This page was last updated : 151212.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie Voomberg(h)
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Voomberg(h),
version 1.2,
Muiden, 2015.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Voomberg(h) --- Generatie 1 ( 196 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • VanLennep-Amsterdam = Stadsarchief Amsterdam, toeg.nr. 238, Archief van de Familie Van Lennep en Aanverwante Families, inv.nr. 916 Genealogische aantekeningen over de families Voombergh, ..., inv.nr. 995 Verzameling van oorkonden betrekking hebbende op het geslacht Voombergh, bijeengebracht door F.K. van Lennep, inv.nr. 996 Stukken en aantekeningen betreffende Voombergh
 1. CBG Heraldische databank
 2. Wap. 4(1900)220
 3. Mededeling Joan Labouchere, 2015
 4. VanLennep-Amsterdam
 5. Voluntaire Zaken27-4-1686, gecit. in Wap. 4(1900)162
 6. VanLennep-Amsterdam
 7. VanLennep-Amsterdam
 8. VanLennep-Amsterdam
 9. NP 73(1989)178
 10. VanLennep-Amsterdam
 11. Wap. 4(1900)162
 12. VanLennep-Amsterdam
 13. VanLennep-Amsterdam
 14. NP 73(1989)178
 15. NP 73(1989)175
 16. VanLennep-Amsterdam
 17. VanLennep-Amsterdam
 18. zie ook Wap. 4(1900)162 CHECK
 19. VanLennep-Amsterdam
 20. VanLennep-Amsterdam
 21. zie Raalte 12 / 20-8-1690
 22. zie Raalte 3-7-1688 pag 436. Transporten Rijksarchief in Overijssel
 23. Wap 4(1900)162
 24. VanLennep-Amsterdam
 25. VanLennep-Amsterdam
 26. VanLennep-Amsterdam
 27. VanLennep-Amsterdam
 28. VanLennep-Amsterdam
 29. VanLennep-Amsterdam
 30. VanLennep-Amsterdam
 31. VanLennep-Amsterdam
 32. NL 48(1930)222
 33. VanLennep-Amsterdam
 34. VanLennep-Amsterdam
 35. NL 48(1930)222
 36. VanLennep-Amsterdam
 37. VanLennep-Amsterdam
 38. VanLennep-Amsterdam
 39. VanLennep-Amsterdam
 40. VanLennep-Amsterdam
 41. VanLennep-Amsterdam
 42. VanLennep-Amsterdam
 43. zie ook Wap. 4(1904)162
 44. VanLennep-Amsterdam
 45. zie ook Wap. 4(1904)162
 46. VanLennep-Amsterdam
 47. VanLennep-Amsterdam
 48. VanLennep-Amsterdam
 49. VanLennep-Amsterdam
 50. HCO, toeg. nr. 1273 Families Vervoort en Ten Harmsen te Deventer en Wijhe, inv. nr. 166
 51. VanLennep-Amsterdam
 52. GN 15(1960)101
 53. CBG
 54. VanLennep-Amsterdam
 55. HCO toeg. nr. 0319, families Ter Poorten en Voomberg, inv. nr. 25
 56. HCO toeg. nr. 0319, families Ter Poorten en Voomberg, inv. nr. 26
 57. HCO toeg. nr. 0319, families Ter Poorten en Voomberg, inv. nr. 27
 58. NP 36(1950)190
 59. NP52(1966)289
 60. VanLennep-Amsterdam
 61. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 62. Dominees.nl
 63. Her. Bib. 9(1882)235
 64. Her. Bib. 9(1882)235
 65. Her. Bib. 9(1882)235
 66. ⇒ 1-2
 1. ⇒ 1-2
 2. RA001, 171, 469-536, gecit. in J.C. Streng, Vrijheid, gelijkheid, broederschap en gezelligheid, Hilversum, 2001
 3. NL 67(1957)190
 4. GN 15(1960)101
 5. Her. Bib. 9(1882)210
 6. Her. Bib. 9(1882)210
 7. GN 15(1960)101
 8. GN 15(1960)101
 9. NP 57(1971)365
 10. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 11. Dominees.nl
 12. GN 15(1960)101
 13. VanLennep-Amsterdam
 14. Wap. 4(1904)162
 15. VanLennep-Amsterdam
 16. VanLennep-Amsterdam
 17. VanLennep-Amsterdam
 18. VanLennep-Amsterdam
 19. NP 36(1950)190
 20. NP 52(1966)289
 21. NP 52(1966)289
 22. VanLennep-Amsterdam
 23. VanLennep-Amsterdam
 24. VanLennep-Amsterdam
 25. VanLennep-Amsterdam
 26. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21702249
 27. Jb. Amstelodamum 53(1961)111
 28. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21707709
 29. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21721865
 30. Jb. Amstelodamum 53(1961)111
 31. NL 116(1999)288
 32. VanLennep-Amsterdam
 33. zie ook Wap. 4(1904)162
