This page was last updated : 191127.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie Hovius
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Hovius,
version 1.1,
Muiden, 2016.
© Copyright 2019 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Hovius --- Generatie 1 ( 326 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Wiersum-1918 = E. Wiersum, Het receptenboek van Barent Hovius 1678-1696, chirurijn te Rotterdam, Ned. Tijdschr. voor de Geneeskunde, jrg. 18, tweede helft, No 16
 1. NL 60(1942)20 e.v.
 2. P.H.A.M. Abels (red.), Duizend jaar Gouda: een stadsgeschiedenis, Hilversum, 2002
 3. GA Groningen, nr. 69 Latijnse school, gecit. in ⇒ FrieseStudHi.htm
 4. GA Groningen, toeg.nr. 1446, Praedinius-gymnasium, bijlage Lijst van rectoren, conrectoren en praeceptoren
 5. Nav. 53(1903)85
 6. Nav. 49(1899)341
 7. David van Hoogstraten, Matthaeus Brouërius van Nidek, Groot algemeen historisch, geografisch, genealogisch, en oordeelkundig woorden-boek, dl4, Den Haag, 1729
 8. Nav. 49(1899)341
 9. DBNL, NNBW dl. 7, sub voce Beverningk
 10. P.H.A.M. Abels (red.), Duizend jaar Gouda: een stadsgeschiedenis, Hilversum, 2002
 11. GA, Stadsbestuur van Groningen, toeg.nr 1605inv. nr. 1, f 215
 12. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas v.d. Hagen, inv. nr. 117, aktenr./blz. 74/154
 13. AE, Resolutieboek Amersfoort, toeg.nr. 0001.01, inv. nr. 21, f 259v
 14. AE, Resolutieboek Amersfoort, toeg.nr. 0001.01, inv. nr. 21, f 555v
 15. AE, Resolutieboek Amersfoort, toeg.nr. 0001.01, inv. nr. 22, f 88
 16. AE, Resolutieboek Amersfoort, toeg.nr. 0001.01, inv. nr. 22, f 93v
 17. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. J. van Ingen, inv.nr. AT002 a002 folio 476 V
 18. GA Utrecht, ONA, toeg.nr. 34-4, Nots. N. De Cruyff, inv.nr. U034a006, akte nr. 69
 19. GA Utrecht, ONA, toeg. nr. 34-4, Nots. N. De Cruyff, inv.nr. U034a006, akte nr. 238
 20. GA Utrecht, ONA Utrecht, toeg.nr. 34-4, inv.nr. U113a001, akte nr. 224
 21. NP 71(1987)34
 22. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 23. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 24. Th.J. Meijer, Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811), Franeker, 1972
 25. Weeskamer van Leiden}:
 26. GA Leiden, toeg.nr. Inventaris van het archief van de Weeskamer te Leiden, nr. 0518, inv. nr. 13340-133
 27. ONA Rotterdam, passim
 28. Oud-Gorcum Varia 12(1995)#33 p96
 29. GA Rotterdam, Toeg.nr 18, ONA, Nots. Leonard van Zijl, inv. nr. 456, aktenr./blz. 216 / 558
 30. Wiersum-1918
 31. Wiersum-1918
 32. Ronald Sluijter, ‘Tot ciraet, vermeerderinge ende heerlyckmaeckinge der universiteyt', proefschrift, Universiteit van Leiden, 2004
 33. Wiersum-1918
 34. ref artikel
 35. Wiersum-1918
 36. NL 116(1999)396
 37. NP 71(1987)34
 38. NL 116(1999)396
 39. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Hofflant, inv. nr. 262, aktenr./blz. 378/604
 40. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Hofflant, inv. nr. 263, aktenr./blz. 59/109
 41. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Hofflant, inv. nr. 263, aktenr./blz. 60/111
 42. GA Rotterdam, ONA, Nots. Johan Troost Albertsz, inv. nr. 496, aktenr./blz. 2/4
 43. GA Rotterdam, ONA, Nots. Vranck Jacobsz, inv. nr. 429, aktenr./blz. 141/336
 44. GA Rotterdam, ONA, Nots. Leonard van Zijl, inv. nr. 451, aktenr./blz. 272/506
 45. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Hofflant, inv. nr. 264, aktenr./blz. 428/601
 46. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Hofflant, inv. nr. 264, aktenr./blz. 427/600
 47. GA Rotterdam, ONA, Nots. Leonard van Zijl, inv. nr. 458, aktenr./blz. 279/544
