This page was last updated : 151102.
File size is: 12 k.
Fragment Genealogie Van Beeftingh
Generatie 5
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Van Beeftingh,
version 1.1,
Muiden, 2015.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Van Beeftingh Gen. nr. 5

5a. Henrick Jans van Beeftingh, ged. geref. Amersfoort 29-9-1674, ovl. 1713-1716, wordt in het ouderlijk testament van 1693 de oudste zoon genoemd, j.m. van Amersfoort (1695), bezitter van een vicarie in de St. Joriskerk in Amersfoort (1701), wednr. van Marijtje Hendriks wonend te Amersfoort (1703), otr./tr. 1o Amersfoort geref. 5/26-4-1695 Marijtje Hendriks, ovl. 1695-1703, j.d. van Amersfoort (1695), otr./tr. 2o Amersfoort geref. 1/19-6-1703 Agatha Rijcks van Hoogbetrum (Hoog Betrum), ovl. na 1738, wed. van Hendrik van Beefting wonend te Amersfoort (1717), belndster buiten de Arnhemsepoort (1717). Zij hertr. Amersfoort geref. 21-1/09-3-1717 Cornelis Hendricksen de Graaff, ovl. vóór 1738, j.m. van Arnhem en wonend te Amersfoort (1717).

In een verkoopakte van 19-6-1721 van landerijen in het Gerecht Geerestein, bevindt zich een afschrift uit het resolutieboek van de Staten van Utrecht d.d. 24-1-1721, waarbij Anthonij van Goudoever, oud-burgemeester van Amersfoort verklaart dat hij in 1701 twee perceeltjes land onder Leusden en Geerestein had gekocht van Hendrick van Beestingh, bezitter van een vicarie in de St. Joriskerk in Amersfoort. De vicarie is gesticht door Cornelis Everts en zijn vrouw Margareta Everts Stiersdr, gevestigd op het altaar van Isebrand Pauw. Anthonij van Goudoever betaalde er destijds 500 gulden voor. [1]
Inschrijvingen in de Weeskamer Amersfoort:
1702: Marrijtje Henricx en Hendrick van Beeftingh [2]
Op 15-1-1716 verkopen Jacob Jansen Kraijermaath en zijn vrouw Hendrickje Fransen van Moesbergen, aan Agata Rijx van Hoogbetrum, weduwe van Hendrick van Beeftingh, een en een half morgen bouwland, gelegen buiten de Arnhemsepoort (Slijkpoort), laatst in huur gebruikt door Jan Gerritsen wonende in Kockjens Bogaart, belend aan de ene zijde: ten oosten de Leusderweg. [3]
Inschrijvingen in de Weeskamer Amersfoort:
1717: Agata Obetrom en Rijck van Beeftingh, Johannes van Beeftingh, zoons en Jacobje van Beeftingh, Geertruy van Beeftingh Caetje van Beeftingh, dochters van Hendrick van Beeftingh [4]
Op 12-11-1732 leent Isaacq Hellenbroek, koopman te Amsterdam, voor zichzelf en "in cragte van substitutie" door zijn broeder Jacob Hellenbroek speciaal gemachtigd en als gemachtigde van zijn eigen vrouw Anna Ruijsch, van de Heren Regenten van den Armen Noodhulp, 1000 gulden, competerende van de succescoren van de weduwe Hendrik Jansen van Beesting, met als onderpand: huis, hof en hofstede op de hoek van de Muurhuizen aan de Ketelaarsbrug, belend aan de ene zijde: jonker Edmond, aan de andere zijde: de Muurhuizen, en van achteren de erfgenamen van Jan Freijs van Dolre. [5]
Op 30-5-1733 verkoopt Hendrik van Beesting(¥), aan Nicolaas van Dijk, een huis bij de Ketelaarsbrug op de hoek van de Muurhuizen. Belast met een kapitaal van een 1000 gulden tegenwoordig de Heren Regenten van den Armen Noodhulp competerende, belend aan de ene zijde: Theodorus Edmond, aan de andere zijde: de Muurhuizen, en van achteren de erfgenamen van de heer Jan Freijs van Dolre. [6]

COMMENTAAR(¥) Hier zal een lees- of schrijffout gemaakt zijn: Hendrik van Beefting is in 1733 al minstens 17 jaar dood. Vermoedelijk zal hier ook moeten staan "de succescoren van de weduwe Hendrik Jansen van Beesting", zoals in de bovenstaande akte van 1732.
Op 8-9-1738 verkoopt Agatha van Hoogbeterom, laatst weduwe van Cornelis de Graaff en te voren van Hendrik van Beefting, wonend te Amsterdam, aan Jan van Lokhorst, meester-glazenmaker te Nijkerk, en zijn vrouw Geertruy van Beefting, een vijfde part in een groot morgen tabaksland met tabaksschuur van zeven gebinten buiten de Utrechtsepoort tussen de Soesterweg en Jerusalem, waaraan Hendrik Arissen, comparants stiefvader, tot wederhuwelijk de lijftocht heeft ge┬Ľnd, belend aan de ene zijde: Hendrik Camp, aan de andere zijde: Anthonij Craanen, [7]

Referenties van de gegevens van generatie 5 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Van Beeftingh --- Generatie 5 ( 8 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
  1. Archief Eemland, Toegangsnummer: 0501 Gerecht Geerestein, 1719-1811, inv.nr. 689
  2. GA Amersfoort, toeg.nr. 0039 Weeskamer te Amersfoort, 1519-1818, 1435-1811, inv.nr. 2
  3. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-31, akte.nr. , blz. 206v
  1. GA Amersfoort, toeg.nr. 0039 Weeskamer te Amersfoort, 1519-1818, 1435-1811, inv.nr. 14, p159
  2. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-34, akte.nr. , blz. 128r
  3. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-34, akte.nr. , blz. 145r
  1. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-35, akte.nr. , blz. 72v
  2. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 6
Back to previous
generation 4
Directly go to generation :
1 2 3 4 5