This page was last updated : 160624.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie Van Uffelen
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Van Uffelen,
version 1.2,
Muiden, 2016.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Van Uffelen --- Generatie 1 ( 444 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Adelslexikon = Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon Band I, Band 53 der Gesamtreihe, Limburg (Lahn) 1972, S. 456, gecit. (met fouten) in Wikipedia.de
 • Asaert = Gustaaf Asaert, 1585: de val van Antwerpen en de uittocht van Vlamingen en Brabanders, Tielt, 2004
 • Elias = J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, Amsterdam, 1963,
 • Gelderblom = O. Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000, en prosopografische Data Base
 • Kobbe = Peter von Kobbe, Geschichte und Landesbeschreibung des Herzogtums Lauenburg, Volume 3
 • Metselaar = Albert Metselaar, Geschiedenis van het Hooge Veen 8, Hoogeveen 2012
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ research.frick.org
 • Morera = Raphael Morera, Environmental Change ans Globalization in Seventeenth-Century France, in Eds. Peter Boomgaard & Marjolein 't Hart, Globalization, Environmental Change, and Social History, Cambridge, 2010
 • Van Gelder = Maartje Van Gelder, Trading Places: The Netherlandish Merchants in Early Modern Venice, Leiden, 2009
 • Wijnroks = Eric Wijnroks, Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640, Hilversum, 2003
 1. Staatsarchiv Hamburg, manuscript "622-1 Uffelen van Uffelen"
 2. ⇒ Boyneburg_(Adelsgeschlecht)
 3. Schepenregister Antwerpen 1579, nr. 359, pag. 170-170v
 4. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21599664
 5. Nav. 13(1863)346
 6. Van der Aa, in Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden
 7. Gelderblom
 8. Montias
 9. Asaert
 10. Nederlands Economisch-Historisch Archief, The Hague, Nederlandsche Oost-Indische Compagnie. Kamer Amsterdam, 1958
 11. Wijnroks
 12. Nederlands Economisch-Historisch Archief, The Hague, Nederlandsche Oost-Indische Compagnie. Kamer Amsterdam, 1958
 13. zie ook GN 29(1974)91
 14. Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810, ⇒ www.historici.nl
 15. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 16. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 17. Morera
 18. Van Dillen
 19. Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810, ⇒ www.historici.nl
 20. Nav. 48(1898)103
 21. zie ook ANF 12(1895)171
 22. ⇒ ped-haarlem.html
 23. ⇒ ped-haarlem.html
 24. Metselaar
 25. ANF 12(1895)171
 26. Wap. 3(1899)92
 27. NL 73(1956)158
 28. Metselaar
 29. Metselaar
 30. NA, 3.03.01.01 Inventaris van het archief van het Hof van Holland, 1428-1811, 5222.16
 31. Constantijn Huygens, Briefwisseling. Deel 1: 1634-1639 (ed. J.A. Worp). Martinus Nijhoff, Den Haag 1911
 32. Resolutien van Holland en Westvriesland
 33. Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810, ⇒ www.historici.nl
 34. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Houtman , inv.nr. U022a004, akte nr. 87
 35. Constantijn Huygens, Briefwisseling. Deel 2: 1634-1639 (ed. J.A. Worp). Martinus Nijhoff, Den Haag 1913
 36. Metselaar
 37. ANF 12(1895)171
 38. NL 73(1956)158
 39. NL 91(1974)132
 40. ANF 15(1902)129
 41. Gen. Her. Blad. 3(1908)78
 42. NL 77(1960)96
 43. Drents Archief, 0185, Heiden Reinestein, nr. 1246
 44. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Doorn , inv.nr. U060a032, akte nr. 41
 45. ANF 15(1902)129
 46. ANF 15(1902)413
 47. ANF 15(1902)129
 48. NL 77(1960)96