 48. GA Rotterdam, ONA, Nots. Leonard van Zijl, inv. nr. 446, aktenr./blz. 326/477
 49. GA Rotterdam, ONA, Nots. Kornelis Kleyn, inv. nr. 3838, aktenr./blz. 228/774
 50. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arent van der Graeff, inv. nr. 338, aktenr./blz. 151/369
 51. GA Rotterdam, ONA, Nots. Leonard van Zijl, inv. nr. 447, aktenr./blz. 644/331
 52. Wiersum-1918
 53. GA Rotterdam, ONA, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 807, aktenr./blz. 107/164
 54. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 389, aktenr./blz. 3/5
 55. Wiersum-1918
 56. Wiersum-1918
 57. Wiersum-1918
 58. Wiersum-1918
 59. GA Rotterdam, ONA, Nots. Gerrit van der Hout, inv. nr. 316, aktenr./blz. 204/308
 60. SAA, ONA, toeg.nr. 5075, Nots. Jacob de Winter, id 41.713.217
 61. Wiersum-1918
 62. Wiersum-1918
 63. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 64. J.J. Vervloet, De Parenteel van Doen Beijensz, Rotterdam 1989, p91
 65. Wiersema-1918
 66. Wiersema-1918
 67. Rot. Jb. 1955, N. van der Blom
 68. GA Rotterdam, ONA, Nots. Philips Basteels, inv. nr. 923, aktenr./blz. 374/1326
 69. GA Rotterdam, ONA, Nots. Daniël de Olyslager, inv. nr. 1238, aktenr./blz. 53/98
 70. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van der Hoeven, inv. nr. 1053, aktenr./blz. 30/102
 71. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van der Hoeven, inv. nr. 1053, aktenr./blz. 31/105
 72. Wiersum-1918
 73. A.M. Ledeboer, Alfabetische lijst der boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland ..., Utrecht, 1876
 74. GA Rotterdam, ONA, Nots. Johan van Lodenstein, inv. nr. 1605, aktenr./blz. 40/93
 75. Jb. CBG 51(1997)128
 76. zie ook NL 118(2001)241
 77. NL 118(2001)241
 78. ⇒ 18791-15
 79. GA Rotterdam, ONA, Nots. Johan van Lodenstein, inv. nr. 1605, aktenr./blz. 26/60
 80. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Vloten, inv.nr. U169a011, akte nr. 129
 81. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 82. Oleg Nikitinski, Humanistica Lovaniensia 63(2014)249 Petrus Cunaeus über Astrologische Wahrsagerei und über die Würde der Exakten Wissenschaften: Erstpublikation der Rede "Cur Olim Mathematici"
 83. OV 28(1973)143
 84. ANF 1(1883)#11 p4 e.v.
 85. Cornelis Beughem, Bibliographia mathematica et artificiosa novissima.., Amsterdam, Jansonius van Waesberghe, 1688
 86. Joannes Fridericus Reitzius, J. F. Reitzii Oratio de origine Gymnasii Hieronymiani ..., Utrecht, 1734, Google Boeken
 87. ONA Rotterdam, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 138, Aktenummer/Blz. 257/411
 88. Oleg Nikitinski, Humanistica Lovaniensia 63(2014)249 Petrus Cunaeus über Astrologische Wahrsagerei und über die Würde der Exakten Wissenschaften: Erstpublikation der Rede "Cur Olim Mathematici"
 89. Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit, Rijks geschiedkundige publicatiën: Groote serie, Volume 29, 's-Gravenhage 1916
 90. Oleg Nikitinski, Humanistica Lovaniensia 63(2014)249 Petrus Cunaeus über Astrologische Wahrsagerei und über die Würde der Exakten Wissenschaften: Erstpublikation der Rede "Cur Olim Mathematici"
 91. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Houtman, inv.nr. U022a015, akte nr. 69
 92. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Der Houve, inv.nr. U047a001, akte nr. 221
 93. Jaarboekje voor Willemstad en omstreken voor 1870, Willemstad, A.D. Hagedoorn, 1870
 94. of voor Juli 1673
 95. J. Loosjes, Weghwijser tot de classicale resolutien des eerw. Classis van Buuren, JSTOR 22(1929)42
 96. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 97. Reg. Arch. Rivierenland, toeg.nr. 0747 Hervormde Gemeente Tricht, 1646 - 1981
