This page was last updated : 140518.
File size is: 24 k.
Fragment Genealogie Van Ling
Generatie 5
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Van Ling,
version 1.1,
Muiden, 2011.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Van Ling Gen. nr. 5

5a. Jan Willemsz van Lijng(h), ged. Rem. Amersfoort 17-4-1698, ovl. 1752-1766, beg. verm. Amersfoort St. Joriskh. (impost) 24-2-1753 ("Jan van Lingh") of St. Joriskh. 29-1-1763 ("Jan van Ling, laat kinderen na), j.m. van en wonend te Amersfoort (1719), wordt in 1719 Rem. lidmaat te Amersfoort na gedane belijdenis, huw. get. (1749), doopget. (1751), belender aan de Lienderseweg (1752), otr./tr. Amersfoort geref. 10/28-2-1719 Aeltje (Alida) Huijge (Huijging), ovl. 1751-1766, wordt geref. lidmaat te Amersfoort maart 1712 op belijdenis, j.d. van en wonend te Amersfoort (1719), doopget. (1751).

In 1755 betalen de wed./erven van Jan Willemsze van Ling Huisgeld voor huizen
aan de oversijde van de Kamp ƒ 10,--, in de Pothstraat ƒ 2,--, in de Olijsteegh ƒ 2,--, op de Kamp ƒ 8,--.
Op 15-3-1723 verkopen de erfgenamen van Evert Janse Nieuwland, met name Annitje Jans Nieuwland, gehuwd met Lubbert Claasse, meester schoenmaker, borger van Amersfoort en Hermina Jans Nieuwland, weduwe van Jan van Lochum (zusters en mede-erfgenamen van Evert Janse Nieuwland, mede voor Gerritje Nieuwland te Montvoort). Jan Willemse Nieuwland, Hendrijn Nieuwland en Geertje Nieuwland, aan Jan van Ling, meester metselaar, huis, erf en grond met 't kalkhock daarbij gelegen, op de Lange Gragt bij de Ketelaarsbrug te Amersfoort. [1]
Op 20-5-1726 verkopen Everard van Spuijenburch, schepen, en zijn vrouw Simonida Wagtmeesters, voor de ene helft. Anthony Hoogland, burger, en zijn vrouw Aleijda van Spuijenburgh voor de ander helft, aan Jan Willems van Lingh en zijn vrouw Aleijda Huijgen, huis en grond aan de Kamp bij de pomp belend aan de ene zijde: Anthony Hoogland, aan de andere zijde: Tijmen van der Maath. [2]
Op 21-5-1729 verkopen Anthony Huijging en Jan Jansen van Lingh, voor hen selve en als gemagtigden van sijn vrouw Grietje Cock en Hendrikje Huijging. Jacobus van de Bik en zijn vrouw Geertruijd Huijging. Jan Willems van Lingh en zijn vrouw Aleijda Huijging. Jan Putoor en zijn vrouw Aleijda van Butselaar, tesamen erfgenamen van Jan Theunissen Smit, aan Barent Nieuwenburgh en zijn vrouw Elisabeth Cok, huis en hof daarachter in de Arnhemsestraat belend aan de ene zijde: de gemeene weg, aan de andere zijde: de procureur Hermannus Caen. [3]
Op 18-7-1729 verkopen Anthomi Huijging en Jan Jansen van Ling, voor haar selven en als gemagtigden van hun huijsvrouwen Greetje Cock en Hendrikje Huijging, tevens als gemagtigden van Jacobus van den Bik en Geertruijd Huijging, van Jan Willems van Ling en Alida Heuijging, van Jan Putoor en Alida van Butselaar allen echtelieden en erfgenamen. Jan Theunissen Smith, volgens procuratie geinsereert bij de coopcedule, aan Anthoni van Bemmel, raad en oud-schepen, seekere halve vierendeel tabaks- en weijland, gelegen aan de Hogeweg, strekkende van de voorzegde weg tot aan de Barneveldsebeek toe belend aan de ene zijde: tenoosten Dirk Gerritsen van de Beek, aan de andere zijde: ten westen Jan van Asch. [4]
Op 11-1-1744 leent Jan Willemse van Ling, gemachtigde van Jan Jansen van Ling en zijn vrouw Hendrikje Huigen, van Jan Willemse van Ling zelf, 1000 gulden, met als onderpand: huis, hof en hofstede met een tabaksschuur daarachter gelegen aan de Campstraat en de schuur uitkomende in de Sogstraat, belend aan de ene zijde: Hendrik Craanen, aan de andere zijde: Wouter Overcamp. [5]
Op 18-4-1744 verkopen Cornelis Leendertse van Duijst, weduwnaar van Jannetje Jans Heijnkoop en Johannes Leendertsz van Duijst wonende te Bodegraave, enige zonen en erfgenamen van hun vader Leendert van Duijst en zijn vrouw Annetje Bouwers, aan Jan Willemz van Lingh, burger, een vierel of vier mergen tabaksland in de Buijserd, met de schuur groot 10 gebinten met zijn houtgewassen daarop en om belend aan de ene zijde: ten oosten Arien van den Bijserd, aan de andere zijde: ten zuiden juffrouw Lielaar, aan de andere zijde: ten westen de wegh, aan de andere zijde: ten noorden voornoemde Arien van den Buijserd. [6]
