This page was last updated : 151213.
File size is: 56 k.
Genealogie Van Pijlen
Generatie 10
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Genealogie Van Pijlen,
version 8.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Van Pijlen Gen. nr. 10


Dirck Willemsz Tak

10a. PIETER VAN PIJLEN, geb. Nieuwkoop 16-12-1844, ovl. Nieuwkoop maart 1916[1], smid (1869, 1871), vrachtrijder (1891..1897), koopman (1895..1902) woont te Nieuwkoop (1869..1902), tr. Nieuwkoop 9-5-1869 JANTINA HENDRIKA HAVING (HOVING), geb. Wildervank 1843/44, ovl. 1880-1895, j.d., dienstbaar wonende te Nieuwkoop (1869), dr. van Hendrik Having en Aaltje Alting. Zij wonen (1903) te Amsterdam.


Advertentie in Het Vaderland d.d. 25-8-1940 voor het Ballet Yvonne Georgi, met o.a. Johan Gerrit Mittertreiner, in de Kurzaal te Scheveningen. Johan Gerrit Mittertreiner (1915-2009) en Maria Margaretha ("Greetje") Donker (1906-1993) [25] dansen voor Ballet der Lage Landen in Pavana Interrumpida van Maurice Ravel.
Foto: mogelijk in de periode 1947-1959.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Necrologie van Johan Gerrit Mittertreiner (1915-2009) in de NRC d.d. 21-2-2009.
Zie ook de column "De dood van een balletdanser" door Martin Bril.
Overlijdensadvertentie van Johan Gerrit Mittertreiner (1915-2009) in de NRC d.d. 21-2-2009.
klik op plaatje(s) om te vergroten

10b. GIJSBERT VAN PIJLEN, geb. Nieuwkoop 12-2-1848, ovl. akte Nieuwkoop 21-10-1882, smid wonende te Nieuwkoop (1877, 1878), werkte op een scheepsbeschuitfabriek, later in een groentewinkel, was daarna houtbewerker, tr. Nieuwkoop 14-11-1878 ADRIANA HENDRIKA VERWAAL, geb. Nieuwkoop 1854, ovl. 's-Gravenhage 14-3-1935, dienstbode wonende te Nieuwkoop (1878), woont te Scheveningen (1902), 's-Gravenhage (1935), dr. van Jan Verwaal, schipper, en Maria van Vliet. Zij hertr. Nieuwkoop 5-12-1884 Leendert Pronk.

10c. PETRUS VAN PIJLEN, geb. Nieuwkoop 29-3-1844, ovl. 's-Gravenhage 6-3-1923, hervormd, j.m. smidsknecht wonende te Nieuwkoop (1870), smid te Nieuwkoop (1872), daarna te Leiden (1880-1898) wonend in buurt 23 (volkstelling), had later een ledikantenfabriek te Haarlem, daarna een grofsmederij te Leiden, in 1907 weer smid te Nieuwkoop, komt op 5-2-1919 naar Hobbemastraat 230 te 's-Gravenhage (bij zijn zoon), woont te 's-Gravenhage (1923), tr. 1o Nieuwkoop 22-9-1870 MARRIGJE SCHELLINGERHOUT, geb. 1850/51, ovl. 1874-1876, j.d. wonende te Nieuwkoop (1870), dr. van Gijsbert Schellingerhout en Catharina Vijfhuizen, tr. 2o Nieuwkoop 20-1-1876 JACOBA GULDEMOND, geb. Aarlanderveen 13-3-1847, ovl. Oegstgeest 1-6-1887, j.d. wonende te Aarlanderveen, wijk 2 nr. 11, vertrekt vandaar op 6-1-1876 naar Nieuwkoop,[32] dr. van Adrianus Guldemond, koopman, en Grietje Bosman, tr. 3o Leiden 28-9-1887 PIETJE TINGA, geb. Leeuwarden (Huizum) 11-7-1841, ovl. 1887-1923, wonende te Leiden (1887), hervormd, dr. van Frans Idses Tinga en Teikje Bavius Ireia(?) (Inia?).

