Articles Comments

Stan Bentvelsen » College symmetrie

College symmetrie

Opzet van het college

In het college `Symmetrie’ zullen we de ontwikkeling van een aantal begrippen van de moderne natuurkunde bespreken. We besteden ook aandacht aan de geschiedenis van de natuurkunde. Denk aan vragen als: `Wie waren de grote denkers, en wat maakte hen zo bijzonder?’. We bespreken een aantal Klassieke Helden zoals Galilei en Newton, en gaan verder met de natuurkundigen van de 19e eeuw, zoals Maxwell, en in de 20e eeuw met Einstein en Feynman.

We zullen ook een aantal begrippen van de natuurkunde bespreken, zoals `Wat is een natuurwet?’, of ‘Wat een natuurkundige theorie?’. Hiermee zullen we een aantal balangrijke theorieën in het voetlicht zetten met als doel om te laten zien dat elke natuurkundige theorie zijn eigen toepassing domein heeft.

Met deze opzet zullen we een aantal thema’s van het verdere curriculum tegenkomen Dit college streeft er naar om een samenhang te geven, maar we hebben tijdens dit college geen gelegenheid om inhoudelijk diep in de verschillende theorieën in te gaan. Hopelijk wordt de nieuwsgierigheid gewekt.

Het begrip ‘symmetrie’ wordt onze leidraad door deze series colleges. Het blijkt dat dit begrip in vrijwel elke theorie van de moderne natuurkunde terugkomt, en een diepe betekenis voor de ontwikkeling van nieuwe theorieën heeft. Voordat we daar iets over kunnen vertellen, zullen we bespreken wat we precies bedoelen met het begrip `symmetrie’.

Onderwerpen

Er worden 7 hoorcolleges gegeven. De thema’s tijdens deze hoorcolleges zijn:

College 1:

 • Wat is symmetrie? Symmetrie van natuurwetten. Continue en discrete symmetrie. Is natuur spiegel-­‐symmetrisch?
 • AV: samenvatting van Feynmans lecture: symmetry of physical laws

College 2:

 • Calculus als taal van natuurkunde. Axioma’s in natuurkunde? Beschrijving middels Krachten, Potentialen, Hamilton variatie principe. Symmetrie in Lagrangiaan en behoudswetten. Maxwell vergelijkingen.
 • AV: Faraday, Maxwell, Lorentz

College 3:

 • AV: Einstein, Minkowsi, Lisa Randall
 • Symmetrie van ruimte en tijd. Speciale relativiteitstheorie. Poincare groep. Minkowski ruimten. Meer dan vier dimensies?

College 4:

 • Zwaartekrachtswet van Newton, equivalentie principe, gekromde ruimten, algemene relativiteitstheorie
 • AV: Newton, Einstein, Eötvös, Verlinde

College 5:

 • Quantummechanica, Planck straling, dubbele spleet, quantummechanica, QM+SRT, behoudswetten, anti-­‐materie, QED
 • AV: Bohr, Dirac, Heisenberg, Noether

College 6:

 • Elementaire deeltjes, ontdekkingenelse, quarkmodel, basiskrachten, Standaard Model, LHC, Higgs mechanisme, Supersymmetrie
 • AV: Rutherford, Lisa Meitner, t Hooft, Fabiola Gianotti

College 7:

 • Kosmologie, astrodeeltjesfysica, showers + neutrino’s, uitdijend heelal, CMB, Theory of everything, strings, antropisch principe, landscape?
 • AV: Hubble, Hawking, Witten

Geef een reactie