)
 31. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 7v
 32. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 121v
 33. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 238
 34. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 61, blz. 177
 35. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 62, blz. 82v
 36. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 56, blz. 93
 37. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 32v
 38. GA Leiden, Hoofdgeld van Aarlanderveen anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1406- 1460
 39. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1630-1631, inv.nr. 62, blz. 83, 04-04-1631
 40. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1630-1631, inv.nr. 62, blz. 83v, 04-04-1631
 41. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 50
 42. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 50v
 1. GA Leiden, Hoofdgeld van Aarlanderveen anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1406- 1460
 2. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 189v
 3. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 38
 4. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 58, blz. 189v
 5. GA Leiden, Hoofdgeld van Aarlanderveen anno 1623, inventarisnr. 4025 ff 1406- 1460
 6. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 59, blz. 156
 7. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 62, blz. 105v
 8. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1666-1671, inv.nr. 64, blz. 37v, 22-12-1666
 9. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 39
 10. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1699-1705, inv.nr. 4, blz. 106, 10-2-1702
 11. GA Leiden, S.A.II inv.nr. 4600 d.d. 16-1-1694
 12. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1706-1712, inv.nr. 5, blz. 185v, 29-04-1709
 13. Groenehart Archieven, inv. nr. 126, blz. 184 volgnr. 220
 14. SRM, ORA, protocollen Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 67, blz. 302
 15. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1699-1705, inv.nr. 4, blz. 134, 15-05-1702
 16. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1706-1712, inv.nr. 5, blz. 16v, 10-05-1706
 17. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 18. Gen. Her. Bladen 5(1910)168
 19. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 20. Gen. Her. Bladen 5(1910)168
 21. RA Utrecht, Toegangsnummer: 216, rooms-katholiek (rk): domkapittel, nr. 1134, ⇒ www.archieven.nl
 22. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 23. RA Utrecht, Monumenta Van Buchel pag. 257 (fol. 141v)
 24. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 25. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 26. ⇒ amersfoort1-01.htm
 27. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 28. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 29. ⇒ amersfoort001.htm
 30. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 31. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 32. ⇒ amersfoort001.htm
 33. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 34. ⇒ amersfoort001.htm
 35. ⇒ amersfoort001.htm
 36. ⇒ amersfoort001.htm
 37. ⇒ amersfoort001.htm
 38. RA Utrecht, Toegangsnummer: 355, verzameling van buchel booth, nr. 235, ⇒ www.archieven.nl
 39. RA Utrecht, Toegangsnummer: 355, verzameling van buchel booth, nr. 485, ⇒ www.archieven.nl
 40. ⇒ amersfoort7-01.htm
 41. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 1. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 2. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 3. GA Amersfoort, Burgerrechtverleningen, Stadsarchief inv. nr. 2 fol. 226v 9,10
 4. Archief Eemland, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort
 5. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 6. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-03, f109r
 7. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 8. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 9. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 10. ⇒ amersfoort003.htm
 11. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-03, passim
 12. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-04, f388r
 13. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-03, f68r
 14. RA Utrecht, Toegangsnummer: 37, Archivalia van de Hollandse rekenkamer betreffende Utrecht 1528-1585, nr. 90, ⇒ www.archieven.nl
 15. GA Amersfoort, Burgerrechtverleningen, Stadsarchief inv. nr. 8, blz. 202-8
 16. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 17. S. ter Braake, Met recht en rekenschap, De ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de Habsburgse Tijd (1483-1558), Hilversum, 2007
 18. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 19. S. ter Braake, Met recht en rekenschap, De ambtenaren bij het Hof van Holland en de Haagse Rekenkamer in de Habsburgse Tijd (1483-1558), Hilversum, 2007
 20. G. van Orden, Handleiding voor verzamelaars van Nederlandsche historiepenningen, Leiden, 1825
 21. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 22. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-11
 23. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-11
 24. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-11
 25. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-11
 26. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. van Ingen, inv. nr. AT 002a001 folio 21 V
 27. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-04, f029v, en f 334v
 28. Gen. Her. Bladen 5(1910)179
 29. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 30. ⇒ f.e.brandenburg
 31. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 32. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 33. Gen. Her. Bladen 5(1910)169
 34. ⇒ tijhoff.net
 35. Gen. Her. Bladen 5(1910)169, 185
 36. zie ook ⇒ f.e.brandenburg
 37. ⇒ tijhoff.net
 38. ⇒ tijhoff.net
 39. Gen. Her. Bladen 5(1910)188
 40. Gen. Her. Bladen 5(1910)188

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15