10d. JOANNES VAN PIJLEN, geb. Nieuwkoop 23-6-1850, ovl. Rijswijk (ZH) 11-8-1936, smid te Nieuwkoop (1873, 1882) en Gouda (1882..1890), machinist op het stoomgemaal aan de Hogedijk te Korteraar (1892..1898), bestuurslid van de Remonstrantse Gemeente te Nieuwkoop (1907),[36] melkslijter, kruidenier, winkelier aan de Geestbrugkade te Rijswijk (1914..1921), tr. Ter Aar 5-5-1882 MARIJTJE KREEUWEN, geb. Ter Aar 17-1-1857, ovl. Aalsmeer 28-1-1946, vermeld in Bev. Reg. Ter Aar 1849-1859 wonend wijk B nr. 38 (Kerkbuurt), vertrekt na het overlijden van haar echtgenoot op 7-10-1936 uit Rijswijk naar 's-Gravenhage (Gouverneurlaan 1936, van der Berghstraat 1938). dr. van Jacob Kreeuwen, winkelier te Ter Aar, en Catharina Spoormaker. Zij wonen te Gouda in de Keizerstraat (1883..1890), aan de Hogedijk te Korteraar (1892..1898), aan de Geestbrugkade (1914..1921) en Rembrandtkade (..-1936) te Rijswijk.

Het echtpaar Joannes van Pijlen (1850-1936) en Marijtje Kreeuwen (1857-1946).
Foto Rijswijk/Den Haag ca. 1920-1930.
Het stoomgemaal aan de Hogedijk te Korteraar, waar Joannes van Pijlen (1850-1936) de eerste machinist was van 1892-1898. Dit gemaal werd in 1894 in bedrijf gesteld ter vervanging van het achttiental molens waarvan de capaciteit onvoldoende was gebleken voor de bemaling van de Polder Nieuwkoop (ca. 5,70 m -NAP). Het gemaal brandde in 2001 volledig uit maar is in 2004 gerestaureerd.[37]
Foto: voor 2001.[38]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Blijkbaar gelijktijdig gemaakte pasfotoos van de kinderen van Joannes van Pijlen en Marijtje Kreeuwen, van links naar rechts : Petronella Catharina van Pijlen (1883-??), Catharina Maria van Pijlen (1886-??), Dirkje van Pijlen (1890-??) en Johannes Jacob van Pijlen (1895-1991).
Foto's 's-Gravenhage ca. 1910.

klik op plaatje(s) om te vergroten

10e. DIRK VAN PIJLEN, geb. Nieuwkoop 30-8-1862, ovl. Nieuwkoop (akte 14-5-1907), smid wonende te Nieuwkoop (1894), had later een winkel in visserijartikelen, tr. Nieuwkoop 22-11-1894 NEELTJE VAN ERK, geb. Stolwijk 14-12-1860, dienstbode wonende te Nieuwkoop (1894), dr. van Cornelis van Erk, horlogemaker, en Aagje Burger.

Advertentie in De Rijnbode d.d. 4-9-1915 betreffende de openbare verkoop van het winkelhuis van de wed. van Dirk van Pijlen.
klik op plaatje(s) om te vergroten


Egbert Willemsz Tak

10f. JACOB VAN PIJLEN, geb. Hazerswoude 9-3-1877, ovl. Hazerswoude 6-8-1962, wordt op 5-3-1890 ingeschreven in het Bev. Reg. als kapper in de Haarlemmerstraat 39, afkomstig van Hazerswoude, waarheen hij weer vertrekt op 8-10-1900, barbier (1907, 1921), pacht tuingrond, gelegen achter de openbare lagere school in het dorp Hazerswoude (1927),[52] [53] tr. TRIJNTJE QUALM, geb. Hazerswoude 1-10-1883, ovl. Geldermalsen 23-2-1975, dienstbode, dr. van Cornelis Qualm en Geertrui Havenaar.

10g. JACOBUS VAN PIJLEN, geb. Hazerswoude 24-11-1879, ovl. Hazerswoude 13-10-1970, benoemd tot hulppostbode (1911)[59] en tot postbode (16-9-1914)[60] te Hazerswoude, commissaris (1915-1917) en penningmeester van de arbeidersvereniging Onderling Hulpbetoon (1917..1938),[61], bestuurslid (1923-1925) en secretaris (1927) van de in 1923 opgerichte afdeling Hazerswoude van de Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Herv. (Gereformeerde) Kerk,[62] afgevaardigde naar de Geref. Bondsvergadering te Utrecht (1927), gemachtigde in het kiescollege der Ned. Herv. Gemeente te Hazerswoude (1924),[63] eerste secretaris van de in 1925 opgerichte Hulpvereeniging van de Geref. Zendingsbond te Hazerswoude,[64] wordt herkozen tot Notabel van de Ned. Herv. Kerk te Hazerswoude (1929),[65] penningmeester van de in 1921 opgerichte vereniging Christelijke Bibliotheek (1921-1936),[66] te Hazerswoude, postbode, huurt voor ƒ 4,-- per week de conciergewoning van het raadhuis te Hazerswoude (1926-1940),[67] pacht tuingrond, gelegen achter de openbare lagere school in het dorp Hazerwoude (1927),[68] [69] tr. 1o Hazerswoude mei/juni 1902[70] DIRKJE WINDHORST, geb. Hazerswoude 30-1-1879, ovl. Hazerswoude 5-3-1903, dr. van Gerrit Windhorst en Wendelina van der Meiden, tr. 2o Zegwaart 23-8-1906 TEUNTJE VAN WIERINGEN, geb. Zoetermeer 1-7-1883, ovl. Hazerswoude 20-5-1919, dr. van Arie van Wieringen en Grietje Buis.Tak - omgeving Den Haag

