This page was last updated : 211210.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie Van Zevender
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Van Zevender,
version 1.1,
Muiden, 2020.
© Copyright 2021 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Van Zevender --- Generatie 1 ( 313 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Oud Archief Harderwijk, handschrift Wolter van Spuelde, gecit. in Wap. 1(1897)13, 57, 108
 2. NL 108(1991)109
 3. Recognitieboeken Harderwijk, nr. 132
 4. Harderwijk Recognitieboek No.133
 5. Nav. 1933(82)112
 6. Recognitieboeken Harderwijk, passim
 7. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 132, fol. 193
 8. Nav. 82(1933)108
 9. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 132, fol. 342vso
 10. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 133, fol. 198vso
 11. OAH_218_114, gecit. in H.A.R. Hovenkamp, Kalendarium Hanze Harderwijk en Elburg, 2014
 12. OAH_218_114
 13. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 134, fol. 12vso
 14. E.L. Steinmeijer, Register van overleden keurmedigen van de Kelnarij van Putten
 15. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 134, fol.141vso:
 16. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 134, fol.1
 17. Arent van Zevener: in regest 9326 d.d. 12-7-1544: 1544 Juli 12 11/8
 18. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 141, fol 247
 19. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 134, fol.323vso en 324
 20. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 135, fol.315vso
 21. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 135, fol.433vso
 22. OAH_1589_f 222vso, gecit. in H.A.R. Hovenkamp, Kalendarium Hanze Harderwijk en Elburg, 2014
 23. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 137, fol.295
 24. Recognitieboeken Harderwijk, passim
 25. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 135, fol.60vso
 26. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 139, fol. 423
 27. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 133, fol.405vso
 28. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 133, fol.246 r
 29. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 135, fol.171vso
 30. SANWV, toeg.nr. 5001 Stadsbestuur Harderwijk, inv. nr. 938
 31. SANWV, toeg.nr. 5001 Stadsbestuur Harderwijk, inv. nr. 938 en 1122
 32. Moorman1981, p29
 33. SANWV, toeg.nr. 5001 Stadsbestuur Harderwijk, inv. nr. 982
 34. SANWV, toeg.nr. 5001 Stadsbestuur Harderwijk, inv. nr. 1046
 35. Statuten Boec toebehorende Sophie van Brienen genaembt Harder(wijck), bevattende Schepenen in Herderwijck, NL 44(1926)107
 36. SANWV, toeg.nr. 5001 Stadsbestuur Harderwijk, inv. nr. 1127
 37. Kroniek v.h. Historisch Genootschap, Volume 18(1862) 4de serie , 3de deel, Utrecht, 1862
 38. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, Onuitgegeven Regesten, nr. 1399
 39. SANWV, toeg.nr. 5001 Stadsbestuur Harderwijk, inv. nr. 1169
 40. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, Onuitgegeven Regesten, nr. 1460
 41. SANWV, toeg.nr. 5001 Stadsbestuur Harderwijk, inv. nr. 1211, 1248
 42. SANWV, toeg.nr. 5001 Stadsbestuur Harderwijk, inv. nr. 1236
 43. Pieter Bondam, Verzameling van onuitgegeevene stukken tot opheldering der vaderlandsche historie, dl. 2, Utrecht, 1779, Google Books
 44. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 134, fol. 117vso
 45. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 135, fol. 443vso
 46. 132
 47. REC, inv. nr. 135, 1549-1560, fol. 443vso.
 48. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, inv.nr. 242, gecit. door Henk Hovenkamp, 2019
 49. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, inv.nr. 1991, f. 6. gecit. door Henk Hovenkamp, 2019
