This page was last updated : 160117.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie Spranger
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Spranger,
version 1.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Spranger --- Generatie 3 ( 141 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Eric Wijnroks, Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640, Hilversum, 2003
 2. John Michael Montias, Art at an Auction in 17th Century Amsterdam, Amsterdam 2002, ⇒ books.google.nl
 3. O. Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000, ⇒ books.google.com
 4. Eric Wijnroks, Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640, Hilversum, 2003
 5. John Michael Montias, Art at an Auction in 17th Century Amsterdam, Amsterdam 2002, ⇒ books.google.nl
 6. Eric Wijnroks, Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640, Hilversum, 2003
 7. J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, Amsterdam, 1963
 8. Eric Wijnroks, Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640, Hilversum, 2003
 9. Besluiten Staten-Generaal 1626-1630, ⇒ www.inghist.nl
 10. John Michael Montias, Art at an Auction in 17th Century Amsterdam, Amsterdam 2002, ⇒ books.google.nl
 11. Paul Crenshaw, Rembrandt's bankruptcy, New York, 2006, ⇒ books.google.nl
 12. zie ook NL 100(1983)263
 13. zie ook Elias,l.c.
 14. zie ook Elias,l.c.
 15. O. Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000, ⇒ books.google.com
 16. Jb. CBG 1(1947)124
 17. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21604184
 18. GAA, ONA 53/628v en 192/54 gecit. in ERIC
 19. Elias, II p759-763
 20. Resolutiën Staten-Generaal Oude en Nieuwe Reeks 1576-1625, ⇒ statengeneraal
 21. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21580503
 22. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21581036
 23. GA Amsterdam, ONA, Nots. F. Bruyningh, inv. nr. 1412, Deel 32 (37), gecit. in ⇒ montias
 24. John Michael Montias, Art at an Auction in 17th Century Amsterdam, Amsterdam 2002
 25. ⇒ montias
 26. Eric Wijnroks, Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640, Hilversum, 2003
 27. ⇒ montias
 28. zie ook NL 100(1983)261
 29. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 30. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 31. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21623292
 32. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21630174
 33. Jb. Amstelodamum 4(1906)102
 34. NL 100(1983)261
 35. Elias, l.c.
 36. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 37. Elias, l.c.
 38. NL 100(1983)261
 39. NL 18(1900)177
 40. NL 100(1983)266
 41. NL 100(1983)267
 42. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 43. P.C. Molhuysen, Album Promotorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1812, 's-Gravenhage 1913-1924
 44. GN 18(1963)15
 45. NA 13(1915)375
 46. Wap. 5(1901)49
 47. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21588094
 48. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21642699
 1. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21642977
 2. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21643326
 3. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21643333
 4. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21648215
 5. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21652031
 6. NL 100(1983)267
 7. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 8. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21634088
 9. Eric Wijnroks, Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640, Hilversum, 2003
 10. OV 40(1985)658
 11. OV 32(1977)307
 12. Eric Wijnroks, Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640, Hilversum, 2003
 13. ⇒ montias
 14. ANF 3(1886)93
 15. GA Amsterdam, NA nr. 1094 f. 179, gecit. in Jb. CBG 39(1985)91
 16. GA Amsterdam, ONA nr. 1107 f316, gecit. in Jb. CBG 39(1985)91
 17. GA Amsterdam, Desolate Boedelskamer, inv. nr. 1150, 5072/368, ⇒ montias
 18. GA Amsterdam, ONA nr. 1127 f. 62v, gecit. in Jb. CBG 39(1985)91
 19. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21584587
 20. zie ook Nav. 30(1880)488
 21. W.J. op 't Hof, Het gereformeerde Piëtisme en de Nadere Reformatie in de classis Bommel tot 1660, in S.E.M. van Doornmalen et al. (red), Geloven tussen de rivieren. Verkenningen in de Gelderse kerkgeschiedenis, Delft, 1999
 22. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21607087
 23. Jb. Amstelodamum 62(1970)50
 24. L.C. van Panhuys, Quirijn Spranger, in Nieuwe West-Indische Gids 12(1931)535
 25. ANF 5(1888)248, 6(1889)49
 26. Richard L. Kagan, Philip D. Morgan, Atlantic diasporas: Jews, conversos, and crypto-Jews in the age of mercantilism, 1500-1800, JHU Press, 2008
