This page was last updated : 150803.
File size is: 12 k.
Kwartierstaat Van Londen
Generatie 13
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Londen,
version 1.1,
Muiden, 2014.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Londen Gen. nr. 13

7772. PETER MATTHIJSZ VAN MUYLWIJCK, geb. Gorkum ca. 1418, ovl. Hoogblokland, beg. Blokland 1482 (in de kerk, kort na 7 jan.), knaap, heeft in 1470 1½ morgen land in pacht in de Beemd te Hoogblokland en sticht aldaar een hofstede geheten "De Steene kamer",[1] tr. ca. 1448[2]

7773. ADRIANA HERMANSDR, ovl. Gorinchem 9-11-1504, draagt 3 morgen land in Blokland over 13-6-1485.

alle acten uit Ref. [3]
Gorinchem 14-3-1481: Peter van Muijlwijck Mathijsz droeg op Dirck van Luenen Jansz als zijn goed rede ende onrede in het land van Arkel of daerbuten. Reikt weer uit ten behoeve van Ariane Hermensdr Peter's gerechte wijve. Als kinderen die vermoedelijk nog minderjarig zijn worden genoemd: Bely, Jan, Tonis, Aert en Geertruyt moeten tenslotte even rijk zijn als de andere kinderen zodat ieder evenveel moet hebben.[4]

Gorinchem 7-1-1485: Peter van Muijlwijck Mathijsz droeg op aan Aernt, Jan, Thonis, Belij en Geerke zijn kinderen, te samen 13 morgen land in de ban van Arkel noch 14 morgen land in de Hoge Beemd met alle griendinge daartoe behorende en noch een ½ huis en hofstede met toebehoren op Blockland en de helft van de gerede goederen , onder voorwaarde dat hij levenslang het gebruik zelf voorbehoud.[5]

Gorinchem 13-6-1485: Dat Ermtruyt Peter van Muylwijcksdr Willem Adriaensz weduwe com tutore droeg up Ariane Peter's voors.weduwe, Mathijs Petersz, Herman, Jan, Aert, Tonis, Bale en Geertruyt Peter's voorn kynderen alle alsulcke goederen, roerende ende onroerende also groet ende also cleyn als hoer aengecomen ende bestorven zijn van dode Peter's voorz.hoeren vader, gelegen in den scependom van Gorinchem ende daer buyten ende verteech ende geloofde dat te waeren als recht is.[6]

Gorinchem 13-6-1485: Volgende akte. Dat Ariane Peter's weduwe draegt up Ermtruyt 3 morgen lants op Bloclant in 't oudelant tusschen Harman van Muylwijck ex una en S Jans outaer binnen de Kerke te Bloclant ex altera enz, ende dat voor hoers vaders goet ende versterff.[7]

Gorinchem 13-6-1485: Volgende akte. Dat Ariane van Muiylwijck beloofde Ermtruyt Petersdr CXXV scilden te betalen ende dit voer hoer vaders versterff.[8]

Referenties van de gegevens van generatie 13 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Londen --- Generatie 13 ( 15 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. ⇒ KW_00012.HTM
 2. ⇒ KW_00012.HTM
 3. ⇒ KW_00012.HTM
 4. GA Gorinchem, Rechterlijk Archief aanvullingen 1890 27A No.3/31 dd.14.03.1481
 5. GA Gorinchem, Rechterlijk Archief dd.7.1.1485
 6. GA Gorinchem, Rechterlijk Archief Aanvullingen 1890 27A No.3/31 dd.13.06.1485
 1. GA Gorinchem, Rechterlijk Archief Aanvullingen 1890 27A No.3/31 dd.13.06.1485
 2. GA Gorinchem, 1890 27A No.3/31 dd.13.06.1485
 3. ⇒ KW_00012.HTM
 4. ⇒ KW_00012.HTM
 5. ⇒ KW_00012.HTM
 6. ⇒ KW_00012.HTM
 1. ⇒ KW_00012.HTM
 2. ⇒ KW_00012.HTM
 3. ⇒ KW_00012.HTM

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 14
Back to previous
generation 12
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16