This page was last updated : 150803.
File size is: 8 k.
Kwartierstaat Van Londen
Generatie 16
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Londen,
version 1.1,
Muiden, 2014.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Londen Gen. nr. 16

62176. GERRIT JANSZ VAN MUYLWIJCK(¥), ovl. vóór 1453, schepen (1409, 1410), raad (1417 en 1426), thesaurier (1426-..) en burgemeester (1428) der stad Dordrecht, rentmeester van Zuid-Holland 9-1-1421, koopt tienden van de Heer van Putten in 1423 en bekomt een schrootambacht te Dordrecht in 1424, beleend in 1428,[1] tr. 2o [2] MACHTELD ADRIAENSDR VAN MALBURG, dr. van Adriaen van Malburg, schout van Dordrecht (1432), tr. 1o [3]

7566049. IDA DE GROOTE HEEREN BORCHARDSDR.

COMMENTAAR(¥) De filiatie van Gerrit Jansz van Muijlwijck is betwist. Volgens Ref. [4] is hij waarschijnlijk een zoon van de zuster van Matthys en Rutger van Muijlwijk (zie kw. nr. 3783024 ).

Hollandse Leenkamer: 1423: Gherart van Muylwijck getrout met Joncfrou Yde Borchgaert de Grote dochter. Hij stichtte tesamen met zijn tweede vrouw op 4-4-1443 een vicarie op het door hem geschonken altaar ter eere van St. Hieronymus en St. Helena en tot waardigheid van het H. Graf ons liefs Heeren in de Grote Kerk te Dordrecht.[5]

Hollandse Leenkamer: 7-1-1453: Jan van Muylwijck Gerritsz getrouwt met Cornelia Aerntsdr krijgt evenals zijn broeder Gerrit van Muylwijck Gerritsz de helft van de korentienden in Nieuw Stigen in 's Heer Hugenland, daer de St. Anthoinius kercke in staet hen aan bestorven van Gerrit Jansz van Muylwijck. [6]

Referenties van de gegevens van generatie 16 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Londen --- Generatie 16 ( 11 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. ⇒ KW_00012.HTM
 2. ⇒ KW_00012.HTM
 3. ⇒ KW_00012.HTM
 4. ⇒ Muilwijk.htm
 1. Hollandse Leenkamer No.82/36 dd.1423
 2. Hollandse Leenkamer No.85/8v-9 dd.07.01.1453
 3. ⇒ KW_00012.HTM
 4. ⇒ KW_00012.HTM
 1. ⇒ KW_00012.HTM
 2. Hollandse Leenkamer No.116 Zuid-Holland fol.39, dd.6.1.1452
 3. ⇒ KW_00012.HTM

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 17
Back to previous
generation 15
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16