This page was last updated : 160812.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie Maton
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Maton,
version 1.1,
Muiden, 2016.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Maton --- Generatie 1 ( 159 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 1. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 19-351 en 21-66
 2. GA Leiden, NL-LdnRAL, ORA Leiden, 508, inv.nr. 48. Buurquestieboeken, Deel-Folio: G-16 vso
 3. GA Leiden, ONA, Nots. Jacob Jansz de HAes , toeg. nr. 0506, inv. nr. 471, f 15 juli
 4. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Duyfhuysen jr, inv. nr. 208, aktenr./blz. 148/251
 5. GA Leiden, ONA, Nots. Laurens Vergeyl, toeg. nr. 0506, inv. nr. 335, f017
 6. GA Leiden, Collaterale Successie, ORA, inv.nr. 210, Deel-folio: 0 - 253 vs
 7. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 8. Obreen, l.c.
 9. zie ook F.D.O. Obreen, Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis: Verzameling van meerendeels onuitgegeven Berichten en Mededeelingen,.. dl 5, Rotterdam, 1883, ⇒ archiefvoornede03obregoog
 10. GA Leiden, ONA, Nots. Jacob van Tethrode, toeg. nr. 0506, inv. nr. 74, f077
 11. Obreen, l.c.
 12. GA Leiden, NL-LdnRAL, ORA Leiden, 508, inv.nr. 48. Buurquestieboeken, Deel-Folio: C-221 vso
 13. GA Leiden, NL-LdnRAL, ORA Leiden, 508, inv.nr. 48. Buurquestieboeken, Deel-Folio: C-222 vso
 14. GA Leiden, ONA, Nots. Frans Doude, toeg. nr. 0506, inv. nr. 627, f102
 15. GA Leiden, ONA, Nots. Frans Doude, toeg. nr. 0506, inv. nr. 636, f064
 16. GA Leiden, ONA, Nots. Frans Doude, toeg. nr. 0506, inv. nr. 637, f9
 17. Obreen, l.c.
 18. Obreen, l.c.
 19. Obreen, l.c.
 20. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 21. Obreen, l.c.
 22. N 67v
 23. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 17-338v
 24. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 17-338v
 25. GA Leiden, ONA, Nots. Jan van Heussen, toeg. nr. 0506, inv. nr. 216, f24, gecit. in ⇒ cf3d3046d443eb7f1eefc9a28b4.html
 26. Charles M. Dozy Kerk en staat te Leiden, in het laatst der 16e en begin der 17e eeuw, Jb. Mij. der Nederlandse Letterkunde 1898, ⇒ _jaa002189801_01_0011.php
 27. H.M. van den Heuvel, De Criminele Vonnisboeken van Leiden, 1533-1811, Leiden, 1978
 28. ⇒ pafg551.htm
 29. Obreen, l.c.
 30. Paedagogisch Tijdschrift Voor Het Christelijk Onderwijs, 22(1929/30)11
 31. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 32. GA Leiden, ONA, Nots. Jan Mote, toeg. nr. 0506, inv. nr. 285, f 38
 33. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 34. Obreen, l.c.
 35. Ons Erfgoed 12(2003)43
 36. TVE 4(1974)p117
 37. G.H.M. Posthumus Meyjes et Hans Bots, Livre des actes des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 1601-1697, Den Haag, 2005, ⇒ #page=0&accessor=toc&view=homePane
 38. G.H.M. Posthumus Meyjes et Hans Bots, Livre des actes des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 1601-1697, Den Haag, 2005
 39. Hendrik Michielse et al. (red)., Geuzen en papen: Katholiek en protestant tussen Vecht en Eem 1550-1800, Hilversum 2013
 40. P. W. Klein, De Trippen in de 17e eeuw, Taylor & Francis, 1999
 41. M. A. G. de Jong, Staat van oorlog: wapenbedrijf en militaire hervorming in de Republiek der Verenigde Nederlanden, 1585-1621, Hilversum, 2005