10h. JOHANNES CORNELIS VAN PIJLEN, geb. 's-Gravenhage 7-3-1874, ovl. 's-Gravenhage 18-3-1944, letterzetter (1898..1910) te 's-Gravenhage, tr. 's-Gravenhage 20-7-1898 JACOBA ALIDA HOLSTEI(J)N, geb. 's-Gravenhage 8-12-1871, ovl. 's-Gravenhage 17-3-1934[79], woont te 's-Gravenhage (1934), dr. van Martinus Holstein, huisschilder, en Dorothea Helena van Kralingen. Zij wonen te 's-Gravenhage (1910-1944).

Overlijdensadvertentie van Johannes Cornelis van Pijlen (1874-1944).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Pieter van Pijlen (1900-1955).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

10i. JOHAN PHILIP VAN PIJLEN, geb. 's-Gravenhage 18-11-1876, ovl. 's-Gravenhage 26-8-1956, ingeschreven te 's-Gravenhage op 1-6-1900 komend uit de Oranje Kazerne aldaar, woont in de Koningstr. 240 (1903), schutter in de 3e Comp. 2e Bat. Schutterij te 's-Gravenhage (1903),[82] klerk (1907), ambtenaar (1907, 1908) en inspecteur der meteropneming (1910) bij de gasfabriek, woont te 's-Gravenhage (1907..1956), tr. 's-Gravenhage 21-1-1910 ANNA CATHARINA STROENK, geb. 's-Gravenhage 18-8-1880, ovl. 's-Gravenhage 11-7-1951, woont te 's-Gravenhage (1910), dr. van Jacob Stroenk en Wesselina van den Toorn. Zij wonen te 's-Gravenhage (1910-1951).

Overlijdensadvertentie van Anna Catharina Stroenk (1880-1951).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

10j. PIETER VAN PIJLEN, geb. 's-Gravenhage 13-8-1880, ovl. 's-Gravenhage 25-10-1943, klerk (1907), eerste klerk (1910) aan de rijksverzekeringsbank, wonend te Amsterdam (1907, 1910), 's-Gravenhage (1943), lid van de feestcommissie t.g.v. het tienjarig bestaan van de Raad van Arbeid te Delft, waarvoor een feestavond wordt gehouden op 3-12-1929 te Delft, en waaraan zijn dochter Engeltje van Pijlen "welwillende medewerking" verleent met zang en piano, [86] tr. 's-Gravenhage 22-11-1907 MARIA PEPPEL, geb. 's-Gravenhage 22-4-1880, ovl. ('s-Gravenhage?) 10-4-1958, woont te 's-Gravenhage (1907, 1943), dr. van Johannes Alexander Peppel, timmerman, en Engeltje Koderitsch. Zij komen op 20-8-1925 met hun dochter uit Delft naar 's-Gravenhage en wonen daar tot (na?) 1943).

Overlijdensadvertentie van Pieter van Pijlen (1880-1943).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Verslag in Het Vaderland d.d. 3-6-1933 van het optreden van Engeltje van Pijlen met het koor Melos in de Galerij te 's-Gravenhage.
klik op plaatje(s) om te vergroten
Engeltje van Pijlen treedt in de jaren dertig gergeld op in 's-Gravenhage als soliste met zang en piano spel :
 • voor de Christelijke Volksbond met zang en piano (1930),[88]
 • voor de Christelijke Volksbond met zang en piano (1931),[89]
 • in een jeugddienst in de Julianakerk met sopraan solozang (1931), [90]
 • in de stichtingkerk Bloemendaal te Loosduinen als sopraan zangeres met liederen van Bach en Beethoven (1931),[91]
 • als pianobegeleidster in gebouw Excelsior (1932),[92]
 • in het Vrouwenclubhuis met zang van Estlandse liederen (1939),[93]