Op 18-4-1744 lenen Jan Willemsen van Lingh en zijn vrouw Aleijda Huijgen, burgers, van Nicolaas Methorst, burgemeester, 2000 gulden, met als onderpand: een vierel tabaksland in de Buijserd, met de tabaksschuur daarop staand, belend aan de ene zijde: Arien van den Buijserd, aan de andere zijde: ten zuiden juffr. Lielaar, aan de andere zijde: ten westen de wegh. Akte doorgehaald en geroyeerd 16-4-1766 [7]
Op 1-3-1746 lenen Jan Wilemsz van Lingh en zijn vrouw Aleijda Huijgen, burgers, van Sophia Gabrij, weduwe van Reijnier van Coeverden, in leven schepen en raad dezer stad, 1000 gulden, met als onderpand: 'n vierde deel tabaksland in de Buijsert onder de vrijheid der stad met de tabakschuur daarop, belend aan de ene zijde: ten oosten en noorden Arien van den Buijsert, aan de andere zijde: ten zuiden de juffrn. van Lilaar, aan de andere zijde: overige: ten westen de gemene weg. [8]
Op 13-6-1766 vindt de boedelscheiding plaats van Jan Willemse van Ling, echtgenoot van Alijda Huijgen. Het betreft te Amersfoort: tabaksland met schuur in de Buijzert, huis aan de Campstraat, ter nering staand huis aan Campstraat met tabaksschuur in de Potstraat uitkomend; 2 huizen in Pothstraat ernaast; 2 huizen met schuurtje in de Olysteeg. [9] [10]
Op 21-6-1766 verkopen de nagelaten kinderen en erfgenamen van Jan Willemse van Lingh en zijn vrouw Alijda Huijgen: - Willem van Lingh en zijn vrouw Johanna Heijsters,; - Wouter van Lingh en zijn vrouw Petronella Botter; - Hendrik van Lingh en zijn vrouw Antonia van Wisseling; - Evert van Lingh en zijn vrouw Johanna Barten; - alsmede Jan van Lingh en zijn vrouw Simonida van Wisselingh,
 • aan Jacobus van de Rouweduijst, 5 morgen tabaksland met schuur van 12 gebinten en 12 luiken kisten en met het houtgewas, gelegen in den Buijsert in de Stadsvrijheid van Amersfoort belend aan de ene zijde: ten oosten: Arien van den Buijsert, aan de andere zijde: ten zuiden: juffrouw van Lielaar, aan de andere zijde: ten westen: de weg, aan de andere zijde: ten noorden: voornoemde Arien van den Buijzert en anderen. [11]
 • aan - Elizabeth Methorst; - en Sara Hollewijn., twee huizen annex de andere met een pakschuurtje en een hof daarachter, strekkende tot aan de vredinge toe, staande in de Oliesteeg belend aan de ene zijde: Sophia de Zwart, aan de andere zijde: Willem Vlugh.[12]
  Namens de verkopers treedt op als gemachtigde: Gijsbertus van Coeverden (deurwaarder te Amersfoort) volgens procuratie opgenomen in de publieke koopconditien d.d. 31-1-1766 voor Notaris Anthonij Voskuijl. Deze vredinge (een hek?) zullen de eigenaren op hun kosten onderhouden. Verkoop volgens erfkoopsrecht.

 • Referenties van de gegevens van generatie 5 staan ook hier
  Referenties Fragment Genealogie Van Ling --- Generatie 5 ( 14 refs.)
  Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
  Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
  1. GA Amersfoort, ONA, Nots. J. Harderwijk, AT 031a002 (door erfgenamen aan Jan van Ling, meester metselaar)
  2. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-33, blz. 41v
  3. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-33, blz. 205r
  4. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-33, blz. 215v
  5. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-36, blz. 24v
  1. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-36, blz. 27v
  2. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-36, blz. 28r
  3. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-36, blz. 76r
  4. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. Voskuyl, AT 042a003 rep 362 (gezamenlijke boedel).
  5. Verkoop: 31-1-1766 A. Voskuyl AT 042a003 rep 326.
  1. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-38, blz. 53r
  2. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-38, blz. 54r
  3. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-38, blz. 214r
  4. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-38

  Back to the
  genealogy page
  Back to the
  contents
  Go to the
  index
  Forward to next
  generation 6
  Back to previous
  generation 4
  Directly go to generation :
  1 2 3 4 5