Articles Comments

Stan Bentvelsen » College Deeltjesfysica 2

College Deeltjesfysica 2

College deeltjesfysica 2

Bij dit college zullen we naar het Standaard Model van elementaire deeltjes toewerken. We bespreken de elementaire deeltjes, hun eigenschappen, en de fundamentele wisselwerkingen.
Voor dit college is als basiskennis vereist:

 • Speciale Relativiteitstheorie
 • Elektriciteit en magnetisme (Maxwell vergelijkingen)
 • Quantum mechanica 1 en 2
Het college bestaat uit drie delen:
 1. Kwantitatieve beschrijving van (spinloze) quantum electro dynamica, met semi-klassieke afleiding van Feynman diagrammen en berekening van laagste orde werkzame doorsnedes
 2. Kwalitatieve beschrijving, met behulp van Feynman diagrammen, van de zwakke en sterke wisselwerkingen
 3. Het Standaard Model en open vragen
college 1 (7 februari 2012):
 • Introductie van elementaire deeltjes en krachten
 • Beschrijving van het Standaard Model en  bespreking van het Higgs mechanisme
 • Experimentele opstellingen – ATLAS
 • Werkzame doorsnede en luminositeit
college 2 (14 februari 2012):
 • Schrödinger vergelijking voor vrije deeltjes – en vlakke golf oplossing
 • Behouden stroom in de Schrödinger vergelijking
 • Intermezzo – herhaling Relativiteitstheorie:
 • – vier-vectoren, energie-impuls vector, energie-impuls vergelijking vrij deeltje
 • – covariante notatie, contra- en co-variante vectoren
 • – metriek
 • Klein-Gordon golfvergelijking – in covariante notatie
 • Negatieve energie oplossingen voor waarschijnlijkheidsdichtheid
 • De zee van Dirac
college 3 (21 februari 2012)
 • Vlakke golf oplossingen van de Klein Gordon vergelijking
 • Feynman Stuckelberg interpretatie: behouden stroom voor lading
 • Anti-materie als negatieve energieoplossing door tegengestelde lading
 • Verstrooiing met anti-materie – veel-deeltjes systemen
 • Klassieke verstrooiing vlakke golf aan een potentiaal
 • Introductie van overgangsamplitude en overgangswaarschijnlijkheid
 • Fermi ‘golden rule’ door werkzame doorsnede

Geef een reactie