Verslag in Het Vaderland d.d. 30-5-1937 van het optreden van Engeltje van Pijlen met het koor Melos in de kerkzaal van de Ned. Protestantenbond te 's-Gravenhage ten bate van de Grieksch-Russische kerk. Voorbeschouwing in Het Vaderland d.d.18-6-1937 van een KRO radiouitzending waarin Estse volksmuziek ten gehore zal worden gebracht door het koor Melos o.l.v. Engeltje van Pijlen.
klik op plaatje(s) om te vergroten
Als leidster van de zanggemeenschap/vrouwenkoor Melos treedt Engeltje van Pijlen eveneens in de jaren dertig in 's-Gravenhage op:
 • in de Galerij met haarzelf als sopraan met enige liederen voor koor en fluit in haar eigen bewerking (1933), [94] [95]
 • in de Haagsche Kunstkring, tevens met pianowerken van Chopin (1934), [96]
 • in de aula van het Deutsches Realgymnasium (1936), [97]
 • in de zaal van de Ned. Prot. Bond ten bate van de Grieksch-Russische kerk (1937), [98]
 • in een radiouitzending van de KRO met Estse volkliederen (1937), [99]
 • in de zaal van de Ned. Prot. Bond tevens met concert op twee vleugels door haarzelf en Maurits Koekoek, met een programma van religieuze zang, oude kerstliederen uit verschillende Europese landen inhaar eigen bewerking (1937), [100]
 • op de wijdingsavond van de Ned. Prot. Bond (1938),[101]
 • in de zaal Muzenstraat 4, tevens met concert op twee vleugels door haarzelf en Maurits Koekoek (1938), [102]
 • in de Haagsche Kunstkring (1941).[103] [104]

Verslag in Het Vaderland d.d. 6-1-1938 van het optreden van Engeltje van Pijlen en Maurits Koekoek met het koor Melos in de zaal Muzenstraat 4 te 's-Gravenhage. Verslag in Het Vaderland d.d. 25-6-1941 van het optreden van Engeltje van Pijlen met het koor Melos in de Haagsche Kunstkring.
klik op plaatje(s) om te vergroten

10k. GERARDUS CORNELIS VAN PIJLEN, geb. 's-Gravenhage 18-11-1882, ovl. Amsterdam 18-6-1958,[105] beg. Blaricum, hulp-boekhouder (1903)[106] klerk (1907), eerste klerk (1908), bij de Duinwaterleiding te 's-Gravenhage, woont te 's-Gravenhage (1907, 1908), tr. 's-Gravenhage 26-6-1908 HENDRIKA HOFMEIJER, geb. 's-Gravenhage 27-5-1881, ovl. 13-6-1963 (beg. Blaricum ), dr. van Engelbert Hofmeijer, broodbakker, en Geesje Oosterbroek. Zij wonen te 's-Gravenhage (1908-1946), Blaricum (1946-1956), Amsterdam (1956-1958).