 98. Dominees.nl
 99. Martinus Soermans, Kerkelyk register .. predikanten ... Zuyd-Holland tot 1701, Haarlem, 1702, Google Books
 100. Knuttel, l.c.
 101. J. Loosjes, Weghwijser tot de classicale resolutien des eerw. Classis van Buuren, JSTOR 22(1929)21
 102. J. Loosjes, Weghwijser tot de classicale resolutien des eerw. Classis van Buuren, JSTOR 22(1929)42
 103. J. Loosjes, Weghwijser tot de classicale resolutien des eerw. Classis van Buuren, JSTOR 22(1929)42
 104. W.P.C. Knuttel, Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland, 1621-1700, dl 4., Nijhoff 1908-1916
 105. Knuttel,l.c. p343
 106. Knuttel,l.c. p351
 107. Knuttel,l.c. p474
 108. Knuttel,l.c. p542
 1. Knuttel,l.c. p586
 2. SAA, ONA, toeg.nr. 5075, Nots. Simon van Sevenhoven, 3.646.788
 3. zie ook Gen. Her. Bl. 5(1910)472
 4. Dominees.nl
 5. ARA, Archief Classis Delft inv. nr. 1 f 219, 220-221, gecit. in Willem de Blecourt et al. (red.), Grenzen van genezing, Hilversum, 1993
 6. Johan Dambruyne, Corporatieve middengroepen, Gent, Academia Press, 2002
 7. M. Gachard, Analectes Historiques, Xi-XIII series, Bruxelles, 1867
 8. Handelingen der Maatschappij "van Geschiedenis- en Oudheidkundte te Gent, Volumes 8-9, Snoeck-Ducaju., 1908
 9. ONA Delft, Nots. Herman van Overgaeu Cornelis, Inventarisnummer 1539, Folio 138
 10. ONA Delft, Nots. Jan Bom Jansz, Inventarisnummer 1516, Folio 114
 11. ONA Delft, Nots. Jan Bom Jansz, Inventarisnummer 1517, Folio 38
 12. ONA Delft, Notaris Jacob Borgersz. Jans, Inventarisnummer 1508, Folio 249
 13. Jaarboekje van de Historische Vereniging van Maasland, gecit. in ⇒ 1
 14. Retoricaal memoriaal
 15. Retoricaal memoriaal
 16. Retoricaal memoriaal
 17. R.A. Leeuw, I.V.T. Spaander, De Stad Delft, Delft, 1981
 18. Retoricaal memoriaal
 19. Retoricaal memoriaal
 20. F.C. van Boheemen, Th.C.J. van der Heijden, Retoricaal memoriaal, Delft, 1999
 21. F.C. van Boheemen & Th.C.J. van der Heijden, De Delftse rederijkers "Wij rapen gheneucht", Amsterdam 1982, gecit. in ⇒ detail_naam.php?gba_naam=&nfd_naam=Lockefeer&info=documentatie&operator=eq&taal=
 22. DBNL, ⇒ _jaa005198201_01_0008.php
 23. DBNL, ⇒ auteur.php?id=loke001
 24. R.A. Leeuw, I.V.T. Spaander, De Stad Delft, Delft, 1981
 25. R.A. Leeuw, I.V.T. Spaander, De Stad Delft, Delft, 1981
 26. R.A. Leeuw, I.V.T. Spaander, De Stad Delft, Delft, 1981
 27. GA Delft, ANHG, inv. nr. 3, Kerkeraadsnotulen, gecit. in F.C. van Boheemen, Th.C.J. van der Heijden, Retoricaal memoriaal, Delft, 1999
 28. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Johannes Waerts, inv. nr. 3848, aktenr./blz. 32/293
 29. NL 51(1933)114
 30. NL 51(1933)114
 31. ORA Vlaardingen, inv. nr. 147, Procuratieboek van de vierschaar te Vlaardingen 1580-1615, Nr. 509 folio 49v. d.d. 17-07-1606.