 50. R. Stenvert et al., Monumentenin Nederland.Gelderland, Zwolle, 2000, DBNL
 51. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, inv.nr. 889
 52. SANWV, toeg.nr. 5001 Stadsbestuur Harderwijk, inv. nr. 889
 53. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, inv.nr. 938
 54. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, inv.nr. 982
 55. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, inv.nr. 1046
 56. P. Berends, Het Oud-Archief der Gemeente Harderwijk, Harderwijk, 1935, inv.nr. 787, foL 21-24 en 41-44.)
 57. Stukken voor de vaderlandsche historie, uit de verzameling van mr. G. van Hasselt, uitg. Wouter Troot, Arnhem, 1792
 58. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, inv.nr. 1122
 59. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5004, inv.nr. 47
 60. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, inv.nr. 1127
 61. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, Onuitgegeven Regesten, nr. 1388
 62. Gelders Archief, toeg.nr. 0124-660 Brieven uit en aan het Hof, inv.nr. 660
 63. Gelders Archief, toeg.nr. 0124 Hof van Gelre en Zutphen, inv. nr. 4964, nr. 1570/4
 64. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, inv.nr. 1169
 65. Gelders Archief, toeg.nr. 0317 Convent Sint-Hiëronymusberg of Hulsbergen bij Hattem, inv. nr. 67
 66. Gelders Archief, toeg.nr. 0317 Convent Sint-Hiëronymusberg of Hulsbergen bij Hattem, inv. nr. 72
 67. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, inv.nr. 1236
 68. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, inv.nr. 1247
 69. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, inv.nr. 1248
 70. SANWV, toeg.nr. 5003 Stadsbestuur Harderwijk, inv. nr. 140-143
 71. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, Onuitgegeven Regesten, nr. 1964
 72. Harderwijk, Stadsrekeningen, Renthen van Conventen, gecit. door door Henk Hovenkamp, 2019
 73. Harderwijk, Stadsrekeningen, Renthen van Conventen, gecit. door door Henk Hovenkamp, 2019
 74. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, Onuitgegeven Regesten, nr. 1957
 75. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 140, Fol. 157Vso
 76. OAH, inv.nr. 305 f. 81 "Hendrick van Seveners Erfgenaemen mode Peter van de Wall", gecit door gecit. door door Henk Hovenkamp, 2019
 77. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 143, fol.247vso
 78. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 147, fol.64vso
 79. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 147, fol.185vso
 80. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 147, fol.185 vso
 81. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 148, fol.37vso
 82. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 141, fol.218
 83. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 140, fol.146vso
 84. Streekarchivariaat NW Veluwe, Oud Archief Harderwijk, inv.nr. 165 Burgerboek Harderwijk 1572-1808
 85. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 140, fol.32vso
 86. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 140, Fol. 157Vso
 87. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 141, fol.48
 88. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 141, fol.396vso
 89. Nav. 26(1878)338
 90. OE 13(2005)231
 91. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 134, fol. 187vso
 92. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 135, fol 386vso
 93. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, inv.nr. 1018
 94. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 137, fol.17
 95. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, inv.nr. 1236
 96. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, Onuitgegeven Regesten, nr. 2086
 97. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 139, fol.72vso
 98. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 140, fol.284vso
 99. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 134, fol. 328vso
 100. Hermann Keussen, Die Matrikel der Universität Köln, Band II - 1476 - 1559, Bonn, 1919
 101. Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, Volumes 16-17, 1974
 102. Nav. 71(1922)46
 103. François Gosewinus Beatrix Bleeck van Rijsewijk, De stichting van het Nassau-Veluwsch Gymnasium te Harderwijk, herdacht op 18 Juli 1872, Harderwijk, 1872
 104. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 136, fol.429
 105. Adrianus Alphons Maria de Haan, Het wijsgerig onderwijs aan het Gymnasium Illustre en de Hogeschool te Harderwijk, 1599-1811, Flevo, 1960
 1. Nav. 71(1922)46
 2. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 136, fol.429
 3. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, inv.nr. 1127
 4. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, inv.nr. 1158
 5. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, inv.nr. 1175
 6. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, inv.nr. 1180
 7. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, inv.nr. 1247
 8. Gelders Archief, Brieven van en aan het Kwartier van Veluwe, toeg. nr. 0124, inv. nr. 1004, f 7216
 9. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, inv.nr. 1073
 10. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, Onuitgegeven Regesten, nr. 1445
 11. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 12. SANWV, toeg.nr. 5001 Stadsbestuur Harderwijk, inv. nr. 642
 13. BM Gelre, 1984
 14. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 15. BM Gelre, vol. 75-77 p79
 16. STCN, ⇒ picarta.pica.nl
 17. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, Onuitgegeven Regesten, nr. 2452
