This page was last updated : 150803.
File size is: 8 k.
Kwartierstaat Van Londen
Generatie 23
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Londen,
version 1.1,
Muiden, 2014.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Londen Gen. nr. 23

7958530. DIRK VAN VOORNE, ridder[1] , vermeld 1156 en 1189[2] en 1175-1189[3] , heer van Voorne, vermeld 1174-1189, op 3-10-1174 vermeld als getuige met zijn broer Floris, die hij als heer van Voorne opvolgde,[4] tr.

7958531. Jkvr. NN VAN NAELDWIJCK[5], erfdochter van Naaldwijk.

Op 3-10-1174 wordt Dirk van Voorne vermeld als getuige met zijn broer Floris van Voorne, die hij als heer van Voorne opvolgde.[6]

Referenties van de gegevens van generatie 23 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Londen --- Generatie 23 ( 8 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
  1. Prom. 7, p76
  2. Prom. 7
  3. Prom. 9, p217, en Prom. I(2e. dr), p320, Prom. II(2e dr) p242
  1. ⇒ KW_00013.HTM
  2. Prom. 7, Prom. X, p200
  3. A.C.F. Koch en J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, nr. 169, gecit. in Van Wimersma Greidanus, l.c., p769
  1. ⇒ KW_00013.HTM
  2. NL 46(1928)294

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 24
Back to previous
generation 22
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16