 49. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 50. Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek..., 1732
 51. ⇒ dullemen?lang=nl&p=josina+sara+justine&n=van+brederode
 52. Gen. Her. Bib. (1913)240
 53. GA Utrecht, ONA, Nots. R. Van Cuylenborch , inv.nr. U086a002, akte nr. 281
 54. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Paddenburgh , inv.nr. U081a001, akte nr. 234
 55. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Zwaerdecroon , inv.nr. U080a009, akte nr. 206
 56. GA Utrecht, ONA, Nots. S. Van Den Aelpoel , inv.nr. U054a005, akte nr. 31
 57. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Hees , inv.nr. , akte nr. 194
 58. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Woudenbergh , inv.nr. U093a016, akte nr. 7
 59. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Doorn , inv.nr. U060a032, akte nr. 41
 60. GA Utrecht, ONA, Nots. M. Van Lobbrecht , inv.nr. U123a002, akte nr. 210
 61. Utrechts Archief, Toeg. 305 Heerlijkheid Ter Aa
 62. Nav. 13(1863)319
 63. NL 74(1957)159
 64. ⇒ aqwg92.htm#40623
 65. NL 83(1966)49
 66. GA Antwerpen no 172 folio 416 14-1-1527
 67. zie ook ⇒ aqwg92.htm#40623
 68. Antwerpiensia, Deel 11, blz. 204-207, ⇒ F.%20Plaisier%20Bijlagen.htm
 69. ANF 4(1887)225
 70. ⇒ _ver025188701_01_0019.php
 71. Antwerpiensia, Deel 11, blz. 204-207, ⇒ F.%20Plaisier%20Bijlagen.htm
 72. ANF 4(1887)225
 73. ⇒ vond001dewe05_01_0003.php
 74. NL 83(1966)49
 75. NL 83(1966)49
 76. on
 77. Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 344, f. 386, gecit. in GN 63(2008)567
 78. Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 344, f. 384, gecit. in GN 63(2008)567
 79. zie ook ⇒ aqwg77.htm#40621
 80. Brandenburg
 81. Brandenburg
 82. Fonds Plaisier, ⇒ fonds%20plaisier_6.htm
 83. Fonds Plaisier, ⇒ fonds%20plaisier_6.htm
 84. Fonds Plaisier, ⇒ fonds%20plaisier_7.htm
 85. Gebodboek, vol. D, fol. 428v en A.A.B. Deel 4, blz. 203-205, ⇒ fonds%20plaisier_7.htm
 86. Nav. 53(1903)466
 87. ⇒ 17thcenturyhollanders.pbworks.com
 88. Brandenburg
 89. Fonds Plaisier, ⇒ fonds%20plaisier_5.htm
 90. Nav. 13(1863)346
 91. Nav. 13(1863)346
 92. Nav. 13(1863)213
 93. Genealogieën van eenige voorname, aan elkaar verwante Meierijsche geslachten, 1918, Delpher.nl
 94. Genealogieën van eenige voorname, aan elkaar verwante Meierijsche geslachten, 1918, Delpher.nl
 95. Charles de Zutter, Les étudiants Belges à l'Université de Dole, période de 1651 à 1674, Travaux 2013 de la Société d'émulation du Jura, Lonsle-saunier, 2014 "pp. 49-83
 96. Messager des sciences historiques, ou, Archives des arts et de la bibliographie de Belgique, Année 1892, Gent, 1892
 97. Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, 10217 Schepenbank Oirschot en Best, nr. 1321
 98. BHIC, toeg. nr. 19 Raad van Brabant, 1586 - 1811, Civiele procesdossiers 1678 - 1707, inv.nr. 788.2021
 99. Genealogieën van eenige voorname, aan elkaar verwante Meierijsche geslachten, 1918, Delpher.nl
 100. ⇒ alles-0082.htm#BM784
 101. ⇒ alles-0082.htm#BM784
 102. ⇒ 17thcenturyhollanders.pbworks.com
 103. Brandenburg
 104. Fonds Plaisier, ⇒ fonds%20plaisier_5.htm
 105. Fonds Plaisier, ⇒ fonds%20plaisier_6.htm
 106. Collegiale Actenboecken 1583-85 en A.A.B. Deel 6, blz. 12. ⇒ fonds%20plaisier_6.htm
 107. ⇒ 17thcenturyhollanders.pbworks.com
 108. Jb. CBG 32(1978)82
 109. Jb. CBG 32(1978)82
 110. Jb. CBG 32(1978)82
 111. Gem. archief Utrecht, not. W. van Galen, 8 maart 1650, gecit. in Jb. CBG 32(1978)82
 112. Gelderblom
 113. Wijnroks
 114. Brandenburg
 115. zie o.a. Wap 19(1915)114
 116. ⇒ fonds_plasier_8.htm
 117. Fonds Plaisier, ⇒ fonds%20plaisier_5.htm
 118. Fonds Plaisier, passim, ⇒ fonds%20plaisier_6.htm
 119. Brandenburg