 32. Wap. 15(1911)217
 33. NL 51(1933)114
 34. Archief Vlaardingen, Inventaris Hoogendijk nr.65, folio 64
 35. ORA Vlaardingen, inv. nr. 147, Procuratieboek van de vierschaar te Vlaardingen 1580-1615, Nr. 557 folio 56v. d.d. 03-10-1609
 36. ORA Schiedam, Eerste dubbele 1000e penning Anno 1622, inv. nr. 1443
 37. GA Vlaardingen, ORA inv. nr. 148, Nr. 532 folio 104v. d.d. 18-12-1628.
 38. GA Vlaardingen, ORA inv. nr. 148, Nr. 566 folio 111A. d.d. 16-09-1630.
 39. GA Vlaardingen, ORA inv. nr. 148, Nr. 756 folio 169 d.d. 22-05-1640.
 40. Henry Havard, Histoire de la faïence de Delft, Paris, 1878, Google Books
 41. F.D.O. Obreen, Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis: Verzameling van meerendeels onuitgegeven Berichten, Rotterdam, 1878
 42. F.D.O. Obreen, Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis: Verzameling van meerendeels onuitgegeven Berichten, Rotterdam, 1878
 43. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Christiaan van Vliet, inv. nr. 3842, aktenr./blz. 80/264
 44. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Kornelis Kleyn, inv. nr. 3838, aktenr./blz. 217/750
 45. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Kornelis Kleyn, inv. nr. 3838, aktenr./blz. 201/696
 46. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Kornelis Kleyn, inv. nr. 3838, aktenr./blz. 255/857
 47. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Kornelis Kleyn, inv. nr. 3838, aktenr./blz. 256/863
 48. GA Rotterdam, ONA, Nots. Adriaan Kieboom, inv. nr. 154, aktenr./blz. 466/750
 49. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Kornelis Kleyn, inv. nr. 3838, aktenr./blz. 231/784
 50. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Christiaan van Vliet, inv. nr. 3839, aktenr./blz. 192/574
 51. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Christiaan van Vliet, inv. nr. 3845, aktenr./blz. 125/573
 52. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Christiaan van Vliet, inv. nr. 3841, aktenr./blz. 33/71
 53. GA Rotterdam, ONA, Nots. Christiaan van Vliet, inv. nr. 3845, aktenr./blz. 172/777
 54. GA Rotterdam, ONA, Nots. Christiaan van Vliet, inv. nr. 3843, aktenr./blz. 117/459
 55. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Christiaan van Vliet, inv. nr. 3839, aktenr./blz. 221/656
 56. GA Delft, ONA, Nots. Jan de Bries, Inventarisnummer 2410I, Folio 532
 57. GA Delft, ONA, Nots. Jan de Bries, Inventarisnummer 2419C, Folio 130
 58. GA Delft, ONA, Nots.Cornelis Pijnakker, Inventarisnummer 2711, Folio 183
 59. ANF 15(1902)213
 60. Henry Havard, Histoire de la faïence de Delft, Paris, 1878, Google Books
 61. Henry Havard, Histoire de la faïence de Delft, Paris, 1878, Google Books
 62. Frederik Daniel Otto Obreen, Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis: Verzameling van meerendeels onuitgegeven Berichten, Rotterdam, 1878
 63. GA Delft, Kamer van Charitate, Archiefnummer 447, Inventarisnummer 707, Charternummer 3155
 64. GA Delft, Kamer van Charitate, Archiefnummer 447, IInventarisnummer 707, Charternummer 5386
