This page was last updated : 120409.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie Harinckhouck
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Harinckhouck,
version 1.2,
Muiden, 2010.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Harinckhouck --- Generatie 3 ( 29 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. ANF 1(1883)3
 2. Jan Hendrik Hessels, Ecclesiae londino-batavae archivum, Vol. III, Cambridge, 1897, ⇒ ecclesiaelondino31austuoft
 3. Jessica Vance Roitman, Us and Them: Inter-cultural Trade and the Sephardim, 1595-1640, proefschrift, Universiteit van Leiden, 2009
 4. GAA, ONA Nots. J.F.Bruyningh; inv. 124: fo.151r
 5. The New England Historical and Genealogical Register, jaJan. 1893, ⇒ books.google.nl
 6. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen, inv. nr. 49, akte/blz 192/338
 7. Ole Peter Grell, Dutch Calvinists in early Stuart London: the Dutch church in Austin Friars, 1603-1642, Leiden 1989, ⇒ books.google.nl
 8. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 9. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 10. ANF 1(1883)#68 p4
 1. GN 41(1986)137
 2. GN 41(1986)137
 3. zie ook NL 34(1916)67 en GN 41(1986)137
 4. J.A. Gruys en J. Bos, Adresboek. Nederlandse drukkers en boekverkopers tot 1700, Den Haag,1999
 5. zie ook NL 95(1978)431
 6. zie ook GN 41(1986)136
 7. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 8. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 9. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 10. J. de Wal, Nederlanders, en personen, die later met Nederland in betrekking stonden, studenten te Heidelberg en te Genève, in: Hand. en Med. Mij. der Ned. Letterkunde 1865; en Nederlanders, studenten te Heidelberg, 1886
 1. Abraham Rutgers, Het tweede eeuwgetijde van Amersfoorts hervorming, Utrecht, 1779
 2. zie ook NL 39(1921)234
 3. GA Amersfoort, Transportregister, inv. nr. 436-23, d.d. 1656-11-07
 4. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 5. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 6. NL 38(1920)292
 7. J.C. streng, Stemme in staat. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle, 1579-1795, Hilversum, 1997
 8. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 9. Arnold Moonen et al., Naemketen der predikanten, die, van de Hervorminge der Kerken aen tot het jaer 1709 toe, in de Gemeenten, die onder de vier Classen van het Overysselsche Synode behooren, het Euangelium bedient hebben, 1807

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3