This page was last updated : 150803.
File size is: 8 k.
Kwartierstaat Van Londen
Generatie 21
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Londen,
version 1.1,
Muiden, 2014.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Londen Gen. nr. 21

1989632. GODSCHALC DANIELSZ VAN DER MERWEDE, ridder, vermeld 1258, tr.[1]

1989633. MABELIA VAN DEN BERGH, ovl. na 12-9-1288[2], testeert 13-7-1288,[3] tr. 2o [4] GHISELBERT UTEN GOYE, geb. omstreeks 1200, ovl. Utrecht 16-3-1271 beg. in de St. Annakerk van het oude Duitsche huis buiten de stadsmuren, wordt te Utrecht vermeld 1242-1271, wordt Ridder tussen 22-11-1252 en 22-2-1254 wordt broeder in het Duitsche Huis te Utrecht tussen 2-2-1266 en 28-7-1268, en commendator-broeder tussen 24-7-1269 en 4-2-1270, verm. wednr. van NN Vuytterhorst (bij wie kinderen),[5] zn. van Wolterus comes de Goye en van Rixa (van Amstel of van Bosinchem). Zie Ref. [6] voor een uitvoerige biografie van Ghiselbert uten Goye.

Op 13-7-1288 testeert Mabilia als weduwe van Giselbertus quondam Dominus de Goye miles. Zij wenst, dat haar huis, gelegen in de immuniteit van St. Maarten te Utrecht, na haar dood in handen gesteld worde van den Domproost en den Domdeken om het te verkoopen en de opbrengst in drie gelijke deelen te bestemmen voor een memoriedienst op Allerzielendag voor haar eerste man, de ridder Godescalcus de Merwede, het tweede deel voor memoriediensten voor haar tweeden man Giselbertus in vigilia beate Gertrudis (= 16 Maart), en het derde deel later voor gelijke diensten te houden voor haar zelf, alle te verrichten in den Dom te Utrecht. Zij verzoekt aan Johannes de Herkele (Arkel) ridder en aan haar beide zoons Johannes en Daniel van der Merwede deze uiterste wilbeschikking te willen bezegelen.[7]

1989634. LODEWIJK DE KASTELEIJN, kastelein van Altena.


Referenties van de gegevens van generatie 21 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Londen --- Generatie 21 ( 10 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
  1. OE 9(2001)179, Prom. 17, p240
  2. NL 66(1949)334
  3. Prom. 17, p240
  4. NL 66(1949)334
  1. NL 66(1949)334
  2. NL 66(1949)330
  3. NL 66(1949)340
  4. NL 57(1939)428
  1. NL 66(1949)334
  2. ⇒ KW_00012.HTM

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 22
Back to previous
generation 20
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16