 18. SANWV, Oud Archief Harderwijk, inv.nr. 165 Burgerboek Harderwijk 1572-1808
 19. Nav.28(1879)322
 20. SANWV, toegnr. 5004 Burgerweeshuis Harderwijk (1407) 1554-1932, inv. nr. 100
 21. Moorman1981, p296 e.v.
 22. Moorman1981, p67
 23. RKDimages nr. 189469
 24. SANWV, 5004 Burgerweeshuis Harderwijk, inv. nr. 277
 25. Moorman1981, bijlage XIX
 26. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 137, fol.202vso
 27. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 137, fol.202vso
 28. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 138, fol.394vso
 29. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, Onuitgegeven Regesten, nr. 2450
 30. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5001, Onuitgegeven Regesten, nr. 1957
 31. SANWV, toeg.nr. 5001 Stadsbestuur Harderwijk, inv. nr. 1236
 32. Nav. 29(1879)322
 33. NL 26(1908)43
 34. SANWV, toeg.nr. 5004 Burgerweeshuis Harderwijk, inv. nr. 72 en 73
 35. SANWV, toeg.nr. 5004 Burgerweeshuis Harderwijk, inv. nr. 72 en 73
 36. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 140, fol. 16vso
 37. Amstelodamum 45(1958)164
 38. OV 43(1988)65
 39. Jb. CBG (1985)147
 40. NL 28(1910)120
 41. OV 43(1988)65
 42. NL 28(1910)120
 43. NL 28(1910)120
 44. SANWV, Stadsbestuur Harderwijk, toeg.nr. 5004, inv.nr. 584
 45. Gelders Archief, toeg.nr. 2003 ORA Arnhem, inv. nr. 411 , f 135r
 46. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 141, fol.220vso
 47. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 141, fol.436
 48. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 142, fol.164
 49. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 142, fol.353
 50. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 143, fol.127
 51. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 143, fol.325 en 325vso
 52. Mededeling Anneke van de Laar
 53. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr., passim
 54. NL 26(1908)43
 55. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 141, fol.34i1so
 56. SANWV, toeg.nr. 5004 Burgerweeshuis Harderwijk (1407) 1554-1932, inv. nr. 73
 57. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 142, fol.48
 58. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 142, fol.304vso
 59. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 144, fol.141vso
 60. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 144, fol.339
 61. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 146, fol.73
 62. SAA, toeg.nr. 5075, Nots. Laurens Lamberti, inv.nr 599, akte nr. 244691
 63. GA Rotterdam, Toeg.nr 18, ONA, Nots. Jan Lz. Schouten, inv. nr. 53, aktenr./blz. 223 / 460
 64. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 144, fol.15 ,
 65. Moorman1981, p296 e.v.
 66. SANWV, toeg. nr. 5004 Burgerweeshuis Harderwijk, inv. nr. 69 en 70
 67. Her.Bib. 8(1881)250
 68. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 139, fol.295
 69. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 139, fol.347vso
 70. Her.Bib. 8(1881)250
 71. VG 4(2000)298
 72. VG, Pub. 25, Kwartierstatenboek van de Vereniging Veluwse Geslachten
 73. Van Bemmel
 74. Gelders Archief, toeg. nr. 1913 Hoogheemraadschap van de Bunschoter Veen- en Veldendijk, inv. nr. 10.1
 75. ONA Amersfoort
 76. ONA Amersfoort
 77. Jb. CBG 50(1996)172
 78. ONA Amersfoort
 79. ONA Amersfoort
 80. ONA Amersfoort
 81. Archief Eemland , toeg. nr. 0102 Sint Elisabeth Gast- of Ziekenhuis te Amersfoort, inv.nr. 102
 82. ONA Amersfoort
 83. ORA Amersfoort
 84. Gelders Archief, toeg. nr. 1923 Polder en waterschap De Haar, inv. nr. 8.2
 85. ORA Amersfoort
 86. Gelders Archief, toeg. nr. 1914 Polder De Duist, inv. nr. 9.2
 87. Archief Eemland , toeg. nr. 0102 Sint Elisabeth Gast- of Ziekenhuis te Amersfoort, inv.nr. 102
 88. Van Bemmel
 89. ORA Amersfoort
 90. AE, toeg.nr. XXX , ...
 91. AE, toeg.nr. 0001.01 Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810, inv. nr. 20, p 111v
 92. HUA, toeg.nr. 85-1 Paulusabdij te Utrecht, inv. nr. 129
 93. HUA, toeg.nr. 85-1 Paulusabdij te Utrecht, inv. nr. 129
 94. AE, toeg.nr. 0001.01 Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810, inv. nr. 21, p 296v
 95. HUA, toeg.nr. 85-1 Paulusabdij te Utrecht, inv. nr. 130
 96. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-15, akte.nr.
