This page was last updated : 101008.
File size is: 8 k.
Fragment Genealogie Hartogvelt
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Hartogvelt,
version 1.2,
Muiden, 2010.
© Copyright 2010 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Hartogvelt Gen. nr. 1

Wapen van Hendrik Hartogvelt: in zilver een springend zwart hert op een groen terras. [1] [2]

Adriaan Barentsz en zijn twee zonen Egbert Adriaensz en Barent Adriaensz komen alleen onder patroniem voor. Pas in de derde generatie verschijnt de achternaam (van) Hartogvelt in vele varianten.

1a. Adriaan Barentsz, geb. vóór ca. 1530, ovl. 1601-1611, boekverkoper in de St. Olofskapelsteeg wiens huis wordt getaxeerd op 20 £ (1557),[3] [4] wordt in 1560 officieel geadmitteerd als boekverkoper te Amsterdam,[5] is in 1575 ƒ 20,-- schuldig aan de erven van de boekdrukker Hendrick Aelbertsz,[6] boekbinder (1581), is als Arien Barentsz werkzaam als boekverkoper in de Warmoesstraet te Amsterdam (1588),[7] verkoopt een tuin aan het Appelmanspad aan de stad (1592), koopt een graf in de Oude Kerk 11-3-1597 en draagt het op 29-5-1597 over aan zijn zuster,[8] treedt op als getuige in het testament van Laurens Jacobsz "in den Gouden Reael" (1601), tr. vóór 1564 Griet Stoffels, geb. 1537[9], beg. Amsterdam Oude Kerk 5-4-1611 (Griet Stoffels, wed. van Ariaen Baerents), woont in de St. Olofssteeg (1611), dr. van Stoffel Laurensz, clockesteller wonende in de St. Olofskapelsteeg, en Trijn Jansdr.[10]

Merkteken van Adriaen Barentsz gebruikt voor een door hem in 1597 gekocht graf in de Oude Kerk te Amsterdam.[11]
Op 19-1-1564 verkoopt Jacob Jaspersz, echtgenoot van Katrijn Jorns aan Adriaen Barentsz, een huis en erf in de Sint Olofskapelsteeg (Nieuwebrugsteeg) te Amsterdam. Archief van Schepenen. Kwijtscheldingsregisters [12]
Boekuitgaven van Adriaen Barentsz:[13]
 • Prognosticaties van Rodolphus Grapheus te Deventer (1588)

Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Hartogvelt --- Generatie 1 ( 14 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. Wap. 5(1901)125
 2. GN 46(1991)250
 3. Oud Holland 2(1884)197
 4. E.W. Moes en C.P. Burger, De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de zestiende eeuw, Amsterdam, 1900, ⇒ www.archive.org
 5. Oud Holland 2(1884)197
 1. E.W. Moes en C.P. Burger, De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de zestiende eeuw, Amsterdam, 1900, ⇒ www.archive.org
 2. J.A. Gruys en J. Bos, Adresboek. Nederlandse drukkers en boekverkopers tot 1700, Den Haag, 1999
 3. Moes, l.c.
 4. J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, Amsterdam, 1963, hierna Elias
 5. Elias, l.c.
 1. E.W. Moes en C.P. Burger, De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de zestiende eeuw, Amsterdam, 1900, ⇒ www.archive.org
 2. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21594328
 3. NNBW dl. 1, p29
 4. Elias, l.c.

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2 3 4 5