This page was last
updated : 010621.

File size is : 3 k.
© Copyright 2001 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Blaffert van Amersfoort 1755,
version 1.1,
Muiden, 2001.

1. I N L E I D I N G

In de bibliotheek van de NGV te Weesp bevindt zich een exemplaar van een getypte copie van de "Blaffert van het huisgeld uit de resolutie boeken,berustende ten gemeentearchieve van Amersfoort, A.D. 1755" samengesteld door S.W. Melchior te Amersfoort.

De blaffert bevat de inschrijvingen van de personele belasting in 1755 en de daarop volgende jaren tot omstreeks 1805. Om de hanteerbaarheid van deze blaffert voor genealogen te vergroten heb ik de gegevens ingevoerd in een computer en met behulp van enkele daartoe geschreven programmaas een aantal genealogisch interessante lijsten en overzichten samengesteld.

Allereerst bevat hoofdstuk 2 een index op achternamen; aangezien patronymica in de Blaffert nauwelijks voorkomen is een index op voornamen niet vervaardigd. Hoofdstuk 3 bevat een index op topografische aanduidingen zoals  huizen,gebouwen en uithangborden, die als zodanig apart in de Blaffert genoemd worden. Een overzicht van de beroepen die bij sommige huiseigenaars vermeld worden, is gegeven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt een lijst gegeven van personen,  die bij de eerste samenstelling van de Blaffert in 1755 meer dan twee maal voorkomen als eigenaar, aldus een overzicht leverend van de verdeling van het huizenbezit  in 1755. Tot slot bevat Hoofdstuk 6 nog enkele statistische gegevens over de voorkomende personen en over het betaalde huisgeld.


Back to the Contents Goto next chapter