 97. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-15, akte.nr.
 98. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. E. van Mulenborch, inv.nr. AT003 b001 folio 159 V
 99. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-17, akte.nr. , blz. 81v
 100. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-17, akte.nr. , blz. 157v
 101. E.L. Steinmeijer, Register van overleden keurmedigen van de Kelnarij van Putten, Barneveld, 1993, 1639, p189, nr. 19
 102. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436, akte.nr. 19
 103. Archief Eemland, toeg.nr. 0099 Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, inv. nr. 127
 104. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-21, akte.nr.
 105. SANWV, toeg.nr. 1003 Oud-rechterlijk archief Elburg 1442-1811, inv.nr. 54
 1. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-22, akte.nr.
 2. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. R. van Ingen, inv.nr. AT008 a001 folio 51 V
 3. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. R. van Ingen, inv.nr. AT008 a002 folio 230 R
 4. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. A. van Brinckesteyn, inv.nr. AT015 a004 folio 24 V
 5. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. A. van Brinckesteyn, inv.nr. AT015 a004 folio 34 V
 6. EK 29
 7. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. A. van Brinckesteyn, inv.nr. AT015 a004 folio 11 V
 8. GN 39(1985)266
 9. GN 39(1985)266
 10. GN 39(1985)266
 11. NL 53(1935)344
 12. NL 53(1935)344
 13. Bloys, Utrecht
 14. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-20, akte.nr.
 15. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-21, akte.nr.
 16. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-24, akte.nr.
 17. Gelders Archief, toeg.nr. 2003 ORA Arnhem, inv. nr. 420 , f37r
 18. VG 4(1982)256
 19. VG 3(1984)168
 20. NL 56(1938)22
 21. NL 56(1938)22
 22. NL 56(1938)22
 23. VG 4(1982)256
 24. NA 46(1953)194
 25. NA 46(1953)194
 26. NA 46(1953)194
 27. GN 48(1993)331
 28. GN 48(1993)331
 29. NA 46(1953)194
 30. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21618896
 31. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. H. RUYSCH, Aktenummer: 386, inv.nr. 34-4.U020a003
 32. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21621838
 33. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21574502
 34. GA Utrecht, ONA, Nots. H. van Zuylen , inv.nr. U048a004, akte nr. 119-1
 35. GA Utrecht, ONA, Nots. H. van Zuylen , inv.nr. U048a004, akte nr. 119-2
 36. GA Utrecht, ONA, Nots. H. van Zuylen, inv.nr. U048a004, akte nr. 122
 37. GA Utrecht, ONA, Nots. R. Van Cuylenborch , inv.nr. U086a001, akte nr. 26-2
 38. GA Utrecht, ONA, Nots. A. Houtman , inv.nr. U075a001, akte nr. 409
 39. GA Utrecht, ONA, Nots. A. Houtman , inv.nr. U075a001, akte nr. 431
 40. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21633940
 41. SAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21585940
 42. Gelders Archief, toeg. nr. 1920 Polder en waterschap De Slaag, inv. nr. 8.2
 43. Gelders Archief, toeg. nr. 1918 Polder en waterschap {Neerzeldert}, inv. nr. 8.2
 44. Gelders Archief, toeg. nr. 1913 Hoogheemraadschap van de Bunschoter Veen- en Veldendijk, inv. nr. 10.1
 45. Gelders Archief, toeg. nr. 1913 Hoogheemraadschap van de Bunschoter Veen- en Veldendijk, inv. nr. 10.4
 46. Abraham van Bemmel, Beschrijving van de stad Amersfoort, Vol. 2, Utrecht 1760
 47. EK 29
 48. NL 113(1996)198
 49. Van Bemmel
 50. Gelders Archief, toeg. nr. 1923 Polder en waterschap De Haar , inv. nr. 8.2
 51. ORA Amersfoort
 52. Gelders Archief, toeg. nr. 1913 Hoogheemraadschap van de Bunschoter Veen- en Veldendijk, inv. nr. 10.2
 53. Gelders Archief, toeg. nr. 1916 Polder Het Nieuweland, inv. nr. 8.1
 54. Archief Eemland , toeg. nr. 0102 Sint Elisabeth Gast- of Ziekenhuis te Amersfoort, inv.nr. 102
 55. ORA Amersfoort
 56. ORA Amersfoort
 57. ORA Amersfoort
 58. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-21, akte.nr.
