This page was last updated : 160613.
File size is: 20 k.
Fragment Genealogie De Warm
Generatie 2
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie De Warm,
version 1.2,
Muiden, 2012.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy De Warm Gen. nr. 2

2a. Johannes (Jan) de Warm (Waarem), geb. Alkmaar 1631/2, beg. Amsterdam Westerkh. 11-10-1693 (een baar, klasse ƒ 16,--), doopget. (1655), zijgrofgrainwerker (1655), woonde Baangracht (1655), sijgrijnwerker in de Laurierstraat tussen de Prinsegracht en de eerste dwarsstraat (1693), otr. Amsterdam 6-11-1655 (get. Ambrosius de Warm, sijn broeder en Cornelis Snewater, haer vader) Caterina (Trijntje) Cornelis Sne(u)water(s), ged. Amsterdam 19-7-1633 (get. Elena Ruijters), beg. Amsterdam Westerkh. 1-11-1718 (wed. van Frans Fransz van der Riviere in de Loijersstraat naast de hoeksteen, 1 baar), woonde Baangracht (1655), Elandsstraat (1699), Looiersstraat (1718), dr. van Cornelis Sneewater, caffawerker, en Marritje Jans (zie Kwartierstaat Lapikás nr. 6418 ). Zij hertr. Amsterdam 3-10-1699 (in margine : "also haer zoon Abrosius de Warm in judicio gecompareert is en heeft bekend van sijn moeder wegens sijn vaders goet voldaen te sijn"). Frans Fransz (van der Riviere), ged. Amsterdam Nieuwe K. 27-11-1639 (get. Maritje Tomas), beg. Amsterdam Karthuizer Kh. 26-1-1716 (1 baar, 16 dragers, pro deo).

De zijdereder.
Gravure uit "Het Menselijk Bedrijf", door Johannes en Caspaares Luyken. Eerste uitgave : Amsterdam, 1694.

klik op plaatje(s) om te vergroten

2b. Ambrosius Ambrosiusz de Warm (Waron, Waran, Weerhem), geb. 1626/27, ovl. 1688-1691, afkomstig van Amsterdam, franse stoelmaecker woont int Schoutesteechje (1649), huw. get. (1655) te Amsterdam, doopget. (1663..1688) te New York, leende in 1664 ƒ 100,-- aan de stad New York om de stadsverdediging te versterken,[1] was op 5-9-1664 als Ambrosius de Weerhem, burger van Nieuw-Amsterdam, medeondertekenaar van een petitie aan de gouverneur Peter Stuyvesant om zich over te geven aan de Britse vloot van 6 fregatten (met 600 soldaten aan boord) om "de absolute ondergang en vernietiging van ongeveer 1500 onschuldige zielen, van wie slechts 250 wapens kunnen dragen" te voorkomen,[2] legde na de overgave vervolgens in oktober 1664 de eed van trouw af op de koning van Engeland,[3] betaalt als Ambrosius de Weerhem op de Heere Graft te New York, in plaats van het aanvankelijk voorgestelde inkwartieren van soldaten, ƒ 1,-- per week gedurende zes weken voor de kosten van hun huisvesting (19-4-1665),[4] vermeld in de lijst van inwoners van New York in 1665 als Ambrosius de Weerhem op de Heere Graft (Principal Canal, nu Broad Street) vierde (=laagste) klasse,[5] ondertekent op 16-4-1667 een petitie van de slepers (carters) van de stad New York aan het hof om hun aantal niet uit te breiden en een gilde te mogen oprichten, welk verzoek wordt ingewilligd op voorwaarde dat zij "op het luiden van de bel" terstond zullen optreden als brandweerlieden, en waarbij alle ondertekenaars worden bevestigd als City Carters (stadslepers) (herbevestigd 1671),[6] belender in de Smee Straat te Nieuw Amsterdam (1669), procedeert op 15-3-1670 voor het Hof van New York tegen Herry Hedger over drie niet teruggegeven timmermans schaven,[7] koopt een huis en erf bij de Prince Street te Nieuw Amsterdam (1674),[8] neemt voor ƒ 100,-- deel in een lening van New Amsterdam "from its burghers "to strengthen the place with a stone wall on the land side and palisadoes along the river front",[9] wordt geref. lidmaat te New York 30-5-1678,[10] wordt vermeld als "Ambrosius de Waran en sijn Huysvr. Adriaentje Thomas" in de Princen Straat op de lijst van geref. lidmaten te New York juli 1686 opgemaakt door Ds. Henricus Selyns (zie Fragment Genealogie Specht nr. 2a sub 3 ),[11] otr. Amsterdam geref. 30-10-1649 (hij als Ambrosius Ambrosiusz geen ouders hebbend, get. Griet Jans haer petemoeij .. met sijn voogd Jacob Matheusz) Arijaentjen T(h)omas, geb. 1628/29, ovl. na 1693, afkomstig van Amsterdam, wonend int Schoutesteechje te Amsterdam (1649). wordt geref. lidmaat te Nieuw Amsterdam 7-4-1667,[12] doopget. te New York (1667..1693), woont te New York (1691). Zij vertrekken kennelijk tussen 1656 en 1661 naar Nieuw Amsterdam(¥). Zij hertr. als zijn weduwe New York 8/24-11-1691 Jan Theuniszen Van Tilburg, wednr. van Tryntie Pieters, wonende te New York.

