This page was last updated : 191023.
File size is: 68 k.
Kwartierstaat Van Londen
Generatie 4
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Londen,
version 1.2,
Muiden, 2019.
© Copyright 2019 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Londen Gen. nr. 4

8. THOMAS JACOBSZ ((VAN) LONDEN), ged. Amersfoort geref. 21-12-1638, ovl. moet zijn tussen 1670 en 1682, wellicht beg. Amersfoort (reg. beg. St. Pietersgashuis) 1-8-1681 (als Antoni Jacobs, engelsman), j.m. van en wonend te Amersfoort in de Teut (1659), otr./tr. Amersfoort geref. 18-8/16-9-1659 (get. zijn vader Jacob Evertsen, voor haar Weijmpjen Hendriks namens haar moeder)

9. MARIA (MARIJ) TIELEMANS, ged. vóór ca. 1640, ovl. na 1696, j.d. van en wonend te Amersfoort op de Cingel bij het oude weeshuijs, huw. get. (1686, 1688).

10. (JA)COBUS JANSEN (VAN WICHELRAAD), ged. vóór ca. 1640 (doop niet gevonden Amersfoort geref.), ovl. 1701-1720, j.m. van en wonend te Amersfoort (1662), hoedemaker (1697), mogelijk dezelfde als Jacob Jansen, geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis 14-4-1661, als j.m. "tot Cornelis de smitt" in de Slijckstraet, belender aan het huis van zijn broer Pouwels (Paulus) Jansen in de Kamperbinnenpoort (1681),[22] otr. Amersfoort geref. 25-9-1662 (get. zijn vader Jan Pauwelsen, voor haar Breunisje Dircks) met attestatie naar Loenen

11. PETERTJEN HERMENS, geb. vóór ca. 1640, ovl. Amersfoort (reg. ovl. RK Kromme Elleboog) 26-6-1723 (als Peetertien Hermans), huw. get. (1720, 1722).

Op 8-11-1697 verkopen Jacobus Janszn van Wickeraad, hoedemaker, en zijn vrouw Petertje Harmens, burgers, aan Annitje Caspers Birckeneer, jongedochter, en haar erfgenamen, een huis, hof en hofstede, staande en gelegen in de Kamperbinnenpoort, belend aan de ene zijde Jacobus Doorncamp, aan de andere zijde Evert Corneliszn Speuijenburgh. [23]

12. GERRIT (GOOSWIJNS) VAN BEMMEL, geb./ged. Amersfoort geref. 18/19-1-1637, ovl. na 1668, j.m. van Amersfoort (1658), bakker (1659), parentatie niet bewezen, otr./tr. Amersfoort/Utrecht geref. 4/23-2-1658 (get. zijn vader Gooswijn Janssen van Bemmel, en haar zuster Cornelia Hendrix),[27] [28]

13. GRIETJEN (MARGARITA) HENDRICX, j.d. van Amersfoort (1658). Gerrit van Bemmel, backer, en zijn h.v. Griettien Hendrickx worden geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis 3-4-1659 in de Sevenhuijsen in de wijk Camp. Dit echtpaar komt niet voor in het register van het Familiegeld Amersfoort 1675, zijn broers en zusters wel.

14. JAN JACOBSZ BEEKMAN, ged. geref. Amersfoort 22-12-1657, ovl. 1697-1730, j.m. van Amersfoort (1681), ontvangt van zijn debiteur Lucas Barentsen ƒ 18,-- (29-1-1690), [38] otr./tr. Amersfoort geref. 25-5/16-6-1681

15. MARIA DIRKS (VAN) OU(DE)WATER, ged. Rem. Amersfoort 22-8-1658 (get. Antonia Willems van Outwater, zuster van de vader), j.d. wonend te Amersfoort (1681).

Op 30-6-1730 oorkonden Patricius Hendrik Landsaij, schout, Hendrik Janssen en Jan Claassen van Velsen, schepenen van de Duist, de Haar en Zevenhuizen, dat Anthonij Methorst, gemachtigde van Maria van Oudewaater, weduwe van Jan Jacobsz Beekman, Jacob Jansz Beekman en Johanna van Raald, zijn vrouw, Albert Gruson en Sophia Beekman, zijn vrouw, en Neeltje Beekman, kinderen van Maria en Jan, heeft overgedragen aan de regenten van het Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis 5 dammaten land in de polder de Duist, aan de oostzijde begrensd door Jan Mets, aan de westzijde dezelfde, aan de zuidzijde Aart Aartsen van Romen, aan de noordzijde de heer Zas. Met zegel van de schout, afgesleten en beschadigd [39]
Op 13-2-1738 scheiden Peel Jacobsz Beekman, Grietjen Beekman en Jan Jacobs Beekman de boedel van Jacob Peelen Beekman en zijn echtgenote Fuijsje Suijdwind, "jaren geleden" overleden te Amersfoort. Het betreft een huis, hof en hofstede in de Slijkstraat. [40]