 65. Henry Havard, Histoire de la faïence de Delft, Paris, 1878, Google Books
 66. GA Delft, ONA, Nots. Jan de Bries, Inventarisnummer 2410I, Folio 532
 67. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Johannes Waerts, inv. nr. 3848, aktenr./blz. 40/323
 68. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Johannes Waerts, inv. nr. 3848, aktenr./blz. 59/522
 69. GA Rotterdam, ONA, Nots Delfshaven. Johannes Waerts, inv. nr. 3848, aktenr./blz. 69/661
 70. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3851, aktenr./blz. 55/262
 71. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. , inv. nr. 3854, aktenr./blz. 63/322
 72. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Cornelis van Dam, inv. nr. 3868, aktenr./blz. 132/528
 73. GA Rotterdam, ONA, Nots. Cornelis van Dam, inv. nr. 3868, aktenr./blz. 21/121
 74. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3859, aktenr./blz. 42/320
 75. GA Rotterdam, ONA, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3862, aktenr./blz. 71/252
 76. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Gerrit Post, inv. nr. 3863, aktenr./blz. 14/111
 77. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Johan Verhouff, inv. nr. 3870, aktenr./blz. 39/99
 78. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Johan Verhouff, inv. nr. 3870, aktenr./blz. 60/146
 79. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Ewout van Vliet, inv. nr. 3847, aktenr./blz. 9/28
 80. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Ewout van Vliet, inv. nr. 3847, aktenr./blz. 49/125
 81. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Christiaan van Vliet, inv. nr. 3846, aktenr./blz. 194/781
 82. GA Rotterdam, ONA Delfshaven, Nots. Cornelis van Dam, inv. nr. 3868, aktenr./blz. 114/451
 83. TVE 27(2009)173 e.v.
 84. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 85. Martinus Soermans, Kerkelyk register .. predikanten ... Zuyd-Holland tot 1701, Haarlem, 1702, Google Books
 86. TVE 27(2009)173 e.v.
 87. Kohier1631
 88. ORA Maassluis 1614-1650
 89. ORA Maassluis 1614-1650 nr.55 f 128v
 90. ORA Maassluis 1614-1650 nr.55 f 129
 91. ORA Maassluis 1614-1650 nr. 49 f 247
 92. ORA Maassluis 1614-1650 nr. 49 f193v
 93. GA Vlaardingen, ORA inv. nr. 148, Nr. 532 folio 104v. d.d. 18-12-1628.
 94. NA toegang 3.03.01.01, inventarisnummer: 3339/1631/015
 95. GA Delft, Oud Archief stadsbestuur Delft, archiefnummer 0001, inv.nr. 01761_1, f322v
 96. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 97. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Der Houve, inv.nr. U047a001, akte nr. 206
 98. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Der Houve, inv.nr. U047a002, akte nr. 119
 99. GA Utrecht, ONA, Nots. L. Van Vuyren, inv.nr. U036a010, akte nr. 72
 100. GA Utrecht, ONA, Nots. N. De Cruyff, inv.nr. U034a004, akte nr. 352
 101. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 102. GN 47(1992)461
