This page was last updated : 191114.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie Hovius
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Hovius,
version 1.1,
Muiden, 2016.
© Copyright 2019 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Hovius --- Generatie 2 ( 92 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Wiersum-1918 = E. Wiersum, Het receptenboek van Barent Hovius 1678-1696, chirurijn te Rotterdam, Ned. Tijdschr. voor de Geneeskunde, jrg. 18, tweede helft, No 16
 1. ONA
 2. ASV 44-52v en 54
 3. ASV 44-58), ⇒ www.geschiedenisvanvlaardingen.nl
 4. ORA Vlaardingen Procuratieboek Vierschaar Vlaardingen, inv. nr 146, Nr. 358 folio 75 d.d. 01-05-1624
 5. ORA Vlaardingen Procuratieboek Vierschaar Vlaardingen, inv. nr 146, Nr. 488 folio 94v. d.d. 30-03-1627
 6. ASV 275-153v, ⇒ www.geschiedenisvanvlaardingen.nl
 7. ⇒ www.geschiedenisvanvlaardingen.nl
 8. ⇒ www.geschiedenisvanvlaardingen.nl
 9. RAV 151-32v, ⇒ www.geschiedenisvanvlaardingen.nl
 10. ⇒ www.geschiedenisvanvlaardingen.nl
 11. ⇒ www.geschiedenisvanvlaardingen.nl
 12. ⇒ HAZA
 13. ASV 35-50-50v, ⇒ www.geschiedenisvanvlaardingen.nl
 14. ASV 35-52-52v, ⇒ www.geschiedenisvanvlaardingen.nl
 15. Leids Jb. 88(1996)197 e.v.
 16. ONA
 17. Jb. 30 CBG 1976)140
 18. 50
 19. ⇒ www.geschiedenisvanvlaardingen.nl
 20. ONA
 21. ELO, Zoeterwoude, toeg.nr. 0500D Transportregisters, inv.nr. 72, blad 120
 22. ELO, Zoeterwoude, toeg.nr. 0500D Transportregisters, inv.nr. 74, blad 189
 23. ELO, Zoeterwoude, toeg.nr. 0500D Transportregisters, inv.nr. 76, blad 376
 24. ELO, Zoeterwoude, toeg.nr. 0500D Transportregisters, inv.nr. 77, blad 149
 25. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 17-308 en 18-211v
 26. GA Leiden, Hoofdgeld Leiden 1622, fol. 19
 27. GA Leiden, Getuigenisboeken, ORA, Archief inv.nr. 79, I 1605 maart-1609 mei, f139v
 28. GA Leiden, Hoofdgeld Leiden 1622, fol. 19
 29. SA Leiden, II inv.nr. 6388
 30. GA Leiden, Getuigenisboeken, ORA, Archief inv.nr. 79, H 1599 september-1605 maart, f60
 31. GN 60(2005)136
 1. GN 60(2005)125
 2. Van Lieburg, Repertorium, pag. 234, gecit. in GN 60(2005)136
 3. ONA Rotterdam, inv. nr. 158, akte 38, gecit. in. GN 60(2005)136
 4. Med. Ton Fransen, 2019
 5. Med. Ton Fransen, 2019
 6. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 7. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Houtman, inv.nr. U022a015, akte nr. 69
 8. Jb. Amstelodamum 62(1970)50
 9. ⇒ RM0001.COLLECT.317991
 10. NP 73(1956)27
 11. NL 50(1932)167 e.v.
 12. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 13. NP 39(1953)27
 14. NL 50(1932)167 e.v.
 15. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 16. NP 39(1953)27
 17. NL 71(1964)162
 18. NP 39(1953)27
 19. Dominees.nl
 20. NP 39(1953)27
 21. NP 39(1953)27
 22. OTGB 2(1985)85.50
 23. RKD
 24. RKD
 25. RKD
 26. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. XXX, f 349v
 27. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 16
 28. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 125, akte nr. 096
 29. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 144, akte nr. 024
 30. GA Leiden, SA2 7460 (1588), f. 469v
 31. GA Leiden, SA2 7460 (1588), f. 469v
 1. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 138, Aktenummer/Blz. 257/411
 2. Nav. 38(1688)104
 3. Jb. OV (1955)113
 4. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 5. Nav. 24(1874)#23
 6. ⇒ www.dominees.nl
 7. A. Fris, Inventaris van de archieven behorend tot het 'Oud Synodaal Archief' van de Nederlandse Hervormde Kerk, 1566-1816, 1991
 8. Jb. OV (1955)113
 9. Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, dl. 5
 10. W.M.C. Regt, Naamlijst der Predikanten van Zeeland, deel I, pagina 143
 11. Knuttel, Acta der Particuliere Synoden van Zuid-Holland 1621-1700, dl. 1, p149, 's-Gravenhage, 1908
 12. ⇒ 6000000010359467204
 13. Jb. CBG 55(2001)94
 14. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. XXX, f 127v
 15. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. XXX, f 174v en f 204, 205, 205v
 16. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. XXX, f 202v
 17. RAL, Bonboeken Leiden, Archiefnr. 501A, inv. nr. XXX, f 477
 18. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 132, akte nr. 125
 19. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 134, akte nr. 055,56
 20. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 139, akte nr. 155
 21. RAL, ONA Leiden, Nots. Ewout Hendricxz Craen, Archiefnr. 506, inv. nr. 139, akte nr. 143, en 046
 22. RAL, ONA Leiden, Nots. Jan van Kuyck, Archiefnr. 506, inv. nr. 121, akte nr. 019,32
 23. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 430, akte nr. 099
 24. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 433, akte nr. 129
 25. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 17
 26. RAL, ONA Leiden, Nots. Pieter Joosten Warmont, Archiefnr. 506, inv. nr. 364, akte nr. 036
 27. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 439, akte nr. 135
 28. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 445, akte nr. 061
 29. RAL, ONA Leiden, Nots. Kaerl Outerman, Archiefnr. 506, inv. nr. 446, akte nr. 150 en 266
 30. GA Goedereede 2641, 1658, gecit. in GN 54(1999)396

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2