 120. Certificatieboeck 1567, fol. 626v, ⇒ fonds plaisier_3.htm
 121. Brandenburg
 122. Ind. Nav. 14(2001)104
 123. Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 396, p. 39v, 40, gecit. in ⇒ fonds_plasier_8.htm
 124. ⇒ 17thcenturyhollanders.pbworks.com
 125. Gelderblom
 126. Montias
 127. Asaert
 128. Nederlands Economisch-Historisch Archief, The Hague, Nederlandsche Oost-Indische Compagnie. Kamer Amsterdam, 1958
 129. Wijnroks
 130. Nederlands Economisch-Historisch Archief, The Hague, Nederlandsche Oost-Indische Compagnie. Kamer Amsterdam, 1958
 131. zie ook GN 29(1974)91
 132. Schepenregister Antwerpen 1579, nr. 359, pag. 170-170v
 133. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21599664
 134. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 9, aktenr./blz. 42/108
 135. Nav. 13(1863)346
 136. Van der Aa, in Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden
 137. Gelderblom
 138. Montias
 139. Montias
 140. Montias
 141. ⇒ ped-haarlem.html
 142. Elias
 143. NATA, Hoge Raad 498/18 d.d.d 16-3-1604
 144. Gelderblom
 145. Jb. Amstelodamum 84(1992)23
 146. Van Gelder
 147. Van Gelder
 148. Amstelodamum 56(1969)79
 149. Morera
 1. Amstelodamum 4(1917)78
 2. Jb. Amstelodamum 91(1999)110
 3. zie ook Elias
 4. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21615773
 5. ANF 3(1886)93
 6. Fonds Plaisier, ⇒ fonds%20plaisier_6.htm
 7. Nav. 53(1903)466
 8. Wap. 6(1902)231
 9. NL 83(1966)48
 10. Gelderblom
 11. Asaert
 12. Mededeling Hans van de Griend, 2013
 13. Wiegand, Die Herren von Uffeln - ein Burgmannengeschlecht des niederen Adels. 1997
 14. Mededeling Hans van de Griend, 2013
 15. ⇒ west-europese-adel
 16. NL 83(1966)45
 17. Wap. 6(1902)231
 18. Kobbe
 19. Wikipedia .de
 20. ⇒ west-europese-adel
 21. Kobbe
 22. Kobbe
 23. Kobbe
 24. ⇒ getperson.php?personID=I40142&tree=2
 25. Kobbe
 26. ⇒ 7.html
 27. ⇒ west-europese-adel
 28. Kobbe
 29. Kobbe
 30. Kobbe
 31. NL 83(1966)45
 32. NL 83(1966)45
 33. Nav. 48(1898)632
 34. NL 83(1966)45
 35. Adelslexikon 1972
 36. NL 83(1966)45
 37. Adelslexikon 1972
 38. NL 83(1966)45
 39. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Houtman , inv.nr. U022a013, akte nr. 78
 40. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Vechten , inv.nr. U031a003, akte nr. 91
 41. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Zuylen , inv.nr. U048a003, akte nr. 24
 42. zie ook ANF 16(1903)298
 43. zie ook Adelslexikon 1972
 44. Adelslexikon 1972
 45. ANF 16(1903)298
 46. Wap. 15 (1911)158
 47. Wikipedia.de
 48. Adelslexikon 1972
 49. Wikipedi.de
 50. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 51. NL 83(1966)45
 52. Wikipedi.de
 53. Wikipedi.de
 54. ANF 16(1903)298
 55. Wap. 14(1910)437
 56. Adelslexikon 1972
 57. ANF 16(1903)298
 58. Adelslexikon 1972
 59. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Zuylen , inv.nr. U048a002, akte nr. 310
 60. ⇒ dullemen?lang=nl&p=josina+sara+justine&n=van+brederode
 61. Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek..., 1732
 62. ⇒ 0926579979
 63. Wikipedia .de
 64. ⇒ 0955291219
 65. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 66. Adelslexikon 1972
 67. Wap. 6(1902)231
 68. NL 117(2000)253
 69. Adelslexikon 1972
 70. Kobbe
 71. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 72. J.J. Poelhekke, Nederlandse leden van de Inclyta Natio Germanica Artistarum te Padua 1553-1700, Med. Ned. Hist. Inst. Rome, deel XXXI
 73. ⇒ dispF.php?i=2&t=sh&id=22
 74. ⇒ geschichte.php
 75. ⇒ die-familie-von-uffeln-1648-1721
 76. Kobbe
 77. ⇒ die-familie-von-uffeln-1648-1721
 78. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Houtman , inv.nr. U022a017, akte nr. 137
