This page was last updated : 161128.
File size is: 28 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Generatie 20
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 10.2,
Muiden, 2016.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Schothorst Gen. nr. 20

524672. WILLAM VAN DRONCKELER,[1]

688854. JACOB WILLEMSZ, beg. Delft Oude K. Noordzijde.,[3] parentatie niet bewezen.

693760. (OUDE) ARENT TOUDE.

13-11-1380: Boudijn Ruter en Jan Aebbaernsz, schepenen te Delf oorkonden dat Pieter Everoutsz verkoopt aan Aernt Toude Aerntsz een jaarrente van 14 sc. hollands, verzekerd op het erf, breed 2 gaarde, in de steeg van Jacob Boudijnsz naast het erf van Claes Helmer aan de westzijde.[4] Is deze Aernt Toude Aerntsz een zoon?

693762. HEYN ALLERTSZ[11], geb. ca. 1310, ovl. na 1370, heeft land in het Ambacht Maasland,[12] vermeld 25-9-1341 in het archief van het Duitse Huis[13] .

693888. COPPAERT MEIJNSENSZ(¥), geb. ca. 1360[19] ,[20] testeert op St. Katrienavond 1380[21], ingezetene van Monster (1369?)[22]. tr. ca. 1380[23]

693889. LIJSBETH NN[24].

COMMENTAAR(¥) Is Allert Meijnsensz, ingezetene van Naeldwijc (1369)[25], zijn broer? Is er een verband met Coppert Kerstantsz, ingezetene van Monster (1369)[26]?


COMMENTAAR(¥) vul aan OV (1997)799

697088. GIJSBERT VAN LANGHERAECK, geb. ca. 1280/85, ovl. kort voor 29-3-1329, tr.[27] [28]

697089. NN VAN TEYLINGHEN, parentatie niet bewezen, dochter uit den huize van Teylinghen.

De filiatie van Gijsbert van Langheraeck uit Wouter van Langherake (nr. 1394176) en van jonkvrouw van der Merwede wordt in Ref. [29] al volgt beargumenteerd:

Na den dood van Walterus ex Goye is zijn zoon Giselbertus hem in de Haghensteynsche goederen opgevolgd, waarbij deze zijn jongeren broeder Wouter van Langherake waarschijnlijk heeft afgegoed met de heerlijkheid Langherak en half-Nypoort, het erfgoed van hun overleden moeder. Genoemde Wouter van Langherake werd in half-Nieupoort opgevolgd door zijn zoon Gijsbert van Langheraeck (nr. 697088) en vermoedelijk evenzeer in Langherake, omdat de zoon van dezen Gijsbert later als Johan van Langheraeck, heer van Langherake en van half-Nieuwpoort, voorkomt. Daarom houden wij Gijsbert voor een zoon van Wouter van Langherake (nr. 1394176) en van jonkvrouw van der Merwede.
Akten AANVULLEN NL 67(1950)203-215

745472. CONSTANTIN VAN STEENHUYS, geb. vóór ca. 1345, ovl. 19-12-1427, beg. in het klooster te Griet, ridder, huw. get. (1386), tr. na 1365 vóór ca. 1380[32] [33]

745473. GERTRUD VAN REYDT, geb. vóór ca. 1345.

In goud zes rode dwarsbalken. Rood-gouden wrong. Helmteken: kop en hals van een zilveren bok, goud gehoornd.[34]
Die Ehepacten sind geschrieben 1365 auf St. Magdalenen Abend (=21-7-1365), haben Zeugen: Gosen von Steenhuis, Henrich von Streuck, Rütger von Beuningen, Rütger von Boetzelaer, Paul van Zijl, Herman von Momen, Dirck von Raesfeld, Reiner von Rodenberg, Ritter.[35] (NB Het Ehepact kan gesloten zijn terwijl de kinderen nog zeer jong waren, het huwelijk kan dus ruim na 1365 gesloten zijn.)

745474. ARNOLD V VAN WACHTENDONK, ovl. kort voor 3-1-1409, zn. van Arnold IV van Wachtendonk (VIIIa) (vrijheer van Wachtendonk) en Milaer, tr. 2o 1393[39] [40] WILHELMINA (VAN) BUUREN, geb. vóór 1380, tr. 1o 1371[41]

745475. ALEID VON SCHÖNFORST (ADELHEID VAN SCHOONVORST), ovl. na 2-9-1392, dr. van Reinard Mascherel van Schoenvorst en Catharina zu Wildenburg, tr. 1o [42] CONRAD HERR ZU DYCK, bij wie geen kinderen, zn. van Konrad von Dyck en Adelheid von Schönau-Schönforst.

Wapen Schönforst (Schoonvorst): In zilver negen rode bollen in drie rijen.[43] Wapen Van Buren: Van zilver met eene gecreneleerde fasce van keel, gedekt door een gravenkroon, tot cimier twee schuin staande bazuinen of trompetten, met den tromp naar boven van keel, met banden van goud.[44]
Uit zijn eerste huwelijk (van Wachtendonck-von Schönforst) een zoon:[45]

865408. THEODERICUS (DIRK) WIJNANDSZ (DIRK TYKE), vermeld 1299- 1312, meermaals schepen van Arnhem tussen 1301 en 1311,[50] tr. NN.

