This page was last updated : 191023.
File size is: 12 k.
Kwartierstaat Van Londen
Generatie 1
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Londen,
version 1.2,
Muiden, 2019.
© Copyright 2019 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Londen Gen. nr. 1

1. Johannes (Jan) van Londen, geb./ged. geref. Amersfoort 18-10-1742/5-2-1743, ovl. Amersfoort 23-10-1814 (oud 74 jaar, sic!), woont te Amersfoort (1774), in de Wijk Bloemendaal (1814), betaalt ƒ 2,4,--, ƒ 2,--,-- en ƒ 5,--,-- huisgeld voor 3 huizen in de Sogstraat oversijde van de Walle af (na 1755),[1] warmoesier (1811..1814), otr./tr. 1o Amersfoort geref. 1/17-7-1774 (zij als Gijsbertje Gerrits) Gijsbertje Gerrits van Woudenberg, ged. vóór ca. 1755 (doop geref. Amersfoort niet gevonden), ovl. Amersfoort (reg. ovl. RK Kromme Elleboog) 12-9-1790 (als Gijsbertje Gerrits), woont te Stoutenburg (1774), otr./tr. 2o Amersfoort geref. 26-11/17-12-1795 (hij als wednr. van Gijsbertje van Woutenburg) Engeltje van Ling, ged. Amersfoort Rem. 15-10-1759, ovl. Amersfoort 10-2-1811, wed. van Gijsbert Sukkel (huw. 1788, kind 1793, huiseigenaar in de Sogstraat[2]), dr. van Evert van Ling en Hanna Barthe, woont te Amersfoort (1795), tr. 3o Amersfoort 27-5-1812 (oud 68 jr, sic! en wednr. van Engeltje van Ling) Cecilia (Secilia) van Kempen, geb. 1766/67, ovl. Amersfoort 15-12-1815 (oud 56 jaar, sic!), wed. van Andries van Baarn, dr. van Hendrikus van Kempen en Elisabeth Tuimelaar.

Op 19-4-1782 verschijnt een aanzegging van de gerechtsdienaar van Leusden tot het afgeven van een akte van indemniteit, het betreft Jan van Londen, met echtgenote en kinderen, die te Leusbroek woont. Volgens notitie hierbij schijnt de aanzegging geen efect gehad te hebben, er zijn geen aktes van indemniteit van betrokkene aangetroffen. [3]
Op 5-4-1811 wordt de inventaris opgemaakt van de nalatenschap van Engeltje van Lingh, overleden Amersfoort 10-2-1811 (woonde Achter de Kamp), echtgenote Jan van Londen, eerder wed. van Gijsbert Sukkel. Het betreft : te Amersfoort 3 woningen onder 1 dak in de Zogstraat (Camp 268), een huis ernaast (Camp 274), een huis in de Potstraat ernaast (Camp 275) en huis in Potstraat ernaast (Camp 276). [4] Er wordt verwezen naar een testament: d.d. 18-12-1810. [5]
Jan van Londen, warmoesier, geb. 18-10-1742, is ingezetene van Amersfoort (1811).[6]

Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Londen --- Generatie 1 ( 6 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
  1. Blaffert Amersfoort, l.c.
  2. Blaffert, l.c.
  3. Archief eemland, Toegangsnummer: 0600, inv. nr. 77, f01f
  1. GA Amersfoort, Nots. G. van Kleef, inv. nr. AT 054a004 rep 31
  2. GA Amersfoort, Nots. G. van Kleef AT 054a004 rep 5.
  3. Amersfoort Registre Civique

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12