 34. Wap. 4(1900)220
 35. NL 116(1999)162
 36. NP 14(1924)104
 37. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 38. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 39. Album Promotorum Academiae Rheno-Trajectinae 1636-1815, Utrecht, 1936
 40. Nav. 51(1901)537
 41. zie ook NL 116(1999)289
 42. zie ook Nav. 51(1901)537
 43. NL 116(1999)288
 44. NL 116(1999)289
 45. Wap. 14(1910)514
 46. VanLennep-Amsterdam
 47. VanLennep-Amsterdam
 48. VanLennep-Amsterdam
 49. CBG
 50. zie ook NL 67(1957)190
 51. VanLennep-Amsterdam
 52. NL 67(1957)190
 53. NL 67(1957)190
 54. CBG
 55. VanLennep-Amsterdam
 56. VanLennep-Amsterdam
 57. VanLennep-Amsterdam
 58. CBG
 59. CBG, familieadvertenties Voormbergh
 60. ANF 4(1887)207
 61. Wap. 15(1911)257
 62. VanLennep-Amsterdam
 63. VanLennep-Amsterdam
 64. ANF 4(1887)207
 65. CBG
 66. VanLennep-Amsterdam
 1. VanLennep-Amsterdam
 2. Wap. 4(1900)193
 3. Amsterdam Museum, ⇒ collection.37475
 4. VanLennep-Amsterdam
 5. VanLennep-Amsterdam
 6. Jb. Amstelodamum 4(1906)104
 7. Amstelodamum, passim
 8. VanLennep-Amsterdam
 9. ⇒ collection.37475
 10. ⇒ willem-hendrik-voombergh
 11. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21720816
 12. VanLennep-Amsterdam
 13. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21727228
 14. VanLennep-Amsterdam
 15. CBG
 16. ⇒ 600.nl.html
 17. ⇒ Slotzigt.htm
 18. ⇒ History.aspx
 19. ⇒ Slotzigt.htm
 20. zie ook Wap. 4(1904)193
 21. Wap. 4(1904)220
 22. NP 11(1920)324
 23. CBG
 24. Wap. 5(1901)231
 25. NP 11(1920)324
 26. ⇒ www.earlydutchbooksonline.nl
 27. CBG
 28. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Der Well , inv.nr. U263a006, akte nr. 88
 29. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Der Well , inv.nr. U263a006, akte nr. 89 en 90
 30. GA Utrecht, ONA, Nots. J. F. Gobius Jr , inv.nr. U260a011, akte nr. 60
 31. GA Utrecht, ONA, Nots. R. Van Ommeren , inv.nr. U267a003, akte nr. 100
 32. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Wijs , inv.nr. U256c040, akte nr. 61
 33. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Der Well , inv.nr. U263a007, akte nr. 73
 34. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Wijs , inv.nr. U256c040, akte nr. 103
 35. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Wijs , inv.nr. U256c040, akte nr. 104
 36. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Wijs , inv.nr. U256c040, akte nr. 105
 37. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Wijs , inv.nr. U256c040, akte nr. 111
 38. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21721003
 39. GA Utrecht, ONA, Nots. T. Koppen , inv.nr. U270a024, akte nr. 9
 40. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21721539
 41. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Der Well , inv.nr. U263a008, akte nr. 57
 42. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21729546
 43. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21729454
 44. Nav. 54(104)322
 45. ⇒ zeist
 46. ⇒ 600.nl.html
 47. ⇒ hoog-beek-en-royen
 48. Catharina L. van Groningen, Het Slot te Zeist en zijn bewoners vanaf 1745 tot 1924, Bulletin KNOB 2(2002)81
 49. ANF 1(1883)#34 p5
 50. CBG
 51. Catharina L. van Groningen, Het Slot te Zeist en zijn bewoners vanaf 1745 tot 1924, Bulletin KNOB 2(2002)81
 52. CBG
 53. NL64(1947)389
 54. CBG
 55. CBG
 56. CBG
 57. CBG
 58. CBG
 59. CBG
 60. ⇒ Slotzigt.htm
 61. ⇒ Slotzigt.htm
 62. RA Utrecht, toeg. nr. 540 Huis Sans Souci te Vreeland, inv. nr. 36 en 37
 63. RA Utrecht, toeg. nr. 540 Huis Sans Souci te Vreeland, inv. nr. 36 en 37
 64. RA Utrecht, toeg. nr. 540 Huis Sans Souci te Vreeland, inv. nr. 38

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1