Openbare Lagere School
Tromplaan Uithoorn
De zesde klas van 1958

Layout : Louk Lapikás
voor commentaar en opmerkingen
louk@nikhef.nl
You are visitor number:
This page was last
updated : 050606.

De onderwijzers. Mijn lijstje is incompleet, ik kwam zelf pas in 1955 op de school.

1952/53
Juf. Groenendaal ?

1953/54
Theo Groenendaal ?

1954/55
Evert van Dijk?

1955/56
Evert van Dijk

1956/57
Hr. Biesmeijer

1957/58
Bert Pronk

Terug naar de
OLS pagina