865410. GERARD (GERRIT) LUDOLFSZ PUNDER, tr.[52]

865411. CHRISTINA NN.

865424. HERMAN VAN KUINRE, parentatie niet bewezen.

865426. RODERIK VAN VOORST, ovl. 1336-1344, kanpe (1320, 1324), ridder (1335, 1336), tr.[54] [55]

865427. BEATRIX VAN KEPPEL, ovl. 1355, volgt ca. 1334 haar vader op in zijn heerlijkheid Keppel.[56]

Op 13-4-1320 noemt Frederik van Zirik, bisschop van Utrecht, Roderik van Vorst, knape, neef. [57]
Op 1-4-1324. is Roderik heer van Voorst, knape, getuige als Reynald van Gelre belooft de Zutphenschen bij hunne oude rechten te zullen bewaren.[58]
Op 27-3-1335 is Roderic heer van Voerst, ridder, getuige bij het testament van graaf Reynald II. [59]
Op 30-8-1336 bekennen Jan van Arkel, bisschop van Utrecht, Roderic heer van Voerst, ridder, Sweder van Rechteren . . . . . , knapen, en eenige burgers van Utrecht, van graaf Reynald 4000 pond zwarte toernooisen te leen gekregen te hebben, om die ten nutte van het Stift aan te wenden.[60]

865440. FREDERICUS DE HEKEREN, vermeld 1295, ridder, tr.[67]

865441. MECHTELD NN.


Referenties van de gegevens van generatie 20 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 20 ( 69 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Eur-Stam-VIII = Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VIII Schwennike, Herausgabe 1980
 • Hagenbeek = ⇒ hagenbeek-013280-flodrop-gframeset.htm?hagenbeek-013280-flodrop-g.htm
 • Herckenrode1865 = Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (2, deel 2) M. de Vegianos d'Hovel (1724-94). Bewerkt door baron J. v. Herckenrode (1865).
 • Schmelzer2014 = W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 • Steinen1749 = Johann Diederich von Steinen, Westphälischen Geschichte Volume 1(1755) p. 665 e.v.
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. Museum Nairac, Barneveld.
 2. Mededeling A.J.W. van Voorthuijsen, Nederwoud, 2005
 3. Prom. 13, p84, Prom. 4, p107, Prom. 14, p106
 4. OV 46(1991)45
 5. HSN p40
 6. HSN, p35 e.v.
 7. HSN, p35 e.v.
 8. HSN, p35 e.v.
 9. ⇒ ~brouw268
 10. HSN p40
 11. Kron. 6(1997)154
 12. OV 45 (1990) 52 en Kron. 3(1994)53
 13. Prom. 9, p322 en OV 45 (1990) 52 en Kron. 3(1994)52
 14. OV 38(1983)5)
 15. OV 46(1991) 47
 16. OV 46(1991) 48
 17. OV 20(1965)229
 18. OV 48(1993)129
 19. Prom. 10, p80
 20. Prom. 9 en 12 p349, Kron. 6(1997)154
 21. NL 70(1953)208
 22. OV 44 (1989) 530
 23. Prom. 10, p80
 24. Prom. 9
 1. OV 44 (1989) 529
 2. OV 44 (1989) 529
 3. NL 67(1950)215
 4. NL 67(1950)202
 5. NL 67(1950)202
 6. NL 67(1950)215
 7. NL 67(1950)215
 8. Eur-Stam-VIII
 9. Steinen1749
 10. Her. Bib. 5(1876)125
 11. Steinen1749
 12. Steinen1749
 13. Eur-Stam-VIII
 14. Schmelzer2014
 15. Hagenbeek
 16. Eur-Stam-VIII
 17. Hagenbeek
 18. Hagenbeek
 19. NL 113(1996)319
 20. Nav. 17(1867)124
 21. Hagenbeek
 22. Eur-Stam-VIII
 23. Hagenbeek
 24. Hagenbeek
 1. Hagenbeek
 2. NL 113(1996)5
 3. NL 113(1996)5
 4. NL 113(1996)6
 5. NL 84(1967)263
 6. NL 84(1967)276
 7. Her. Bib. 5(1876)4
 8. Her. Bib. 5(1876)4
 9. Her. Bib. 5(1876)4
 10. Her. Bib. 5(1876)4
 11. Her. Bib. 5(1876)4
 12. Her. Bib. 5(1876)4
 13. NL 84(1967)268
 14. Her. Bib. 5(1876)4
 15. Her. Bib. 5(1876)6
 16. Her. Bib. 5(1876)6
 17. leenkamer Holland Req. Liber. I V Albrecht fol. 87 verso
 18. NL 84(1967)276
 19. NA 3(1905)572
 20. NA 3(1905)572
 21. NA 7(1909)553

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 21
Back to previous
generation 19
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56