 59. Gelders Archief, toegnr. 1172 Huis Vornholz, inv. nr. 1426
 60. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. R. van Ingen, inv.nr. AT008 a001 folio 104 R
 61. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-23, akte.nr.
 62. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-26, akte.nr. , blz. 89r
 63. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-28, akte.nr. , blz. 3r
 64. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-28, akte.nr. , blz. 204v
 65. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-28, akte.nr. , blz. 211r
 66. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. Akten: Brieve van octroy: 02-02-1647 Ed. Hove van Amersfoort; Lijftocht: 13-03-1647 not. Cornelis Baek, te Amersfoort; Testament: 04-12-1651 not Augustijn van Oudewater te Amersfoort; Testament: 17-01-1681 A. v. Brinckesteyn, inv.nr. AT 015a003 folio 29 - 32.
 67. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. A. van Brinckesteyn, inv.nr. AT015 a004 folio 36, V; Open brieven van Octroij (Hove van Utrecht) d.d. 02-02-1647.
 68. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-29, akte.nr. , blz. 11v
 69. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-29, akte.nr. , blz. 101v
 70. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-30, akte.nr. , blz. 203v
 71. Gelders Archief, toeg. nr. 1918 Polder en waterschap Neerzeldert, inv. nr. 8.2
 72. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-26, akte.nr. , blz. 131r
 73. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-30, akte.nr. , blz. 65v
 74. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-30, akte.nr. , blz. 71r em 71v
 75. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-30, akte.nr. , blz. 89r
 76. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-30, akte.nr. , blz. 94r
 77. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-30, akte.nr. , blz. 96v
 78. Gelders Archief, toeg. nr. 1913 Hoogheemraadschap van de Bunschoter Veen- en Veldendijk, inv. nr. 10.4
 79. Gelders Archief, toeg. nr. 1918 Polder en waterschap Neerzeldert, inv. nr. 8.2
 80. Gelders Archief, toeg. nr. 1923 Polder en waterschap De Haar , inv. nr. 8.3
 81. Stalenhoef
 82. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. A. van Brinckesteyn, inv.nr. AT015 a006 folio 37 V (= boedelscheiding)
 83. GA Amersfoort, Transporten, inv. nr. 436-31, f127
 84. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-31, akte.nr. , blz. 129r
 85. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-31, akte.nr. , blz. 129r
 86. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-31, akte.nr. , blz. 149v
 87. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-31, akte.nr. , blz. 168r
 88. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-31, akte.nr. , blz. 219r
 89. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-32, akte.nr. , blz. 76r
 90. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-32, akte.nr. , blz. 183r
 91. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-33, akte.nr. , blz. 233r
 92. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-33, akte.nr. , blz. 233r
 93. Archief Eemland, ORA Amersfoort, Transporten, Toeg.nr 0012, inv.nr. 436-33, akte.nr. , blz. 248v
 94. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. S. van Brinckesteyn, inv.nr. AT 030b008
 95. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. S. van Brinckesteyn, inv.nr. AT 030b008, 21-6-1739
 96. Archief Eemland, ONA Amersfoort, Nots. Akten: Machtiging: 23-11-1739 S. van Brinckesteyn, inv.nr. AT 030b008 Boedelscheiding: (zie ook boedelscheiding van 18-12-1737)
 97. Stalenhoef
 98. Gelders Archief, toeg. nr. 1913 Hoogheemraadschap van de Bunschoter Veen- en Veldendijk, inv. nr. 10.4
 99. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 141, fol. 535
 100. SANWV, ORA Harderwijk recognitieboeken, toeg.nr. 5003, inv.nr. 143, fol.160vso
 101. De Backer Prosopografie van Monichusen bij Arnhem, ⇒ De%20Backer_Prosopografie%20van%20Monichusen%20bij%20Arnhem.pdf
 102. ORA Kampen, 355, inv. nr. 84, f 168v
 103. ORA Kampen, 355, inv. nr. 84, f 168v

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1