COMMENTAAR(¥) In de periode 1656-1661 vertrekken ca. 50 schepen van Amsterdam naar Nieuw Nederland.[13] Van 12 schepen zijn de passagierslijsten bekend.[14] Hierin valt noch Ambrosius de Warm noch zijn vrouw A(d)rijaentjen Thomas te vinden.

Koopakte dd. 24-9-1674 te New Orange (=Nieuw Amsterdam =New York) van een huis en erf bij de Prince Street door Ambrosius de Warm.[15]
Appeared before us undersigned Schepens of the City of New Orange in New Netherland Mrs Elizabeth De Potter widow e executrix of deceased Isacq Bedloo who declared (by virtue of conveyance by Mr Nicolaes Bayard, as attorney of Mr Augustine Herman, granted on June 17, 1669 in behalf of said Mr Isacq Bedloo) to cede, convey and transfer in right, true and free ownership to and in behalf of Ambrosius De Weerhem, inhabitant of this City, certain her house and lot standing and situate within this city of New Orange to the North the Street named the Prince Street between the lot of Cristiaen Laurier and that of Master Hans Kierstede. Extent according to the measurement of the sworn surveyor Jacques Corteljou, on the South or Street side two rods 2 feet and nine inches on the Westside seven rods and nine feet on the Northside three rods and one foot and on the Eastside eight rods twelve feet and further with such passive and active servitudes and rights as the same has been, to this date possessed and owned by the grantor, all free and unencumbered without any charges resting on or originating from the same, excepting the Lord s right. For which said lot for purchase conveyance and transfer said Mrs Bedloos before signing and delivering this present declares to have been well and thankfully satisfied and paid from the hands of said De Weerhem. Therefore she the grantor, in behalf as above, declares to desist from and re- nounce all claims, ownership rights and pretensions which she, the grantor, e any one on her behalf could or might advance, further promising to keep, perform and carry out this conveyance firmly and irrevocably and to secure said Ambrosius against all ulterior claims, pledging her person and goods, personal and real, none excepted, submitting them to all courts and jurisdictions. In testimony this has been subscribed to by the grantor, at New Orange in presence of the undersigned gentlemen this September 24, 1674. Johannes Vanbrugh Elizabeth De Potter Guilain Verplanck Known to me Ephraim Herman, Secretary.

Reconstructie uit 1942 van de kaart van Nieuw Amsterdam in 1662, gebaseerd op plattegronden uit de jaren 1653-1664.[16] Ambrosius de Warm en Adriaentje Thomas woonden in 1665 op de Heere Graft (nu Broad Street) naast Tunis Cray, in 1669 in de Smee Straat (Smith Street, nu William Street), en in 1674 en 1686 in Princen Straat (nu Beaver Street).
klik op plaatje(s) om te vergroten

2c. Aernout (Arenhou(d)t) de Wa(a)rem (Waechen), geb. 1630/31, ovl. 1668-1705, afkomstig van Middelburgh, caersmaker wonend op 't Baeneijlant? (1658), otr. Rotterdam geref. 17-3-1658 (beiden wonend te Amsterdam), otr. Amsterdam geref. 15-3-1658 (get. Pieter van de Putte, zijn ouders dood, en Hilbrant Meulemans haar vader, "de geboden sijn tot Rotterdam gegaan") Sara Meulemans (Muelemans), geb. 1636/37, beg. Amsterdam Wester Kerkhof 8-1-1705 (wed. van Arnout de Waren), afkomstig van Amsterdam, wonend op de Zeedijck (1658).


Referenties van de gegevens van generatie 2 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie De Warm --- Generatie 2 ( 17 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Henry Wysham Lanier, A century of banking in New York, 1822-1922, Cornell, 1922
 2. E.B O'Callaghan, History of New Netherland, 1846
 3. ⇒ nyoath.html
 4. Minutes of the Court of Burgomasters and Schepens Jan. 8, 1664, to May 1, 1666, Inclusive, ⇒ 4191665.htm
 5. J. Paulding, Affairs and men of New Amsterdam, New York, 1843, ⇒ www.archive.org
 6. Berthold Fernow (ed.), The records of New Amsterdam from 1653 to 1674 anno domini, New York, 1897
 1. Berthold Fernow (ed.), The records of New Amsterdam from 1653 to 1674 anno domini, New York, 1897
 2. BOOK OF NEW YORK DEEDS, ⇒ digital.library.cornell.edu
 3. Henry Wysham, A century of banking in New York, 1822-1922, Lanier, 1873, ⇒ text-idx?c=moa;cc=moa;rgn=main;view=text;idno=1118871.0001.001
 4. ⇒ www.olivetreegenealogy.com
 5. Year book of the Holland Society of New-York, New York, 1916, ⇒ www.archive.org
 6. ⇒ www.olivetreegenealogy.com
 1. ⇒ mm_shipamny.shtml
 2. ⇒ ships
 3. BOOK OF NEW YORK DEEDS, ⇒ digital.library.cornell.edu
 4. Ref
 5. ⇒ www.olivetreegenealogy.com

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9