This page was last
updated : 010621.

File size is : 5 k.
© Copyright 2001 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Blaffert van Amersfoort 1755,
version 1.1,
Muiden, 2001.

2. H A N D L E I D I N G

Achternamen

De personen die in de Blaffert voorkomen zijn in de index op achternamen (paragraaf 2.2)  vermeld als "naam , voornaam", waarna volgt een of meerdere getallen in de vorm x/y/t. Hierin  verwijst x naar het pagina nummer en y naar het volgnummer in de getypte copie. De letter t staat voor een (combinatie) van de tekens "*", "+" of "?" met de volgende betekenis :
 

De aanduiding NN geeft aan dat in de Blaffert geen voornaam genoemd werd.
Voorts is er bij de samenstelling van de index  op achternamen geen poging gedaan de zogenaamde "fonetische" rangschikking te verkrijgen.

Topografische aanduidingen

De namen van huizen, gebouwen, uithangborden en andere topografische aanduidingen  die in de Blaffert genoemd worden zijn hierna alfabetisch gerangschikt. De verwijzing naar pagina- en volgnummer is gelijk aan die gebruikt in het hoofdstuk 2. Voor namen die meerdere malen voorkomen is de in de Blaffert meest gebruikte schrijfwijze aangehouden.

Beroepen

Van de personen die in de Blaffert met een beroep worden vermeld zijn twee indexen samengesteld. In paragraaf 4.2 wordt een alfabetische index gegeven naar beroep, in paragraaf 4.3 naar achternaam. De oorspronkelijke vermeldingen kunnen via paragraaf 2.2 in de Blaffert worden teruggevonden. Bij de schrijfwijze van personen en beroepen is de in de Blaffert meest gebruikte gevolgd.

Statistische gegevens

Het aantal ingeschreven huizen in de Blaffert bedraagt 1702. Aangezien de bevolking van Amersfoort in 1755 op xxxx personen wordt geschat,
komen we op een gemiddelde bewoningsdichtheid van xxxx personen per huis. Na sortering op eigenaar (zie hoofdstuk 5) blijken de 1702 huizen in bezit te zijn van xxxx personen; xxxx families bezitten xx % van het totale aantal huizen. Het totale ontvangen huisgeld bedraagt xxxx, zodat het gemiddelde huisgeld uitkomt op xxxx. Als men de huizen indeelt naar hoogte van het betaalde huisgeld, dan vindt men de volgende verdeling:

Klasse             aantal


   0 tot    2       184
   2 tot    4       475
   4 tot    6       308
   6 tot    8       204
   8 tot   10       176
  10 tot   15       285
  15 tot   20        47
  20 tot   30        16
  30 tot   40         2
  40 tot   50         1
  50 tot  1000        4Som   10236.16   Gemiddelde    f 6.01

De duurste huizen waren : Xxxx

De verdeling van het huizenbezit

In paragraaf 5.2 wordt een lijst gegeven van die personen, die bij de eerste samenstelling van de Blaffert in 1755 meer dan twee maal voorkomen als eigenaar. Bij latere inschrijvingen komen zij wederom voor, doch aangezien het tijdstip van deze latere inschrijvingen onzeker is, zou meetelling daarvan geen zuivere dwarsdoorsnede door het huizenbezit opleveren. De lijst vermeldt naam, aantal huizen en het totale huisgeld in guldens, penningen en stuivers hiervoor betaald.


Back to the Contents Goto next chapter