This page was last updated : 170119.
File size is: 32 k.
Fragment Genealogie De Warm
Generatie 4
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie De Warm,
version 1.2,
Muiden, 2012.
© Copyright 2017 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy De Warm Gen. nr. 4

4a. Johannes (Jan) de Warm (Warrem), ged. Amsterdam Westerk. 21-12-1687 (get. Johannes de Warm en Sara Becqu), beg. Amsterdam Westerkh. 30-1-1758 (klasse ƒ 0-15-), wever (1709), woonde Lojersstraat (1709) en Prinsegracht (1758), poorter van Amsterdam 10-6-1710 als fluweelwerker, als J. de Warm vermeld (1742) met een katoenwinkel aan de Prinsegracht, huur ƒ 330,--, inkomen ƒ 1000,--,[1] doopget. (1719..1745), otr. Amsterdam geref. 6-9-1709 (get. Ambrosius de Warm, sijn vader en Aaltje Adriaans, haer moeder) Trijntje Stevens (Struijs), ged. Amsterdam Noorderk. 6-5-1691 (get. Trijntje Jans en Geesje Barents), beg. Amsterdam Westerkh. 3-12-1756 (klasse ƒ 0-15-), woonde Vinkestraat (1709), Prinsegracht (1756), doopget. (1726..1752), dr. van Steven Leendersz (Struijs), kleermaker, en Aertje (Aaltje) Adriaens (zie Kwartierstaat Lapikás nr. 1606 ).

In 1734 koopt Jan de Warm een huis en erf genaamd de "Gekroonde Hazewindhond", op de Prinsengracht westzijde. [2]

4b. Klaes de Warm, ged. Westerk. 9-4-1690 (get. Sara Claes Becu en Jan de Warm), ovl. na 1749, poorter van Amsterdam 24-1-1713 als fluweelwerker, fluweelwerker (1712..1742), doopget (1742, 1754), woont in de in de (Oude) Lojersstraat (1712..1737), otr. Amsterdam 22-4-1712 geref. (get. zijn vader Ammeroos de Warm, haar moeder Annetje Pieters) Mari(e)ke de Jong (Jonck), geb. Amsterdam 1687/88, beg Amsterdam Wester Kh. 18-2-1748 ("Marieke de Jong, huijsvrouw van Claas de Warm in de Oude Loojersstraat zuijdzij bij de dwarsstraat"), woont in de Lojersstraat (1712).

4c. Abra(ha)m de Warm, ged. Nieuwe K. 27-5-1693 (get. Marijke Lage en Jan Beku), beg. Amsterdam Heiligewegs- en Leidsche Kh. 14-6-1762 (ten huijse van Joseph van Diest van de Prinsegracht over de Lauwersgraft), weever in de Lojersstraat (1714), poorter van Amsterdam 30-7-1727 als grosseerder, grosseerder (1727..1748), doopget. (1724..1754), huw. get(1746), otr. Amsterdam geref. 15-6-1714 (get. zijn vader Ambrosius de Warm, haar moeder Susanna Neederhoven) Pieternella (Pietertje) Schult (Schilt), geb. Amsterdam 1693/94, beg. Amsterdam Wester Kh. 8-3-1774 (wed. van Abraham de Warm), woont in de Blomdwarsstraat (1714), doopget. (1728..1754).

4d. Cornelis de Warm, ged. Westerk. 27-11-1695 (get. Trijntje Snewater en Jan de Bruijn), beg. Amsterdam Wester Kh. 18-2-1773, woont in de Looiersstraat (1722), poorter van Amsterdam 21-1-1727 als fluweelwerker, fluweelwerker (1752, 1757), doopget. (1750..1764), otr. Amsterdam geref. 23-10-1722 (get. zijn vader Ambrosius de Warm, haar oom Isaak Baartens, haar ouders dood) Elisabeth Baartens, geb. Amsterdam 1697/98, beg. Amsterdam Wester Kh. 17-5-1780 (wed. van Cornelis de Warm), woont op de Negelantiersgracht (1722), doopget. (1750..1764).

4e. Leendert de Warm, ged. Westerk. 8-12-1697 (get. Leendert Smit en Marike Smits), beg. Amsterdam Wester Kh. 22-7-1777, woont in de Looiersstraat (1723, 1749), fluweelwerker (1759), doopget. (1723..1727), otr. 1o Amsterdam geref. 5-2-1723 (get. zijn vader Ambrosius de Warm, haar vader Steven Beuman) Anna(tje) Beuman (B(o)uman), ged. Ev. Luth. Amsterdam 4-6-1690, beg. Amsterdam Heiligewegs- en Leidsche Kh. 22-5-1749 (wed. van Leendert de Warm), woont op de Prinsegracht (1723), dr. van Steven Bouman en Annatje Fransen, otr. 2o Amsterdam 6-6-1749 (als haar wednr., zij heeft bij mans doot goed ingebracht en bij WK voldaan 4?-6-1749) Jannetje Martens, geb. Amsterdam, beg. Amsterdam Wester Kh. 30-9-1777 (wed. van Leendert de Warm), laatst wed. van Hendrik de Groot, woont in de Looiersstraat (1749).

Archief van Verenigde Doopsgezinde gemeente van Amsterdam:[7] Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Jannetje Martens, weduwe van Leendert de Warm, gealimenteerde (1777-1783).

Referenties van de gegevens van generatie 4 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie De Warm --- Generatie 4 ( 7 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
  1. Oldewelt, Personele Quotisatie, Amsterdam, 1742, l.c.
  2. GAA, Kwijtscheldingen
  3. Oldewelt, Personele Quotisatie, Amsterdam, 1742, l.c.
  1. ⇒ index.html
  2. ⇒ index.html
  3. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
  1. GA Amsterdam, inv. nr. 1120: Archief van Verenigde Doopsgezinde gemeente van Amsterdam met voorgangers, nr. 551

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 5
Back to previous
generation 3
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9