Referenties van de gegevens van generatie 10 staan ook
hier
Referenties Genealogie Van Pijlen --- Generatie 10 ( 106 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. De Rijnbode, 18/03/1916; p. 2/6
 2. GAA, Gezinskaart
 3. NHA, vonnissen Krijgsraad, Toegangsnummer 60, inv. nr. 139, doss. nr. 31, ⇒ www.archieven.nl
 4. GAA, Gezinskaart
 5. Nederlandse Familienamen Databank, ⇒ vt47.php?naam=Mittertreiner
 6. GAA, Gezinskaart
 7. Weesper Courant 20-5-1916, 10-6-1916
 8. zie ook P.D. Meijer en A.M.L. van Wieringen, Van Wieringen in Rijnland, Schoorl, 2005
 9. GAA, Gezinskaart
 10. Nederlandse Familienamen Databank, ⇒ vt47.php?naam=Mittertreiner
 11. GAA, Gezinskaart
 12. De Rijnbode, 11/05/1898; p. 3/4
 13. GAA, Gezinskaart
 14. Nederlandse Familienamen Databank, ⇒ vt47.php?naam=Mittertreiner
 15. GAA, Archiefkaart
 16. GAA, Archiefkaart
 17. GAA, Gezinskaart
 18. GAA, Gezinskaart
 19. GAA Archiefskaart
 20. GAA, Gezinskaart
 21. GAA, Gezinskaart
 22. ⇒ yvonne-georgi
 23. ⇒ stadsarchief.amsterdam.nl
 24. AD d.d. 21-2-2009
 25. ⇒ index.php3?b=witschge&lang=nl;p=maria+margaretha+greetje;n=donker
 26. De Rijnbode, 07/04/1923; p. 2/4
 27. NRC, 25-3-1927
 28. NRC d.d. 5-3-1919
 29. Het Vaderland, d.d. 15-3-1941
 30. Het Vaderland d.d. 10-2-1943
 31. Het Vaderland d.d. 26-6-1940
 32. Aarlanderveen, bevolkingsregister 1869-1880, deel 2 blz. 18
 33. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen, Rijswijk, 1973
 34. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen, Rijswijk, 1973
 35. ⇒ www.rhijnhof.nl
 36. De Rijnbode, 01/12/1907; p. 2/4
 1. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 8(1999)32
 2. ⇒ www.nieuwkoop.nl
 3. Aarlanderveen, bevolkingsregister 1900-1912
 4. zie ook Het Vaderland, 7-2-1920
 5. Groenehart Archieven, gezinskaarten 1920-1939, kaartnummer 970 Woubrugge
 6. De Rijnbode, 07/01/1922; p. 3/4
 7. Mededeling Marie de Boer-Verdoes, 2005
 8. Mededeling Marie de Boer-Verdoes, 2005
 9. Aarlanderveen bevolkingsregister 1900-1912, deel 9 blz. 56
 10. Alphen aan den Rijn, dienstbodekaarten 1912-1939
 11. Het Vaderland, 19-6-1920
 12. Alphen, bevolkingsregister 1900
 13. De Rijnbode, 23/03/1936; p. 2/4
 14. mededeling ... te Nieuwkoop
 15. De Rijnbode, 09/02/1927; 29/01/1927
 16. Groenehart Archieven, Hazerswoude, SECRETARIEARCHIEF 1927 - 1945, inv. nr. 36, ac-code 143.1.09
 17. De Rijnbode, 31/12/1927; p. 5/8
 18. De Rijnbode, 29/03/1922; p. 2/4
 19. De Rijnbode, passim
 20. NRC 20-6-1928
 21. De Rijnbode, 20/06/1928; p. 2/4
 22. de Schakel, 25/07/1945; p. 1/2
 23. De Rijnbode, 24/09/1911; p. 2/6
 24. De Rijnbode, 12/09/1914; p. 2/4
 25. De Rijnbode, 1915-1938, passim
 26. De Rijnbode, passim
 27. De Rijnbode, 15/11/1924; p. 2/6
 28. De Rijnbode, 28/01/1925; p. 2/4
 29. De Rijnbode, 09/11/1929; p. 2/8
 30. De Rijnbode, passim
 31. De Rijnbode, 1926-1940, passim
 32. Groenehart Archieven, Hazerswoude, SECRETARIEARCHIEF 1927 - 1945, inv. nr. 36, ac-code 143.1.09
 33. De Rijnbode, 31/12/1927; p. 5/8
 34. De Rijnbode, 04/06/1902; p. 3/4
 35. De Rijnbode, 29/07/1935; p. 2/4
 36. De Rijnbode, 12/02/1937; p. 2/6
 1. Leidsch Dagblad d.d. 01-04-1952
 2. De Rijnbode, 09/01/1929; p. 6/10
 3. De Rijnbode, 29/07/1935; p. 2/4
 4. De Rijnbode,; p. 2/4
 5. De Rijnbode, 29/07/1938; p. 2/6
 6. Groenehart Archieven, Hazerswoude, SECRETARIEARCHIEF 1927 - 1945
 7. zie ook Mededeling W. Froberg te 's-Gravenhage, 1999
 8. zie ook Mededeling W. Froberg te 's-Gravenhage, 1999
 9. Leidsch Dagblad 13-5-1955
 10. Hof-,Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden, 78, 's-Gravenhage, 1903
 11. Annonce Revue
 12. Mededeling W. Froberg te 's-Gravenhage, 1999
 13. Mededeling W. Froberg te 's-Gravenhage, 1999
 14. Het Vaderland, 25-11-1929
 15. Het Vaderland, 06-03-1938
 16. Het Vaderland, 25-01-1930
 17. Het Vaderland, 15-01-1931
 18. Het Vaderland, 16-05-1931
 19. Het Vaderland, 14-11-1931
 20. Het Vaderland, 02-07-1932
 21. Het Vaderland, 17-02-1939
 22. Het Vaderland, 24-05-1933
 23. Het Vaderland, 03-06-1933
 24. Het Vaderland, 26-04-1934
 25. Het Vaderland, 01-05-1936
 26. Het Vaderland d.d. 30-5-1937
 27. Het Vaderland 18-6-1937
 28. Het Vaderland, 30-12-1937
 29. Het Vaderland, 31-08-1938
 30. Het Vaderland 06-01-1938
 31. Het Vaderland, 20-06-1941
 32. Het Vaderland, 25-06-1941
 33. Persoonskaart Amsterdam
 34. Hof-,Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden, 78, 's-Gravenhage, 1903

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 11
Back to previous
generation 9
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15