This page was last updated : 210905.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie Ferreris
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Ferreris,
version 1.2,
Muiden, 2010.
© Copyright 2021 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Ferreris --- Generatie 3 ( 205 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Generale missiven = Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie, ⇒ generalemissiven
 1. D.A. Wittop Koning, Bijdrage tot reconstructie album studiosorum illustre school of gymnasium te Harderwijk, in: Gelders Oudheidkundig Contactbericht (1980) nr. 86.
 2. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 3. Putman, Octrooien, l.c.
 4. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-18, blz. 7v, d.d. 1636-09-15
 5. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-19, d.d. 1641-6-1
 6. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-19, d.d. 1641-6-1
 7. NL 88(1971)249
 8. NL 88(1971)249
 9. zie ook NL 88(1971)249
 10. GA Amersfoort, akten van overdracht, inv. nr. 436-22, d.d. 22-2-1653
 11. zie ook Jb. CBG 23(1969)318
 12. zie ook Jb. CBG 23(1969)318
 13. Jb. CBG 23(1969)318
 14. Jb. CBG 23(1969)318
 15. Jb. CBG 26(1972)202
 16. Gelders Archief, ORA, toeg.nr. 2003, inv.nr. 514, f 57v
 17. zie ook Jb. CBG 26(1972)202
 18. Jb. CBG 26(1972)202
 19. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 20. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 21. Romein, l.c.
 22. GA Leeuwarden, Bijl. Civ. Sententies nr. 74-28, gecit. in Jb. CBG 26(1972)204
 23. R.A. Leeuwarden. Bijlagen Civ. Sententies nr. 223-30, gecit. in Jb. CBG 26(1972)202
 24. Jb. CBG 26(1972)202
 25. ⇒ frames.php?p=awgt&s=g&l=F
 26. Jb. CBG 46(1992)133
 27. Jb. CBG 26(1972)202
 28. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 29. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 30. Romein, l.c.
 31. Jb. CBG 26(1972)202
 32. Romein, l.c.
 33. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 34. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 35. Hasselt Historiael 27(2010)29, www.historischevereniginghasselt.nl
 36. Hasselt Historiael 27(2010)29, www.historischevereniginghasselt.nl
 37. A. Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, herdruk Amsterdam, 1976, ⇒ www.dbnl.org
 38. Hasselt Historiael 27(2010)29, www.historischevereniginghasselt.nl
 39. ⇒ www.rkd.nl
 40. ⇒ www.dbnl.org
 41. Mededeling M.C. de Haan te Veldhoven
 42. Gelders Archief, ORA, toeg.nr. 2003, inv.nr. 511, f 20
 43. NL 87(1970)15
 44. zie ook NL 68(1951)30 en NL 87(1970)15
 45. NL 68(1951)30
 46. zie ook NL 87(1970)15
 47. NL 87(1970)15
 48. NL 87(1970)15
 49. NL 87(1970)15
 50. GA Enkhuizen No. 1652 e.v., dossier Blauwhulk
 51. zie ook Hasselt Historiael 27(2010)29, www.historischevereniginghasselt.nl
 52. Gelders Oudheidkundig Contactbericht 86(1980)III, p1
 53. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 54. Jb. CBG 26(1972)202
 55. Jb. CBG 31(1977)70
 56. Jb. CBG 31(1977)70
 57. Jb. CBG 31(1977)70
 58. Joost Kriex, Noodige verantwoordingh voor de huysen ofte bancken van leeninghe ..., Urecht, 1658, Google Books
 59. HUA, toeg.nr. 324, Verzameling Van Atteveld
 60. HUA, toeg.nr. 324, Verzameling Van Atteveld, inv.nr. 111
 61. HUA, toeg.nr. 324, Verzameling Van Atteveld, inv.nr. 111
 62. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Houtman, inv.nr. U022a024, akte nr. 135
 63. GA Amersfoort, ONA, Nots. R. van Ingen, inv.nr. AT008 a001, folio 99 R
 64. Gelders Archief, toeg.nr. 2003 ORA Arnhem, inv.nr. 419, f 237v
 65. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Vastert, inv.nr. U021a021, akte nr. 53
 66. Gelders Archief, toeg.nr. 2003 ORA Arnhem, inv.nr. 419, f 243r-243v
 67. Nav. 29(1879)331
 68. Gelders Archief, toeg.nr. 2003 ORA Arnhem, inv.nr. 419, f 280r
 69. Gelders Archief, toeg.nr. 2003 ORA Arnhem, inv.nr. 419, f 243r-243v
 1. Gelders Archief, ORA, toeg.nr. 2003, inv.nr. 513, f 126
 2. Gelders Archief, toeg.nr. 2003 ORA Arnhem, inv.nr. 420, f 9r-9v
 3. Gelders Archief, toeg.nr. 2003 ORA Arnhem, inv.nr. 420, f 9r-9v
 4. Gelders Archief, ORA, toeg.nr. 2003, inv.nr. 514, f 57v
 5. GN 30(1975)128
 6. HUA, 758 Nederlandse hervormde gemeente Utrecht, arch.nr. 758, 1.3.1.1.1 inv.nr. 8
 7. Gelders Archief, ORA, toeg.nr. 2003, inv.nr. 515, f 31
 8. ⇒ ohc75a.htm
 9. Gelders Archief, toeg.nr. 2003 ORA Arnhem, inv.nr. 420, f 164r
 10. enz.
