This page was last updated : 031227.
File size is : 16 k.
Kwartierstaat Lapikás, Inleiding
Refer to these data as:
Kwartierstaat Lapikás,
version 8.6,
Muiden, 2003.
© Copyright 2003 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

De kwartierstaat Lapikás bevat alle tot nu toe bekende voorouders van Louis en Johannes Jacobus Lapikás. Deze gegevens zijn door mij bijeengebracht in de jaren 1975 tot heden; het onderzoek gaat voort, zodat gesproken moet worden van een tussenstand. Nadere opmerkingen en aanvullingen zijn welkom, en ze zullen in een volgende versie van de kwartierstaat verwerkt worden.

Van de voorouders in de hongaarse lijn (Lapikás) is weinig meer bekend dan uit correspondentie met enige familieleden en archieven in Hongarije, Tsjecho-Slowakije en Roemenie en uit enige vakantiebezoeken aan de pastoors van Losoncz en Namestovo, die de relevante doop- , trouw- en begraafboeken nog in hun bezit hebben. Verdere uitbreiding van de kwartierstaat in deze richting is een kwestie van meer vakantie en dus van lange adem! Uitvoeriger gegevens Lapikás zijn te vinden in de Genealogy Lapikás.

Over de belgische voorouders (Vanhouw) is de informatie iets uitgebreider door correspondentie met het archief te Tienen en door bezoek aan het rijksarchief te Brussel. Hier is nog veel uitbreiding mogelijk, mede door onderzoek in de belgische genealogische litteratuur.

De meest uitvoerige gegevens bestaan over de nederlandse voorouders (Van Pijlen, Van Wilpen). In beide richtingen is al veel gevonden zowel door eigen archief- en litteratuuronderzoek, als door correspondentie met derden. In deze richting zal de kwartierstaat gaandeweg nog uitgebreid worden, mede door onderzoek in andere dan de gebruikelijke bronnen. Een voorlopige versie van de Genealogie Van Pijlen met meer gegevens over deze van oorsprong Nieuwkoopse familie is beschikbaar.

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de structuur en notatie van de kwartierstaat, een handleiding voor het gebruik van de index, een lijst van de in dit soort publicaties gebruikelijke afkortingen en een overzicht van de voornaamste gebruikte bronnen. Hoofdstuk 3 bevat de kwartierstaat, waarbij achter elke generatie de bronnen zijn vermeld. Een index op achternamen in hoofdstuk 4 besluit het geheel.


Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
chapter manual
Back to previous
chapter introduction
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19