This page was last updated : 150816.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie Berghuijs
Generatie 1
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Berghuijs,
version 1.2,
Muiden, 2012.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Berghuijs Gen. nr. 1

Wapen Berghuijs: in goud een zwart ankerkruis. Helmteken: een vlammende vuurmand.
Dit wapen (oorspronkelijk zegel, kleuren onbekend) werd gevoerd door Hendrik Berghuijs, leenman van de Kellenarij te Putten, Barneveld 31-3-1764.[1]

1a. Jacob (Berghuis(¥)), geb. vóór ca. 1610.

COMMENTAAR(¥) Een Jacob Henricks Berchhuijs wordt in 1634 vermeld als pachter van een huis/erf Berchhuijs behorend bij de toenmalige adellijke havezathe Harscamp. [2] Hij zou Jacob nr. 1a kunnen zijn, doch daarvoor ontbreekt vooralsnog bewijs.


Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Berghuijs --- Generatie 1 ( 2 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
  1. A.C. Zeven, Wapenboek Vereniging Veluwse Geslachten, Barneveld 2011
  1. GA, Toeg. nr. 0124 Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr 5576, gecit. in VG 40(2015)#3,p67

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9