 79. ⇒ geschichte.php
 80. ⇒ 10812026
 81. Wijnroks
 82. Elias, p60
 83. zie Montias
 84. Amstelodamum 26(1939)7
 85. Elias
 86. Elias
 87. Montias
 88. NA 890 , Nots. Van Zwieten, 18 mei 1637, gecit. in Montias
 89. Montias
 90. zie ook Elias
 91. Gelderblom
 92. Zie ook Elias
 93. Nav. 64(1915)17
 94. Jb. Amstelodamum 1(1902)20
 95. NA 200, fol. 349 film 111, gecit. in Montias
 96. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21611073
 97. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21614401
 98. NA 694B , film 4980, Nots. J. Warnaerts, gecit. in Montias
 99. NA 952 , film 1175 Nots. B. Baddel, gecit. in Montias
 100. Montias
 101. Montias
 102. Nav. 64(1915)17 en 19
 103. Amstelodamum 86(1999)180
 104. Jb. CBG 38(1984)181
 105. WK 5073/789 , fol. 251
 106. Montias
 107. Gelderblom
 108. Elias
 109. Wap. 3(1899)180
 110. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21630367
 111. Wap. 4(1900)249
 112. ⇒ west-europese-adel
 113. Elias
 114. ⇒ Investors%20of%20the%20West%20Indies%20Company
 115. Elias
 116. Elias
 117. Wap. 3(1899)180
 118. Elias
 119. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Velpen , inv.nr. U072a007, akte nr. 225
 120. Wap. 3(1899)180
 121. GN 31(1976)187
 122. BHIC, Toeg. 19 Raad van Brabant, 1586 - 1811, nr. 788.0347
 123. Brandenburg
 124. Jb. CBG 18(1964)134
 125. ONA Bergen op Zoom, Archief nr. 50, Reg. 0063 Not. Wouter de Witte, akte nr. 99
 126. ANF 3(1886)93
 127. zie ook Wap. 3(1899)180
 128. Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810, ⇒ www.historici.nl
 129. Wap. 3(1899)92
 130. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 131. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 132. Morera
 133. Van Dillen
 134. Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810, ⇒ www.historici.nl
 135. Nav. 48(1898)103
 136. zie ook ANF 12(1895)171
 137. ⇒ ped-haarlem.html
 138. ⇒ ped-haarlem.html
 139. Metselaar
 140. ANF 12(1895)171
 141. Wap. 3(1899)92
 142. NL 73(1956)158
 143. Metselaar
 144. Metselaar
 145. NA, 3.03.01.01 Inventaris van het archief van het Hof van Holland, 1428-1811, 5222.16
 146. Constantijn Huygens, Briefwisseling. Deel 1: 1634-1639 (ed. J.A. Worp). Martinus Nijhoff, Den Haag 1911
 147. Resolutien van Holland en Westvriesland
 148. Repertoria vertegenwoordigers in Nederland en in het buitenland 1584-1810, ⇒ www.historici.nl
 149. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Houtman , inv.nr. U022a004, akte nr. 87
 1. Constantijn Huygens, Briefwisseling. Deel 2: 1634-1639 (ed. J.A. Worp). Martinus Nijhoff, Den Haag 1913
 2. Metselaar
 3. ANF 12(1895)171
 4. NL 73(1956)158
 5. ⇒ jvbsh?lang=nl&pz=aloysius+johannes&nz=van+beurden&ocz=0&p=jacques&n=van+uffelen&oc=3
 6. ⇒ jvbsh?lang=nl&pz=aloysius+johannes&nz=van+beurden&ocz=0&p=jacques&n=van+uffelen&oc=3
 7. GN 30(1975)329)
 8. zie ook GN 30(1975)329)
 9. zie ook NL 74(1957)183
 10. NL 82(1965)337
 11. NL 104(1987)491
 12. GN 29(1974)390
 13. NL 74(1957)183
 14. BHIC, Toeg. 19 Raad van Brabant, 1586 - 1811, nr. 788.2483
 15. GN 18(1963)150
 16. GN 18(1963)150
 17. Mededeling Johan de Heij, 2016
 18. GN 13(1958)118
 19. GN 13(1958)118
 20. GN 13(1958)118
 21. Mededeling Johan de Heij, 2016
 22. GN 18(1963)150
 23. GN 21(1966)313
 24. Her. Bib. 8(1881)165
 25. J.M.G. Leune, Het fort Sint Anna in de polder van Namen, Versie maart 2016
 26. J.M.G. Leune, Het fort Sint Anna in de polder van Namen, Versie maart 2016
 27. NL 106(1989)335
 28. NL 74(1957)183
 29. NL 106(1989)335
 30. Bergen op Zoom, R 376, I , fo. 27vo , gecit. in NL 106(1989)332
