Openbare Lagere School
Tromplaan Uithoorn
De zesde klas van 1958

Layout : Louk Lapikás
voor commentaar en opmerkingen
louk@nikhef.nl
You are visitor number:
This page was last
updated : 050606.

Openbare Lagere School Tromplaan Uithoorn 6e klas, 1958

Linker rij paarsgewijs van voor naar achter :
Mary Blackstone, Helly de Vries,
Paul van Vliet, Kees Meilof,
Henk Pouw, Gerrit Olthuis,
Kees de Koning, Jelle Linnenkamp?
Mari ten Brink
Tweede rij paarsgewijs van voor naar achter :
Hanneke Biesmeijer, Yvonne Koppenol,
Nellie Meijer?, Ellis Hardenberg,
Willy Bongers, Ria Tollenaar,
Gerda de Vries, Jettie Visser,
Ali de Necker
Staande : meester Bert Pronk,
Derde rij paarsgewijs van voor naar achter :
NN (nauwelijks zichtbaar), NN (Tjerk Sytsema?) Lies Koopmans,
Janaart Giesberts, Peter den Hollander,
Jan Ausum, Louk Lapikas
Staande tegen het raam v.l.n.r. :
Guus Winters, Geertje Meendering, Marja Aardse, NN (half)

Wie maakt het compleet?

Terug naar de
OLS pagina