This page was last updated : 101216.
File size is: 12 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Generatie 39
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 9.4,
Muiden, 2010.
© Copyright 2010 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Schothorst Gen. nr. 39

363797480466. KAREL II DE KALE, geb. Frankfurt aan de Main 13-6-823, ovl. Maurienne 6-10-877, beg. klooster Nantua, later Saint-Denis,[1] koning, daarna keizer, vormt reeds vanaf 829 het middelpunt van handelen van zijn ouders om hem (in strijd met de als definitief bedoelde Ordinatio Imperii) een eigen rijk te bezorgen, door zijn vader tot koning gekroond en aangesteld tot hertog van Maine, Quierzy sept. 838 en van Aquitanië 13-12-838, strijdt na de dood van zijn vader samen met zijn halfbroer Lodewijk de Duitser tegen hun oudste broer Lotharius I, welke zij verslaan bij Fontenoy (bij Auxerre) 25-6-841, verkrijgt West-Francie bij het verdelingsverdrag van Verdun aug. 843, wordt na jarenlang verzet van de aristocratie in het hem toebedeelde rijksdeel alsnog door 'bijna alle' wereldrijke en geestelijke groten van Aquitanie tot koning gekozen en door de aartsbisschop van Sens gezalfd en gekroond, Orleans 848, weet echter (o.a. door de voortdurende Noormannen-invallen) pas vanaf 860 een zekere consolidering te bereiken, schaart zich van dan af, samen met Lodewijk de Duitser, aan de zijde van Theutberga wier huwelijk met hun neef Lotharius II kinderloos is, wat dus tot een komende verwerving, althans deling van het middenrijk kan leiden, laat zich na de plotselinge dood van Lotharius II (8-8-869) tot koning van Lotharingen wijden Metz 9-9-869, doch moet het oostelijke deel daarvan afstaan aan Lodewijk de Duitser bij het verdrag van Meersen 8-8-870, laat zich na de dood van zijn neef Lodewijk 11 door paus Johannes VIII tot keizer kronen, Rome 25-12-875, geacclameerd door een Italiaanse Rijksverzameling als 'protector et defensor' (en daarmee feitelijk tot koning) Pavia febr. 876, tr.acht na de dood van Lodewijk de Duitser (28-8-876) via een bliksemveldtocht naar Aken alsnog het hele middenrijk te verwerven, maar wordt door Lodewijk de Jonge bij Andernach verslagen 8-10-876, tr.eft op een rijksverzameling te Quierzy (waar voor de duur van zijn afwezigheid de erfelijkheid van lenen per cartularium wordt afgekondigd 14-6-877) voorbereidingen om de paus tegen de Saracenen te hulp te komen, maar ziet daartoe in Italie geen kans,[2] tr. 2o 12-1-10-869, bevestigd Aix-la-Chapelle 22-1-870[3] een Bosonide vrouw, ovl. tussen 910 en 3-4-911, dochter van Bivin, graaf en abt van Gorze en van NN, dochter van Boso de Oude, graaf van Italie, en nicht van koningin Theutberga, echtgenote van Lotharius II, tr. 1o Quierzy 13-12-842[4]

363797480467. ERMENTRUDIS, geb. ca. 830, ovl. 6-10-869.

Karel de Kale (823-877). [5] Karel de Kale (823-877) met zijn raadgevers.
klik op plaatje(s) om te vergroten

363797480470. ETHELRED MUCEL. Ealdorman of the Gainas, tr.[9]

363797480471. EFBURGA, een prinses uit het konklijk huis van Mercia. Misschien was zij de dochter van Coenwulf, koning van Mercia, en diens echtgenote Elfrida.


Referenties van de gegevens van generatie 39 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 39 ( 10 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
  1. ⇒ www.kareldegrote.nl
  2. ⇒ www.kareldegrote.nl
  3. ⇒ www.kareldegrote.nl
  4. ⇒ www.kareldegrote.nl
  1. ⇒ karel_de_kale.htm
  2. ⇒ www.kareldegrote.nl
  3. ⇒ www.kareldegrote.nl
  4. ⇒ www.kareldegrote.nl
  1. ⇒ Milet.htm
  2. ⇒ Milet.htm

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 40
Back to previous
generation 38
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56