 31. Bergen op Zoom, R 380, gecit. in NL 106(1989)333
 32. Bergen op Zoom, R 416, gecit. in NL 106(1989)333
 33. NL 74(1957)183
 34. Nav. 59(1910)331
 35. Nav. 59(1910)331
 36. NL 74(1957)183
 37. BHIC, Toeg. 19 Raad van Brabant, 1586 - 1811, nr. 788.1973
 38. J.M.G. Leune, Lillo en Liefkenshoek, Repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786, Capelle a.d. IJssel, 2016, ⇒ www.hanleune.nl
 39. zie ook NL 1(1883)51
 40. NL 104(1987)427
 41. ⇒ LidmatenSluis3.html
 42. MHC Bergen op Zoom, arch. notaris Philip Lauwerens Scheuring, inv. 192, 1-4-1677, akte nr. 7., gecit. in J.M.G. Leune, Lillo en Liefkenshoek, Repertorium van personen in en nabij deze Scheldeforten 1585-1786, Capelle a.d. IJssel, 2016, ⇒ www.hanleune.nl
 43. ORA Bergen op Zoom R 419, gecit. in NL 106(1989)333
 44. zie ook NL 74(1957)183
 45. zie ook Mededeling Louke van Wensveen, 2016
 46. BHIC, Toeg. 19 Raad van Brabant, 1586 - 1811, nr. 788.2788
 47. ONA Bergen op Zoom, not. G Stempel, inv nr 75, gecit. in NL 106(1989)333
 48. ⇒ www.vocsite.nl
 49. Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie, ⇒ www.historici.nl
 50. NL 91(1974)132
 51. ANF 15(1902)129
 52. Gen. Her. Blad. 3(1908)78
 53. NL 77(1960)96
 54. Drents Archief, 0185, Heiden Reinestein, nr. 1246
 55. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Doorn , inv.nr. U060a032, akte nr. 41
 56. ANF 15(1902)129
 57. ANF 15(1902)413
 58. ANF 15(1902)129
 59. NL 77(1960)96
 60. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 61. Forum CBG
 62. Forum CBG
 63. ⇒ jvbsh?lang=nl&pz=aloysius+johannes&nz=van+beurden&ocz=0&p=jacques&n=van+uffelen&oc=3
 64. Forum CBG
 65. Forum CBG
 66. RA Utrecht, Toegang nr. 29-44, Huis Vechtenstein te Maarssen
 67. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Zuylen , inv.nr. U048a002, akte nr. 209
 68. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Zuylen , inv.nr. U048a003, akte nr. 158
 69. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Zuylen , inv.nr. U048a004, akte nr. 517
 70. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Van Lochem , inv.nr. U085a001, akte nr. 188
 71. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Velpen , inv.nr. U072a007, akte nr. 235
 72. GA Utrecht, ONA, Nots. J. A. Becker , inv.nr. U100a001, akte nr. 110
 73. GA Utrecht, ONA, Nots. J. A. Becker , inv.nr. U100a002, akte nr. 13
 74. GA Utrecht, ONA, Nots. D. Woertman , inv.nr. U065a002, akte nr. 223
 75. GA Utrecht, ONA, Nots. D. Woertman , inv.nr. U065a002, akte nr. 235
 76. GA Utrecht, ONA, Nots. D. Woertman , inv.nr. U065a002, akte nr. 390
 77. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113b001, akte nr. 9-3
 78. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113b001, akte nr. 9-2
 79. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113b001, akte nr. 9-1
 80. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 307
 81. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113d001, akte nr. 11
 82. ⇒ I16731.php
 83. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Van Zuylen , inv.nr. U090a001, akte nr. 40
 84. GA Utrecht, ONA, Nots. D. Woertman , inv.nr. U065b001, akte nr. 152
 85. GA Utrecht, ONA, Nots. D. Woertman , inv.nr. U065a002, akte nr. 335
 86. GA Utrecht, ONA, Nots. D. Woertman , inv.nr. U065a002, akte nr. 393
 87. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 152
 88. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 211
 89. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 213
 90. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 308
 91. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Doorn , inv.nr. U060a029, akte nr.