 11. Gelders Archief, toeg.nr. 2003 ORA Arnhem, inv.nr. 420, f 494v
 12. Jb. CBG 31(1977)70
 13. Jb. CBG 10(1956)194
 14. Gelders Archief, ORA, toeg.nr. 2003, inv.nr. 513, f 211v
 15. HUA, ONA Utrecht toeg.nr. 34-4, Nots. A. Houtman, inv.nr. U075a001, akte nr. 543
 16. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 17. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 18. Jb. CBG 31(1977)70
 19. GN 30(1975)126
 20. HCL, Informatieboeken c006-376 1699-04-20, Informatieboeken
 21. zie Brochure Gem. Deventer 1972, gecit. in GN 30(1975)126
 22. Gelders Archief, ORA, toeg.nr. 2003, inv.nr. 514, f 73v
 23. RA Leeuwarden. Bijlagen Civ. Sent. 223-30. 27.10.1670, gecit. in GN 30(1975)126
 24. RA Leeuwarden. Bijlagen Civ. Sent. (223-30)d.d. 15.7.1672 gecit. in GN 30(1975)126
 25. Jb. CBG 31(1977)70
 26. Bijdr. Med. Gelre 27(1924)40, Delpher.nl
 27. Google Books
 28. Google Books
 29. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 30. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 31. Album Promotorum Academiae Rheno-Trajectinae 1636-1815, Utrecht 1936
 32. GA, Toeg. nr. 0124, Hof van Gelre en Zutphen, Lijst van advocaten 6/2.2
 33. Gelders Archief, 0352 Sint-Lucasbroederschap te Arnhem
 34. Hollandtze Mercurius dl. 25, Haarlem 1675 p84, Google Books
 35. Some historical aspects of leprosy in Ceylon during the dutch period 1658-1796, C. De. F. W. Goonaratna, Published by Fiona Kumari Campbell, 2013
 36. Generale missiven, brief d.d. Batavia 4 februari 1695
 37. Generale missiven, brief d.d. Batavia 8 februari 1696
 38. Generale missiven, brief d.d. Batavia 30 november 1697
 39. Dagregister van het Casteel Batavia, 1703
 40. Generale missiven, brief d.d. Batavia 30 november 1702
 41. Generale missiven, brief Batavia d.d. 4 september 1703
 42. François Valentijn, Oud en nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten ..., dl. 4, Dordrecht, 1726
 43. Google Books
 44. Google Books
 45. Utrechts Archief, bibliotheek, inv. nr. XXXIX D 3; blz.63)
 46. Jb. CBG 31(1977)70
 47. RA/Leeuwarden Bijl. Civ. Sent. 223-30, GA/Arnhem Gerichts-signaat nr. 59 fol. 286, fo. 292v., gecit. in Jb. CBG 31(1977)70
 48. Gelders Archief, ORA, toeg.nr. 2003, inv.nr. 514, f 273v
 49. Hollandtze Mercurius dl. 25, Haarlem 1675 p84, Google Books
 50. GA Utrecht, ONA, Nots. A. Houtman, inv.nr. U75a1, aktenr. 437, d.d. 06-07-1674
 51. Gelders Archief, ORA, toeg.nr. 2003, inv.nr. 568, f 1
 52. HUA, ONA Utrecht toeg.nr. 34-4, Nots. A. Houtman, inv.nr. U075a001, akte nr. 543
 53. GA Utrecht, ONA 34-4, Nots. R. Van Cuylenborch, inv.nr. U086a002, akte nr. 88
 54. GA Utrecht, ONA 34-4, Nots. A. Houtman, inv.nr. U082a010, akte nr. 29
 55. GA Utrecht, ONA, Nots. A. Houtman, inv.nr. U82a17, aktenr. 14, d.d. 05-04-1692
 56. ⇒ www.vocsite.nl
 57. Arsip Nasional Wilayah, Djakarta, ⇒ induk.htm
 58. L. Hovy, Ceylonees plakkaatboek dl. I: Voorwerk, teksten 1-269, Hilversum, 1991, p274, Google Books
 59. ⇒ obp.tanap.net
 60. NA 1.04.02 1543 Ceylon 589 - 594v
 61. NA 1.04.02 1597 Ceylon 2 248 - 255
 62. NA 1.04.02 1590 Ceylon 541 - 548v
 63. NA 1.04.02 1594 Ceylon 94 - 97
 64. NA 1.04.02 1610 Ceylon 1 98 - 100
 65. NA 1.04.02 1625 Ceylon 1 63 - 65
 66. NA 1.04.02 1605 Ceylon 1238 - 1241
 67. NA 1.04.02 1616 Ceylon 1254 - 1258
 68. NA 1.04.02 1616 Ceylon 1259 - 1261
 69. NA 1.04.02 1616 Ceylon 1307 - 1311
 1. NA 1.04.02 1616 Ceylon 1312 - 1314
 2. NA 1.04.02 1616 Ceylon 1315 - 1316
 3. NA 1.04.02 1616 Ceylon 1339
 4. NA 1.04.02 1616 Ceylon 1368
 5. NA 1.04.02 1625 Ceylon 2 139 - 142
 6. NA 1.04.02 1644 Ceylon 941 - 942