 27. Thomas Salmon, Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Amerika, Amsterdam, 1767
 28. Thomas Salmon, Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Amerika, Amsterdam, 1767
 29. Jan Jacob Hartsinck, Beschryving van Guiana, of de wilde kust in Zuid-America, Amsterdam 1770
 30. Jan Boeke, in De West-Indische gids 26(1945)
 31. L.C. van Panhuys, Quirijn Spranger, in Nieuwe West-Indische Gids 12(1931)535
 32. Appletons' Cyclopaedia of American Biography
 33. ANF 5(1888)248, 6(1889)49
 34. NL 5(1887)75
 35. NA, Nummer Toegang: 1.05.01.02, Inventaris van het archief van de Tweede West- Indische Compagnie (WIC), (1624) 1674-1791 (1800), nr. 1276C
 36. NA, Nummer Toegang: 3.01.18, Inventaris van het archief van Casper Fagel, Raadpensionaris van Holland, 1672-1688 nr. 142
 37. Kon. Huisarchief, inv. nr. 1478, gecit. in L.C. van Panhuys, Quirijn Spranger, in Nieuwe West-Indische Gids 12(1931)535
 38. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 39. Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme 5(2001)484
 40. J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde
 41. W.J. op 't Hof, Het gereformeerde Piëtisme en de Nadere Reformatie in de classis Bommel tot 1660, in S.E.M. van Doornmalen et al. (red), Geloven tussen de rivieren. Verkenningen in de Gelderse kerkgeschiedenis, Delft, 1999
 42. zie ook NL 39(1921)17
 43. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21587472
 44. W.J. op 't Hof, Het gereformeerde Piëtisme en de Nadere Reformatie in de classis Bommel tot 1660, in S.E.M. van Doornmalen et al. (red), Geloven tussen de rivieren. Verkenningen in de Gelderse kerkgeschiedenis, Delft, 1999
 45. Eric Wijnroks, Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640, Hilversum, 2003
 46. Eric Wijnroks, Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640, Hilversum, 2003
 47. Eric Wijnroks, Handel tussen Rusland en de Nederlanden, 1560-1640, Hilversum, 2003
 48. Gelderblom
 1. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21598495
 2. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21599172
 3. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21601390
 4. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21613384
 5. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21597979
 6. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21599172
 7. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21599422
 8. ⇒ montias
 9. GA Rotterdam, ONA, Nots. Johan van Weel de Oude, inv. nr. 488, aktenr./blz. 82/263
 10. NL 91(1974)86
 11. GA Rotterdam, ONA, Nots. Vitus Mustelius Woutersz, inv. nr. 501, aktenr./blz. 31/34
 12. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arent van der Graeff, inv. nr. 338, aktenr./blz. 54/129
 13. GA Rotterdam, ONA, Nots. Johan van Weel de Oude, inv. nr. 477, aktenr./blz. 82/125
 14. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21635470
 15. Jb. CBG 32(1978)171
 16. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arent van der Graeff, inv. nr. 338, aktenr./blz. 215/571
 17. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arent van der Graeff, inv. nr. 338, aktenr./blz. 299/757
 18. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21611177
 19. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21612481
 20. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21612866
 21. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21615142
 22. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21615143
 23. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21620570
 24. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21620569
 25. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21621686
 26. ⇒ montias
 27. ⇒ montias
 28. zie ook ⇒ montias
 29. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21606770
 30. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21611703
 31. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 143, aktenr./blz. 42/90
 32. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21615141
 33. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21621120
 34. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21622161
 35. ⇒ montias
 36. zie ook Jb. CBG 39(1985)90
 37. Jb. CBG 39(1985)90
 38. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21608886
 39. Jb. CBG 39(1985)90
 40. GA Amsterdam, NA nr. 201, f. 98, gecit. in Jb. CBG 39(1985)90
 41. ⇒ montias
 42. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21623237
 43. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21625293
 44. Jb. CBG 39(1985)91
 45. Jb. CBG 39(1985)91

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3