 103. Lijsten van leerlingen der Hieronymus-school te Utrecht, gedurende de jaren 1631 e.v., Utrecht, 1877
 104. GA Utrecht, ONA, Nots. E. De Leeuw, inv.nr. U099a001, akte nr. 195
 105. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Vervoorn, inv.nr. U153a002, akte nr. 112
 106. GA Rotterdam, ONA, Nots. Johan van Weel de Oude, inv. nr. 485, aktenr./blz. 37/60
 107. GA Rotterdam, ONA, Nots. Johan Troost Albertsz, inv. nr. 497, aktenr./blz. 333/400
 108. GAA, SAA 5075 nr. 926 / 232, gcit. door Jan de Vries
 109. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21627966
 1. NA toegang 3.03.01.01, inventarisnummer: 3402, 1668 / 067
 2. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Lamsweerde, inv.nr. U076a001, akte nr. 90
 3. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Duerkant, inv.nr. U070a006, akte nr. 140
 4. NA toegang 3.03.01.01, inventarisnummer: 3487, 1722/009
 5. SAA, Not. Arch. toeg.nr. 5075, Nots. Casparus van Wallendal, inv.nr. 212?, akte nr. ?, URL: ⇒ eknwvjn2w
 6. SAA, Not. Arch. toeg.nr. 5075, Nots. Stephanus Pelgrom, inv.nr. 190, f507, URL: ⇒ eknwvk2va
 7. zie ook NL 37(1919)14
 8. SRM, Protocollen van opdrachten, kustingbrieven en overboekingen, 1706 - 1809,131.1.15-14, inv. nr. 14, blz. 74
 9. GA Leiden, Archiefnr 0501A, inv.nr 6625, f253av
 10. GA Utrecht, ONA, Nots. A. De Coole, inv.nr. U151a002, akte nr. 59
 11. GA Leiden, Register Collaterale Successie, Deel-folio: 9 - 023
 12. GA Leiden, Register Collaterale Successie, Deel-folio:7 - 176 vs
 13. NL 27(1909)70
 14. GA Utrecht, ONA, toeg. nr. 34-4, Nots. G. Houtman, inv.nr. 3U022a013, akte nr. 123
 15. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Houtman, inv.nr. U022a015, akte nr. 35
 16. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Houtman, inv.nr. U022a023, akte nr. 116
 17. GA Utrecht, ONA, Nots. L. Van Vuyren, inv.nr. U036a010, akte nr. 72
 18. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 19. ⇒ predikanten
 20. Med. Zeeuws Genootschap dl. 8, 1902 Middelburg
 21. J.G. Voegler, Geschiedenis van het Middelburgsch gymnasium, Middelburg 1892
 22. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Almeloveen, inv.nr. U073a001, akte nr. 152
 23. Nav. 24(1874)nr 33
 24. Anna Frank-van Westrienen, Het schoolschrift van Pieter Teding van Berkhout, Hilversum, 2007
 25. Mededeling Jan de Vries, Koudum, 2016
 26. Martinus Soermans, Kerkelyk register .. predikanten ... Zuyd-Holland tot 1701, Haarlem, 1702, Google Books
 27. Nav. 7(1857)251
 28. Bloys van Treslong Prins
 29. WFA, ONA nr. 1063 / 144, gecit. door Jan de Vries
 30. zie ook Mededeling Jan de Vries, Koudum, 2016
 31. ⇒ f426.htm
 32. Mededeling Jan de Vries, Koudum, 2016
 33. Martinus Soermans, Kerkelyk register .. predikanten ... Zuyd-Holland tot 1701, Haarlem, 1702, Google Books
 34. Mededeling Jan de Vries, Koudum, 2016
 35. Mededeling Jan de Vries, Koudum, 2016
 36. Mededeling Jan de Vries, Koudum, 2016
 37. SA 11, inv. 1313, f. 21r, gecit. in Rudolph Ladan, Gezondheidszorg in Leiden in de late middeleeuwen, Hilversum, 2012