Referenties van de gegevens van generatie 4 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Londen --- Generatie 4 ( 61 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-39, aktenr. akte 20
 2. GA Utrecht, Nots. J. Tilburgh, Akte inv.nr.U157a2, aktenr. 23, d.d. 09-3-1732
 3. GN 19(1964)6
 4. GA Utrecht, Nots. F. de With, Akte inv.nr.U112a1, aktenr. 305, d.d. 18-5-1700
 5. GA Utrecht, Nots. N. Vonck, Akte inv.nr.U83b27, aktenr. 61, d.d. 30-12-1704
 6. GA Utrecht, Nots. M. van Lobbrecht, Akte inv.nr.U123a4, aktenr. 173, d.d. 03-9-1708
 7. GA Utrecht, Nots. D. Houtman, Akte inv.nr.U127a4, aktenr. 72, d.d. 07-11-1709
 8. GA Utrecht, Nots. D. Houtman, Akte inv.nr.U127a9, aktenr. 12, d.d. 30-1-1714
 9. GA Utrecht, Nots. H. DONS, Akte inv.nr.U160a2, aktenr. 33, d.d. 24-7-1716
 10. GA Utrecht, Nots. H. Dons, Akte inv.nr.U160a5, aktenr. 38, d.d. 03-8-1720
 11. GA Utrecht, Nots. G. Marthens, Akte inv.nr.U150a9, aktenr. 29, d.d. 10-9-1728
 12. GA Utrecht, Nots. J. Sluyterman, Akte inv.nr.U178a3, aktenr. 179, d.d. 03-12-1733
 13. GA Utrecht, Nots. M. OVERVEST, Akte inv.nr.U176a2, aktenr. 82, d.d. 24-12-1735
 14. GN 19(1964)6
 15. ⇒ alphen.htm
 16. GN 19(1964)6
 17. GN 19(1964)6
 18. ⇒ alphen.htm
 19. GN 19(1964)6
 20. ⇒ alphen.htm
 21. GN 19(1964)6
 1. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-28, blz. 250, d.d. 1681-4-7
 2. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-30, blz. 202
 3. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-31, blz. 203
 4. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-34, blz. 106 verso
 5. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-36, blz. 14
 6. Nav. 98(1960)21
 7. EK
 8. Nav. 98(1960)21
 9. GN 40(1985)214
 10. Nav. 98(1960)21
 11. EK
 12. GA Amersfoort, Nots. S. van Brinckesteyn AT 030b0011
 13. GA Amersfoort, Nots. S. van Brinckesteyn AT 030b0011
 14. GN 40(1985)214
 15. EK
 16. GA Amersfoort, Nots. S. van Brinckesteyn AT 030b0010
 17. GA Amersfoort, Nots. A. van Brinckesteyn, AT015 a006 folio 2 R
 18. GA Amersfoort, Toegangsnummer: 0099, Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, nr. 592, ⇒ www.archieven.nl
 19. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. Methorst, AT 037a006 rep 15
 20. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. Methorst, AT 037a016 rep 10
 21. Blaffert Amersfoort, l.c.
 1. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-35, blz. 137v
 2. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-35, blz. 137v
 3. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-35, blz. 235r
 4. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. van Bemmel, AT 036a008
 5. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-37, akte nr. 10, blz. 173v
 6. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-37, akte nr. 27, blz. 221r
 7. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-38, akte nr. 18, blz. 205v
 8. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. Methorst, AT 037a024 rep 2
 9. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. van Bemmel AT 036a -o-.
 10. GA Amersfoort, ONA, Nots. G. Vogelesang, AT 048a018 rep 9.
 11. GA Amersfoort, ONA, Nots. S. van Brinckesteyn, AT 030b006
 12. GA Amersfoort, Toegangsnummer: 0101, Archieftitel: Burgerweeshuis te Amersfoort, nr. 247
 13. GA Amersfoort, Burgerweeshuis, inv. nr. 225
 14. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-38, blz. 212 recto
 15. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-37, blz. 101 verso
 16. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-37, blz. 106 recto
 17. ⇒ FRAME3.HTM
 18. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. Methorst, AT 037a034 rep 28
 19. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-39, blz. 260 recto

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 5
Back to previous
generation 3
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12