Openbare Lagere School
Tromplaan Uithoorn
De zesde klas van 1958

Layout : Louk Lapikás
voor commentaar en opmerkingen
louk@nikhef.nl
You are visitor number:
This page was last
updated : 080414.

Jan Ausum
Wil Bongers
Ellis Hardenberg
Peter den Hollander
Lies Koopmans
Louk Lapikas
Jelle Linnekamp
Geertje Meendering
Nellie Meijer
Henk Pouw
Paul van Vliet
janausum@cs.com
a.becker3@chello.nl
apkooke@planet.nl
denhollander111@planet.nl
jjansen47@wanadoo.nl
louk@nikhef.nl
j.linnekamp@xs4all.nl
simon.geer@tref.nl
npeeters@almere.nl
thea@haasbroek.net
p.t.van.vliet@hetnet.nl

NB De email adressen staan gecodeerd in de HTML tekst van deze pagina
zodat ze niet makkelijk door zogenaamde Spam-Bots kunnen worden herkend.
Terug naar de
OLS pagina