Articles Comments

Stan Bentvelsen » UvA – FNWI

Symmetry of physics laws

Feynman’s lecture on physics Dit is de reproductie van hoofdstuk 52 uit de beroemde serie `Lectures on Physics’ van Feynman (`The Feynman Lectures on Physics’, R.P. Feynman, R.B. Leighton and M. Sands, Addison Wesley publishing, 1963). Deze serie is gebaseerd op een serie colleges die Feynman heeft gehouden in 1961-1963 op Caltech. Hoewel deze colleges jaren geleden zijn gegeven, zijn ze voor het grootste gedeelte nog altijd actueel – en het is zeker aan te raden om ook andere hoofdstukken te lezen. Een aantal passages zijn aangepast of weggelaten omdat ze niet meer relevant zijn. Richard Phillips Feynman (May 11, 1918 – February 15, 1988) was an American physicist known for his work in the path integral formulation of quantum mechanics, the theory of quantum electrodynamics and the physics of the superfluidity of supercooled … Read entire article »

Filed under: onderwijs