 7. NA 1.04.02 1645 Ceylon 192 - 198
 8. NA 1.04.02 1645 Ceylon 199 - 201
 9. NA 1.04.02 1649 Ceylon 274 - 278
 10. NA 1.04.02 1649 Ceylon 279 - 281
 11. NA 1.04.02 1656 Bengalen 1283 - 1285
 12. NA 1.04.02 1656 Bengalen 1286 - 1287
 13. NA, Fonds 1.04.02, inv. nr. 8917, sectie Ceylon, p163 - 178
 14. NA, Fonds 1.04.02, inv. nr. 8917, sectie Ceylon, p 309
 15. GA Utrecht, ONA, Nots. A. van Meerwyk, inv.nr. U132a2, aktenr. 34, d.d. 06-03-1706
 16. zie ook Jb. CBG 31(1977)70
 17. zie ook Jb. CBG 31(1977)70
 18. HUA, Arch nr. 709, Archieven, bewaard bij het stadsbestuur van Utrecht, etc., inv.nr. 1196
 19. Gelders Archief, toeg.nr. 2003 ORA Arnhem, inv.nr. 419, f 77v-78r
 20. Gelders Archief, toeg.nr. 2003 ORA Arnhem, inv.nr. 419, f 123r-123v
 21. Gelders Archief, ORA, toeg.nr. 2003, inv.nr. 512, f 85v
 22. GA Amersfoort, ONA, Nots. R. van Ingen, inv.nr. AT008 a001, folio 99 R
 23. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, inv. nr. 436-23, d.d. 1657-06-16
 24. GA Amersfoort, ONA, Nots. R. van Ingen, inv. nr. AT008 a001, f163 R
 25. GA Amersfoort, 2-7-1673 (ouden stijl), Nots. A. v. Brinckesteyn AT 015a002 folio 27 R.
 26. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn AT, inv. nr. AT 015a002 f139r
 27. GA Utrecht, ONA, Nots. A. Houtman, inv.nr. U75a1, aktenr. 437, d.d. 06-07-1674
 28. ONA Amersfoort, Nots. A. van Brinckesteyn, AT015 a002, f20V
 29. GA Amersfoort, Transportregisters ORA, Inv. nr. 436-28, blz 160v
 30. Gelders Archief, ORA, toeg.nr. 2003, inv.nr. 520, f 520
 31. GN 30(1975)126
 32. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 33. GA Amersfoort, ONA, Nots. S. van Brinckesteyn, inv. nr. AT 030a001 rep VI 44
 34. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 35. Heino Hermannus Brucherus, Gedenkboek van stad en lande, Groningen, 1792
 36. DA, toegang nr. 0304 Hervormde gemeente Assen
 37. Heino Hermannus Brucherus, Gedenkboek van stad en lande, Groningen, 1792
 38. Bert Blaauw, Genealogie van Ubbo Emmius, 2009
 39. DA, Oude Staten Archieven, inv.nr. 868, Haardstedegeld Rolde: Assen 1691-1695
 40. Mededeling Peter Goutbeek, 2011
 41. Etstoel Drenthe, 31-f.38v/f.40 (4 juni 1695), 31-f.50 (zelfde datum), 32-f.100 (8 juni 1696) en 32-f.124 (zelfde datum).
 42. ANF 16(1903)503
 43. zie ook ANF 16(1903)503
 44. Gron. Arch., inv. nr. 1446 Praedinius-gymnasium
 45. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 46. ⇒ Veendam.htm
 47. zie ook ANF 16(1903)503
 48. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 49. Heino Hermannus Brucherus, Gedenkboek van stad en lande, Groningen, 1792
 50. ⇒ Veendam.htm
 51. Heino Hermannus Brucherus, Gedenkboek van stad en lande, Groningen, 1792
 52. ⇒ Veendam.htm
 53. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 54. zie ook NL 87(1970)69
 55. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 56. ⇒ Veendam.htm
 57. ANF 16(1903)503
 58. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 59. ⇒ Noordhorn.htm
 60. A.J. van der Aa, Biografisch Woordenboek der Nederlanden, dl. 8, p192
 61. Dr G.A. Wumkes - Stads- en dorpskroniek van Friesland
 62. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Diedenhoven, inv.nr. U182a3, aktenr. 305, d.d. 08-06-1743
 63. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 64. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 20
 65. GA Leiden, 501A - Stadsarchief van Leiden 1574-1816, 1.2.2.01.06 Bank van Lening, nr. 2524
 66. GA Leiden, 501A - Stadsarchief van Leiden 1574-1816, 1.2.2.01.06 Bank van Lening, nr. 2525
 67. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3