 42. ⇒ 41481.html?1414919980
 43. G.H.M. Posthumus Meyjes et Hans Bots, Livre des actes des Eglises Wallonnes aux Pays-Bas 1601-1697, Den Haag, 2005
 44. qui
 45. GA Leiden, ONA, Nots. Frans Doude, toeg. nr. 0506, inv. nr. 637, f17
 46. ⇒ t01_pg_bon.htm
 47. Obreen, l.c.
 48. Obreen, l.c.
 49. Obreen, l.c.
 50. Svenska Släktkalenderen (1919)600
 51. ⇒ 24110_Nagot_om_Victorinarna_pa_Qvarn.pdf
 52. ⇒ 6000000036659239930
 53. ⇒ index.php?title=Victorin
 54. ⇒ 6000000036659239930
 1. Svenska Släktkalenderen (1919)600
 2. ⇒ index.php?title=Victorin
 3. ⇒ 24110_Nagot_om_Victorinarna_pa_Qvarn.pdf
 4. ⇒ index.php?title=Victorin
 5. ⇒ index.php?title=Victorin
 6. Svenska Släktkalenderen (1919)600
 7. Svenska Släktkalenderen (1919)600
 8. Obreen, l.c.
 9. Sluijter-1988
 10. Obreen, l.c.
 11. H. Gerson, Ausbreitung und Nachwirkung der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, Amsterdam, 1983, p. 490
 12. Sluijter-1988
 13. Obreen, l.c.
 14. Obreen, l.c.
 15. W. Martin, De Hollandsche schilderkunst in de 17e eeuw: Rembrandt en zijn tijd, Amsterdam 1936
 16. Obreen, l.c.
 17. Obreen, l.c.
 18. P. C. Bloys an Treslong Prins en J. Belonje, Gen. en her. gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, Utrecht, 1928
 19. GA Leiden, NL-LdnRAL, SA II (1574-1816), 501A, inv.nr. 5962: AA-218
 20. GA Leiden, NL-LdnRAL, ORA Leiden, 508, inv.nr. 48. Buurquestieboeken, Deel-Folio: H-102 vso
 21. GA Utrecht, ONA, Nots. N. De Cruyff , inv.nr. U034a002, akte nr. 452
 22. NA, Hof van Holland, toeg.nr. 3.03.01.01, inv.nr: 3005, f 025
 23. GA Den Haag, ONA, Nots. JvdL, inv. nr. 27, f13, d.d. 12-4-1644
 24. GA Den Haag, ONA, Nots. D.v.Sch., inv. nr. 136, f312, d.d. 12-3-1649
 25. GA Den Haag, ONA, Nots. LR, inv. nr. 4, f92, d.d. 13-4-1649
 26. zie ook ⇒ bodisco
 27. Amstelodamum 69(1982)23
 28. GA Amsterdam, Confessieboeken, Inv.nr. 307, p. 115, CONF00031000118
 29. GA Amsterdam, Desolate Boedelskamer, inv.nr. 1229, DBK 5072/357, f12v. e.v., gecit. in Montias
 30. GA Amsterdam, ONA, Nots. A. Eggericx, N. A. A. nr 1821, fol. 991, dd 25.11.1653, gecit. in Amstelodamum 69(1982)23
 31. ⇒ bodisco
 32. zie ook ANF 11(1894)133
 33. NL 70(1953)383
 34. NL 70(1953)383
 35. JB. Amstelodamum 74(1982)89
 36. Willige Decreten 38/250, gecit. in NL 70(1953)383
 37. RHCL, 20.085B Indivies laaggerecht Maastricht, nr. 1902
 38. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 39. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 40. zie ook Jb. CBG 20(1966)216
 41. Jb. CBG 20(1966)216
 42. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 43. Dominees.nl
 44. Jb. CBG 20(1966)216
 45. ANF 3(1886)263
 46. Dominees.nl
 47. NP 73(1989)265
 48. VVG pub. 027, Gelderland huwelijksdispensatien 1617-1775
 49. Ferd. Sassen, Studenten van de lllustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810, Amsterdam, 1970, Med. KNAW Letterkunde Nieuwe Reeks, dl. 33 , nr. 2
