This page was last updated : 141116.
File size is: 48 k.
Kwartierstaat Van Londen
Generatie 11
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Londen,
version 1.1,
Muiden, 2014.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Londen Gen. nr. 11

1540. GERRIT VAN BEMMEL, geb. vóór ca. 1420, ovl. 1480-1487,[1] pacht land te Wijck 1461,[2] wordt beleend met goed te Wijck bij Duurstede 1478[3] met zijn moeder Beatrix 1480 als boven.

1940. EEUWOUT JANSZ VAN DER STOCK, raad in de vroedschap (1495-1510), schepen (1496, 1497, 1499, 1503), tresorier (1498, 1500, 1501, 1504-1506), boonheer (1501), burgemeester (1507-1509) van Rotterdam, tr.[8]

1941. NN PIETER PIETERSZ PRINSDR.

1942. GOOSSEN ADRIAENSZ GROENHOUT, droogscheerder,[10] schepen van Rotterdam,[11] tr. vóór ca. 1530[12]

1943. AEFJE MATTHIJSDR VAN MULICX (MUYLWIJCK?), beg. verm. Rotterdam 3-12-1601 (de wed. van Goessen Adriaentsz Groenhout).

Wapen Groenhout: In purper een zilveren verkort kruis beladen met een barensteel met drie hangers. Zegel van Goessen Adriaensz van Groenhout als schepen van Rotterdam 1579.[13] De kleuren zijn hier afgeleid van het wapen van Mr. Johannes van Goenhout.[14]

Referenties van de gegevens van generatie 11 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Londen --- Generatie 11 ( 72 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. RAU archief Oud Munster, gecit. door J. de Lange, 2001
 2. Oud Munst Lad T 30
 3. RAU archief Oud Munster, gecit. door J. de Lange, 2001
 4. Hoge Raad van Adel, Snouckaert van Schauburg, inv HRA 327, gecit. door J. de Lange, 2001
 5. RAU archief Oud Munster, gecit. door J. de Lange, 2001
 6. RAU archief Oud Munster, gecit. door J. de Lange, 2001
 7. RAU archief Oud Munster, gecit. door J. de Lange, 2001
 8. ⇒ KW_00012.HTM
 9. ⇒ KW_00012.HTM
 10. NL 85(1968)28
 11. NL 59(1941)36
 12. NL 91(1974)291
 13. Rott. Jb. Reeks 09, 08(1990)187
 14. Jb. CBG 9(1955)152
 15. NL 91(1974)291
 16. Rott. Jb. Reeks 01, 08(1910)98
 17. ANF 1(1883)#23 p1
 18. ANF 1(1883)#23 p1
 19. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan Lz. Schouten, inv. nr. 53, aktenr./blz. 287/593
 20. GA Rotterdam, ONA, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 152, aktenr./blz. 33/63
 21. Jb. CBG 8(1954)24, 25
 22. NL 80(1963)16
 23. Weeskamer Rotterdam, 161, fol. 140 verso, gecit. in NL 80(1963)15
 24. NL 59(1941)400
 25. NL 80(1963)16
 1. GA Rotterdam, Toegangsnummer: 364, Archieftitel: Elisabethstichting anno 1455 v/h Gereformeerd Oudevrouwenhuis
 2. GA Rotterdam, Toegangsnummer: 33.01, Handschriftenverzameling (Rotterdam), nr. 4755
 3. GA Rotterdam, Toegangsnummer: 33.01, Handschriftenverzameling (Rotterdam), nr. 4357
 4. NL 55(1937)409
 5. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland, Utrecht, 1922
 6. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 1, aktenr./blz. 155/301
 7. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 2, aktenr./blz. 174/259
 8. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 2, aktenr./blz. 177/262
 9. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv.nr. 3, aktenr./blz. 25/31
 10. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 3, aktenr./blz. 252/329
 11. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 4, aktenr./blz. 201/365
 12. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 6, aktenr./blz. 40/114
 13. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 6, aktenr./blz. 186/526
 14. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 29B, aktenr./blz. 345/477
 15. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 15, aktenr./blz. 94/315
 16. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz, inv. nr. 54, akte nr. 14/22
 17. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz, inv. nr. 16, akte nr. 18/57
 18. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 20, aktenr./blz. 8/27
 19. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 57, aktenr./blz. 147/433
 20. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 57, aktenr./blz. 148/147
 21. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 58, aktenr./blz. 66/204
 22. GA Rotterdam, ONA, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 150, aktenr./blz. 544/861
 23. GA Rotterdam, ONA, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 151, aktenr./blz. 509/804
 24. GA Rotterdam, ONA, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 151, aktenr./blz. 361/608
 25. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 1. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 58, aktenr./blz. 66/204
 2. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas v.d. Hagen, inv. nr. 101, aktenr./blz. 77/103
 3. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 11, aktenr./blz. 69/237
 4. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arent van der Graeff, inv. nr. 323, aktenr./blz. 138/332
 5. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arent van der Graeff, inv. nr. 323, aktenr./blz. 144/353
 6. zie ook NL 59(1941)74
 7. zie ook NL 59(1941)36
 8. Rott. Jb. Reeks 01, 10(1912)96
 9. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 145, aktenr./blz. 30/53
 10. NL 59(1941)74
 11. NL 59(1941)74
 12. NL 59(1941)74
 13. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 14. P.C. Molhuysen, Album Promotorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1812, 's-Gravenhage 1913-1924
 15. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 63, aktenr./blz. 91/338
 16. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 145, aktenr./blz. 30/53
 17. Rott. Jb. Reeks 01, 03(1892)42
 18. VZS 089(1995)107
 19. VZS 089(1995)107
 20. Rott. Jb. Reeks 01, 10(1912)96
 21. Rott. Jb. Reeks 01, 10(1912)96
 22. Rott. Jb. Reeks 01, 10(1912)96

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 12
Back to previous
generation 10
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11