 92. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Doorn , inv.nr. U060a029, akte nr. 53
 93. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 354
 94. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 359
 95. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 369
 96. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 370
 97. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113b001, akte nr. 14
 98. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 413
 99. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Woudenbergh , inv.nr. U093a026, akte nr. 25
 100. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 428
 101. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Doorn , inv.nr. U060a031, akte nr. 24
 102. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Doorn , inv.nr. U060a031, akte nr. 27
 103. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Van Liender , inv.nr. U122a001, akte nr. 126-1
 104. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Van Liender , inv.nr. U122a001, akte nr. 126-2
 105. GA Utrecht, ONA, Nots. P. Van Liender , inv.nr. U122a001, akte nr. 126-3
 106. GA Utrecht, ONA, Nots. A. Wechter , inv.nr. U103a001, akte nr. 52
 107. GA Utrecht, ONA, Nots. A. Wechter , inv.nr. U103a001, akte nr. 51
 108. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 121
 109. GA Rotterdam, ONA, Nots. Daniel de Olyslager, inv. nr. 1236, aktenr./blz. 47/107
 110. GA Rotterdam, ONA, Nots. Daniel de Olyslager, inv. nr. 1237, aktenr./blz. 37/68
 111. GA Rotterdam, ONA, Nots. Daniel de Olyslager, inv. nr. 1236, aktenr./blz. 44/100
 112. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 214
 113. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 363
 114. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 364
 115. Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek..., 1732
 116. ⇒ dullemen?lang=nl&p=josina+sara+justine&n=van+brederode
 117. Gen. Her. Bib. (1913)240
 118. GA Utrecht, ONA, Nots. R. Van Cuylenborch , inv.nr. U086a002, akte nr. 281
 119. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Paddenburgh , inv.nr. U081a001, akte nr. 234
 120. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Zwaerdecroon , inv.nr. U080a009, akte nr. 206
 121. GA Utrecht, ONA, Nots. S. Van Den Aelpoel , inv.nr. U054a005, akte nr. 31
 122. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Hees , inv.nr. , akte nr. 194
 123. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Woudenbergh , inv.nr. U093a016, akte nr. 7
 124. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Doorn , inv.nr. U060a032, akte nr. 41
 125. GA Utrecht, ONA, Nots. M. Van Lobbrecht , inv.nr. U123a002, akte nr. 210
 126. Utrechts Archief, Toeg. 305 Heerlijkheid Ter Aa
 127. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Zuylen , inv.nr. U048a002, akte nr. 118
 128. GA Utrecht, ONA, Nots. H. Van Zuylen , inv.nr. U048a003, akte nr. 448
 129. GA Utrecht, ONA, Nots. G. Van Zuylen , inv.nr. U090a001, akte nr. 92
 130. GA Utrecht, ONA, Nots. N. Van Vechten , inv.nr. U064a013, akte nr. 150
 131. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 370
 132. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a002, akte nr. 184
 133. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 354
 134. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Velpen , inv.nr. U072a006, akte nr. 205
 135. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Velpen , inv.nr. U072a006, akte nr. 221
 136. GA Utrecht, ONA, Nots. W. Van Velpen , inv.nr. U072a007, akte nr. 158
 137. GA Utrecht, ONA, Nots. C. De Coole , inv.nr. U113a001, akte nr. 461
 138. GA Utrecht, ONA, Nots. T. Vosch Van Avezaat , inv.nr. U118a002, akte nr. 306
 139. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Den Doorslag , inv.nr. U139a001, akte nr. 153
 140. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Den Doorslag , inv.nr. U139a001, akte nr. 162
 141. GA Utrecht, ONA, Nots. A. De Coole , inv.nr. U151a006, akte nr. 103
 142. Van Gelder
 143. GA Utrecht, 239-1 Hof van Utrecht, inv.nr. 99-08, p214v-216v
 144. Jb. Amstelodamum 70(1978)56
 145. ANF 3(1886)93
 146. Jb. CBG 13(1959)128

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1