 38. Leids Jb. (1962)#7 p53
 39. SA 1, inv. 22, f. 68r, gecit. in Rudolph Ladan, Gezondheidszorg in Leiden in de late middeleeuwen, Hilversum, 2012
 40. Leids Jb. (1962)#7 p53
 41. GA Leiden, Kohieren van gedwongen lening 1576, NL-LdnRAL, SA II (1574-1816), 501A, inv.nr. 3971, folio: 25 v
 42. GA Leiden, Kohieren van gedwongen lening 1600, NL-LdnRAL, SA II (1574-1816), 501A, inv.nr. 3989, folio: 2
 43. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 14, 15, 16
 44. GA Leiden, Getuigenisboeken, ORA, Archief inv.nr. 79, C. 1586 november-1589 april
 45. GA Leiden, Getuigenisboeken, ORA, Archief inv.nr. 79, E. 1591 april-1594 mei.
 46. Leids Jb. (1962)#7 p53
 47. GA Leiden, ONA, toeg. nr. 0506, Nots. Nots. Salomon Lenaertsz. van der Wuert,, inv. nr. 13, f032
 48. GA Leiden, ONA, toeg. nr. 0506, Nots. Willem (Claesz) van Oudevliet, inv. nr. 50, f056v
 49. GA Leiden, ONA, toeg. nr. 0506, Nots. Willem (Claesz) van Oudevliet, inv. nr. 53, f068v
 50. GA Leiden, ONA, toeg. nr. 0506, Nots. Willem (Claesz) van Oudevliet, inv. nr. 56, f099v
 51. GA Leiden, ONA, toeg. nr. 0506, Nots. Jacob van Tethrode, inv. nr. 68, f043
 52. GA Leiden, ONA, toeg. nr. 0506, Nots. Salomon Lenaertsz. van der Wuert, inv. nr. 29, f088
 53. GA Leiden, ONA, toeg. nr. 0506, Nots. Willem (Claesz) van Oudevliet, inv. nr. 65, f165
 54. Gh, inv. 302, 1601, f. 84r, gecit. in Rudolph Ladan, Gezondheidszorg in Leiden in de late middeleeuwen, Hilversum, 2012
 55. GA Leiden, ONA, toeg. nr. 0506, Nots. Salomon Lenaertsz van der Wurt, inv. nr. 36, f039
 56. OV 42(1987)700
 57. GA Leiden, NL-LdnRAL, ORA Leiden, 508, inv.nr. 48, Buurquestieboeken, Deel-Folio: C- 38 vso
 58. Streeksarchief Leiden, passim
 59. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 16
 60. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 61. GA Leiden, ONA, toeg. nr. 0506, Nots. Kaerl Outerman, inv. nr. 426, f011
 62. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 17, 18,19,20
 63. GA Leiden, NL-LdnRAL, ORA Leiden, 508, inv.nr. 48, Buurquestieboeken, Deel-Folio: E-130
 64. GA Leiden, NL-LdnRAL, ORA Leiden, 508, inv.nr. 48, Buurquestieboeken, Deel-Folio: E-139
 65. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 66. Nav. 39(1889)141
 67. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 68. ONA Utrecht, passim
 69. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 70. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 71. C.A. Siegenbeek van Heukelom-Lamme, Album Scholasticum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1940, Leiden, 1941
 72. NNBW dl. 4 p603
 73. NNBW dl. 4 p603
 74. GA Leiden, Getuigenisboeken, ORA, Archief inv.nr. 79, Q 74, S 48v., 98
 75. GA Leiden, Getuigenisboeken, ORA, Archief inv.nr. 79, Q 6
 76. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 19
 77. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 17-308 en 18-211v
 78. GA Leiden, Hoofdgeld Leiden 1622, fol. 19
 79. GA Leiden, Getuigenisboeken, ORA, Archief inv.nr. 79, I 1605 maart-1609 mei, f139v
 80. GA Leiden, Hoofdgeld Leiden 1622, fol. 19
 81. SA Leiden, II inv.nr. 6388
 82. GA Leiden, Getuigenisboeken, ORA, Archief inv.nr. 79, H 1599 september-1605 maart, f60
 83. GN 60(2005)136
 84. GN 60(2005)125
 85. Van Lieburg, Repertorium, pag. 234, gecit. in GN 60(2005)136
 86. ONA Rotterdam, inv. nr. 158, akte 38, gecit. in. GN 60(2005)136
 87. Med. Ton Fransen, 2019
 88. Med. Ton Fransen, 2019
 89. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 90. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Houtman, inv.nr. U022a015, akte nr. 69
 91. Jb. Amstelodamum 62(1970)50
 92. ⇒ RM0001.COLLECT.317991
 93. NP 73(1956)27
 94. NL 50(1932)167 e.v.
 95. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 96. NP 39(1953)27
 97. NL 50(1932)167 e.v.
 98. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 99. NP 39(1953)27
 100. NL 71(1964)162
 101. NP 39(1953)27
 102. Dominees.nl
 103. NP 39(1953)27
 104. NP 39(1953)27
 105. OTGB 2(1985)85.50
 106. RKD
 107. RKD
 108. RKD

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2