This page was last updated : 150819.
File size is: 12 k.
Genealogie Van Pijlen
Generatie 15
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Genealogie Van Pijlen,
version 8.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Van Pijlen Gen. nr. 15
NIET PLAATSBARE GEGEVENS
De hieronder volgende gegevens zijn (vooralsnog) niet in de genealogie te plaatsen. Ze zijn waarschijnlijk alle door middel van eenvoudig archief onderzoek (waarvoor mij thans de tijd ontbreekt) in de genealogie onder te brengen.

Cornelis van Pijlen, geb. 1946/47, ovl. Apeldoorn, beg. Amsterdam De Nieuwe Ooster 28-2-1955.

Jan Boere van Pijlen, wiens wed. wordt vermeld (1776) als belendend eigenaar te Alkemade [1], tr. Martje IJsbrands van Baa, vermeld (1730) als wed. van Jan van Pijlen [2].

Egbert van Pijlen, ovl Hoogmade RK 4-2-1799

Pietertge Aelberts van Pijlen, geb. Leiden 1602, dr. van Aelbert Adriaensz bakker uit Tiel, en Trijntgen Pietersdr. tr. 1o Leiden 23-5-1621 Jan Vaillant, geb. Leiden, beg. Leiden HK 16-6-1635, timmerman otr. 2o Leiden 21-12-1635 Jan Claphecke, beg. Leiden HK 11-1-1636, wednr. van Maycken Dircksdr, otr. 3o Leiden 24-1-1636 Cornelis Thonisz, beg. Leiden HK 9-2-1636, wednr. van Aechgen Jans, tr. 4o Leiden 11-5-1636 Jan Carelsz Regeer, wednr. van Marijtgen Jacobsdr. [3]

Mej. C. van Pijlen vertrekt op 13-10-1921 met het schip Bloemfontein van de Holland-Zuid-Afrika Lijn, van Rotterdam naar Zuid-Afrika. [4]

Crijntje (Krijna) van Pijl(en), geb. 1759/60, ovl. Valkenburg 8-8-1809 (als Krijna van Pijlen vermeld in de bijlage huw. akte zoon Cornelis )(¥), vermeld in de Volkstelling Oegstgeest 1795 (oud 35 jaar), [5] otr./tr. Oegstgeest 15-8/9-9-1778, tr. Katwijk 9-11-1778 Huijbert Steenbergen, ged. Woerden 17-12-1745[6], ovl. Valkenburg 20-7-1812 (akte te Katwijk), vermeld in de Volkstelling Oegstgeest 1795 (oud 50 jaar),[7] dagloner wonend te Valkenburg (1812), zn. van Cornelis Cornelisz Steenbergen en Hilletje Cornelis Pols. In de Volkstellingen Oegstgeest 1797 en 1809 komt dit gezin niet meer voor.

COMMENTAAR(¥) De huw akte van zoon Cornelis vermeldt abusievelijk als ovl. datum Valkenburg 8-8-1812.

JACOBUS VAN PIJLEN, geb. vóór ca. 1940, tr. vóór 1964 (huw. door echtscheiding ontbonden 's-Gravenhage 3-12-1968?) ELISABETH MARGARETHA WINKEL.

ELSJE TOMES VAN PIJLEN, geb. vóór ca. 1720, tr. vóór 1736 FOKKE VALK.


Referenties van de gegevens van generatie 15 staan ook hier
Referenties Genealogie Van Pijlen --- Generatie 15 ( 12 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. zie OV 32(1977)265
 2. R.A. Alkemade 12-5-1730
 3. Onze Voorouders, dl III, p 48
 4. ⇒ default.asp
 5. ⇒ www.oegstgeest.nl
 1. ⇒ I1653.php
 2. ⇒ www.oegstgeest.nl
 3. ⇒ I1653.php
 4. ⇒ I1653.php
 5. ⇒ I1653.php
 1. J. Portengen, Mensen & Huizen van Valkenburg, 1832 tot 1888, Valkenburg, 2004
 2. J. Portengen, Mensen & Huizen van Valkenburg, 1832 tot 1888, Valkenburg, 2004

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 16
Back to previous
generation 14
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15