This page was last
updated : 000104.

File size is : 2 k.
© Copyright 2000 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Genealogie Reinders,
version 6.1,
Muiden, 2000.

References Genealogie Reinders --- Generation 1 ( 29 refs.)
 1. volgens een boekje, in bezit van Ir. E. Reinders te Apeldoorn, gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk Reinders-Veen (zie 9d), bevattende een aantal fragment genealogien en wapentekeningen, waarschijnlijk opgemaakt door Mr. A.S. Miedema (zie 8b-3), hierna te refereren als Huw. boek RV
 2. W. Wijnaendts van Resandt, Dagen, maanden, jaren, CB-reeks nr. 7, Den Haag, 1979
 3. J.G.J. van Booma, Lijst van ingekomen lidmaten bij de Hervormde Gemeente te Wijhe, 1763-1812, bibl. NGV, Naarden
 4. Huw. boek RV
 5. Huw. boek RV
 6. Huw. boek RV
 7. Jb. CBG 20(1966)227
 8. Huw. boek RV
 9. Huw. boek RV
 10. Huw. boek RV
 1. Huw. boek RV
 2. Huw. boek RV
 3. Huw. boek RV
 4. Huw. boek RV
 5. Huw. boek RV
 6. Huw. boek RV
 7. Huw. boek RV
 8. zie NP 4(1913)436 voor stamreeks Weerman
 9. Huw. boek RV
 10. MvV 2(1974)145
 1. Huw. boek RV
 2. Huw. boek RV
 3. Huw. boek RV
 4. Huw. boek RV
 5. Huw. boek RV
 6. Huw. boek RV
 7. E.A. Veen, Een Friesch koopmansgeslacht, het geslacht Veen. Amsterdam, 1947
 8. zie Bijblad NL 7(1981)181 voor de Genealogie Van Schothorst
 9. zie L. Lapikas, Kwartierstaat Van Schothorst, voor de kwartieren van deze kinderen

Back to the contents Forward to next generation 2 Back to previous generation 0