 50. ORA Leiderdorp, inv.nr. 8 Transporten, nr. 79 folio 55v.
 51. ORA Leiderdorp, inv.nr. 8 Transporten, nr. 80 folio 56
 52. ORA Leiderdorp, inv.nr. 9 Transporten, nr. 131 folio 82v.
 53. ORA Leiderdorp, inv.nr. 9 Transporten, nr. 257 folio 178v
 54. ORA Leiderdorp, inv.nr. 10 Transporten, Nr. 223 folio 157
 1. ORA Leiderdorp, inv.nr. 9 Transporten, 224 folio 158
 2. GA Leiden, ONA, Nots. Laurens Vergeyl, toeg. nr. 0506, inv. nr. 328, f076
 3. GA Leiden, 15-11 Aflezingsboeken 1574 - 1649 NL-LdnRAL-0501A Inv.nrs. 19-277v en 20-90
 4. ORA Leiderdorp, inv.nr. 8, Transporten, nr. 7 folio 5
 5. ORA Leiderdorp, inv.nr. 9 Transporten, Nr. 115 folio 69v. d.d. 06-04-1609
 6. ORA Leiderdorp, inv.nr. 9 Transporten, Nr. 116 folio 70v. d.d. 06-04-1609
 7. ORA Leiderdorp, inv.nr. 9 Transporten, Nr. 117 folio 71v. d.d. 06-04-1609
 8. GA Leiden, ONA, Foijt Gijsbertsz van Sijp, toeg. nr. 0506, inv. nr. 158, f207, gecit. in ⇒ cf368eff7b869b9553334a6679f.html
 9. GA Leiden, ONA, Jan van Heussen, toeg. nr. 0506, inv. nr. 216, f41, gecit. in ⇒ cf368ea66f059ab4bf25b80ecd4.html
 10. ORA Leiderdorp, Transporten inv.nr. 10, Nr. 60 folio 45
 11. GA Leiden, ONA, Ewout Hendricxz Craen, toeg. nr. 0506, inv. nr. 137, f0090
 12. GA Leiden, ONA, Ewout Hendricxz Craen, toeg. nr. 0506, inv. nr. 138, f016
 13. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas v.d. Hagen, inv. nr. 103, aktenr./blz. 125/212
 14. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 91, aktenr./blz. 255/625
 15. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas v.d. Hagen, inv. nr. 104, aktenr./blz. 67/103
 16. GA Leiden, ONA, Laurens Vergeyl, toeg. nr. 0506, inv. nr. 330, f087
 17. GA Schiedam, ORA, Giftboek, inv.nr. 338, nr. 285
 18. NL 40(1922)351
 19. NL 40(1922)351
 20. Wap. 13(1909)243
 21. GA Den Haag, ONA, Nots. JT, inv. nr. 157, f226, d.d. 15-8-1643
 22. GA Den Haag, ONA, Nots. LR, inv. nr. 41, f200, d.d. 18-7-1645
 23. GA Den Haag, ONA, Nots. PvG, inv. nr. 100, f394, d.d. 28-11-1647
 24. GA Leiden, NL-LdnRAL, ORA Leiden, 508, inv.nr. 48. Buurquestieboeken, Deel-Folio: F-157 vso
 25. NA, Hof van Holland, toeg.nr. 3.03.01.01, inv.nr: 3001, f 076
 26. SRM, Not. Arch. , Toeg. nr. 170.1.04, inv. nr. 83, blz. 125v
 27. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 28. Melchior Veeris, Lyste van de naemen der leeraeren in al de ses classen van het Noord-Hollandsche Synodus, Amsterdam, 1705
 29. Martinus Soermans, Kerkelyk register van de plaatsen en namen der predikanten van alle de classes, gehorende onder de synodus van Zuyd-Holland, van 't begin der Reformatie, tot nu toe, Haarlem, 1702
 30. GA Leiden, ONA, Nots. Johan van Noort, toeg. nr. 0506, inv. nr. 1122, f183
 31. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 32. H. Bots I. Matthey M. Meyer, Noordbrabantse Studenten 1550- 1750, Tilburg, 1979
 33. Brab. Leeuw 7(1958)169
 34. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 35. Dominees.nl
 36. GA Utrecht, ONA, Nots. A. Hoevenaar , inv.nr. U229a004, akte nr. 28
 37. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 38. P.C. Molhuysen, Album Promotorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1812, 's-Gravenhage 1913-1924
 39. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 40. ⇒ www.janvanhout.nl
 41. GA Leiden, NL-LdnRAL, SA II (1574-1816), 501A, inv.nr. 5956: T-67.
 42. NL 40(1922)295
 43. NL 40(1922)351
 44. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacobus Delphius, inv. nr. 360, aktenr./blz. 170/586
 45. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 46. NL111(1994)119
 47. NA, Hof van Holland, toeg.nr. 3.01.04.01, inv.nr: 2104, f 29
 48. GA Leiden, Collaterale Successie, ORA, inv.nr. 210, Deel-folio: 4 - 133
 49. ⇒ Woerden%20-%20Petruskerk%20%28hoofdorgel%29.aspx
 50. H.M. van den Heuvel, De Criminele Vonnisboeken van Leiden, 1533-1811, Leiden, 1978
 51. NP 15(1925)391

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1