This page was last updated : 070612.
File size is: 12 k.
Kwartierstaat Van Schothorst,
Generatie 42
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 9.3,
Muiden, 2007.
© Copyright 2007 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

2910379843728. PIPPIJN DE KORTE, geb. Jupille ca. 714/15, ged. Utrecht (door St. Willibrand, aartsbisschop van Utrecht), ovl. Saint Denis 18 of 24 sept. 768, hofmeier, koning van Neustrie en koning der Franken (751-768), deelde aanvankelijk de regering met zijn oudste broer Carloman, installeerde Childeric III op de troon, onderwierp Aquitanie en trok met zijn broer verder tot aan de oevers van de Inn (743). Na het intreden in het klooster van zijn broer Carloman (747) alleen hofmeier, maakte reeds met Carloman een begin met diverse hervormingen in de kerk en schoot de paus te hulp tegen de Lombarden. Hij zond in 751 twee getrouwen, Fulrad en Bouchard, naar Rome om op diplomatieke wijze te informeren hoe paus Zacharias stond t.o.v. zijn eventuele koningschap en ontving het beroemde antwoord:" Het lijkt mij beter diegene koning te maken die de koninklijke macht bezit dan diegene die die macht niet bezit." Hierop verzamelde hij zijn raad der edelen in november 751, sloot Childebert op in de Abdij St. Bertijn en werd tot koning gekozen. De echte erfgenaam Thierry werd zoals gebruikelijk in het klooster gedaan (Fontenelle) en verdween, als zijn vader, uit de historie. Na zijn kroning, 756-760, voerde hij oorlog met de Saksen, uiteindelijk onderworpen door zijn zoon, daarna met Beieren, waar hij zijn halfbroer Griffo verjoeg en de vasaliteit van Tassilo III accepteerde, onderwierp tenslotte Aquitanie. Hij verbeterde sterk de administratie van zijn rijk en vervolgde de verbetering van de organisatie van de kerk en startte zo een aantal acties die een vervolg kregen die later door historici de "carolingische renaissance" zou worden genoemd. [1] Hij tr. 743/44, [2]

2910379843729. BERTHE (BETRADE) VAN LAON, ovl. Choisy-au-Bac 12-6-783.

In 753 ondernam paus Stephanus II de reis naar Gallie om de hulp van de koning in te roepen tegen de Lombarden, bij deze gelegenheid werden Pepijn, Berthe en hun twee zonen gezegend op 28-7-754 in de basiliek van St. Dénis, waarbij door de paus de banvloek werd uitgesproken over een ieder die de macht in het rijk zou grijpen en niet tot hun geslacht behoorde. [3]
Berthe werd nauwelijks meer genoemd tijdens haar huwelijk met Pepijn behalve toen het huwelijk met Pepijn snel verslechterde en in 762 moest de paus Paulus I ingrijpen om Pepijn van een scheiding af te houden, des te meer liet zij zich gelden tijdens de regering van haar zoons door haar sterke sympathie voor de Lombarden, reden van Karel's huwelijk met de dochter van de lombardische koning, zij verloor snel invloed toen Karel een andere koers ging varen. [4]

2910379843730. GEROLD I, frankisch graaf (in de Vinzgouw), tr.[11]

2910379843731. IMMA (EMMA, EMME), achterkleindochter van hertog Godfried,[12] volgens Ref. [13] dochter!


Referenties van de gegevens van generatie 42 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst bij Generatie 42 ( 14 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. ⇒ www.kareldegrote.nl
 2. annalen van Prüm, ⇒ www.kareldegrote.nl
 3. ⇒ www.kareldegrote.nl
 4. ⇒ www.kareldegrote.nl
 5. ⇒ www.kareldegrote.nl
 1. ⇒ www.kareldegrote.nl
 2. ⇒ genealogy2.html
 3. ⇒ genealogy2.html
 4. ⇒ genealogy2.html
 5. ⇒ www. kareldegrote. nl
 1. ⇒ www.kareldegrote.nl
 2. ⇒ www.kareldegrote.nl
 3. ⇒ www.marres.nl
 4. ⇒ www.kareldegrote.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 43
Back to previous
generation 41
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56