This page was last updated : 160524.
File size is: 8 k.
Collegium Philomuses
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Collegium Philomuses,
version 1.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Van Exel --- Generatie 1 ( 201 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Bredius-5 = Dr. A. Bredius, K√ľnstler-Inventare, Urkunden zur Geschichte der Holl√§ndischen Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIITten Jahrhunderts, Teil 5, Den Haag, 1918
 1. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21628860
 2. Wim Blok, ⇒ gw5.geneanet.org
 3. zie ook Wim Blok, ⇒ gw5.geneanet.org
 4. Mededeling Paul D. Meijer, 2015
 5. zie ook Mededeling Paul D. Meijer, 2015
 6. zie ook Mededeling Paul D. Meijer, 2015
 7. fol. 216
 8. Mededeling Paul D. Meijer, 2015
 9. zie ook Mededeling Paul D. Meijer, 2015
 10. Mededeling Paul D. Meijer, 2015
 11. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21607250
 12. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21607962
 13. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21608931
 14. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21608990
 15. Wim Blok, ⇒ gw5.geneanet.org
 16. Mededeling Paul D. Meijer, 2015
 17. zie ook Wim Blok, ⇒ gw5.geneanet.org
 18. Mededeling Paul D. Meijer, 2015
 19. zie ook Mededeling Paul D. Meijer, 2015
 20. zie ook Mededeling Paul D. Meijer, 2015
 21. Mededeling Paul D. Meijer, 2015
 22. NL 42(1924)323
 23. NL42(1924)323
 24. zie ook NL 39(1921)92
 25. NL 39(1921)92
 26. NL 42(1924)323
 27. Rotterdam, Prot. 4321, gecit. in Wap. 13(1912)315
 28. NL 39(1921)92
 29. Mededeling Paul D. Meijer, 2015
 30. Rotterdam, Prot. 2822, gecit. in Wap. 13(1912)315
 31. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 14, aktenr./blz. 114/364
 32. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 54, aktenr./blz. 72/150
 33. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Symonsz, inv. nr. 20, aktenr./blz. 121/394
 34. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 58, aktenr./blz. 131/392
 35. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 132, aktenr./blz. 1/1
 36. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 132, aktenr./blz. 49/108
 37. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 64, aktenr./blz. 57/180
 38. NL 39(1921)92)
 39. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 65, aktenr./blz. 71/243
 40. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas Vogel Adriaansz, inv. nr. 167, aktenr./blz. 111/190
 41. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas Vogel Adriaansz, inv. nr. 175, aktenr./blz. 51/72
 42. NL 42(1924)327
 43. fol. 64v, gecit. in NL 42(1924)326
 44. Voogdijb. Rotterd. dd. 18 Jan. 1627, gecit. in NL 42(1924)327
 45. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 65, aktenr./blz. 110/352
 46. NL 42(1924)323
 47. NA 40(1942)72
 48. Weeskamer 22 Nov. 1653
 49. Wap. 13(1912)315
 50. GA Rotterdam, Weeskamer archief, fol. 25 d.d. 23 Mei 1637, gecit. in NL 39(1921)93
 51. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 76, aktenr./blz. 11/34
 52. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Hofflant, inv. nr. 264, aktenr./blz. 284/418
 53. GA Rotterdam, ONA, Nots. Gerrit van der Hout, inv. nr. 311, aktenr./blz. 202/348
 54. GA Rotterdam, ONA, Nots. Gerrit van der Hout, inv. nr. 273, aktenr./blz. 47/112
 55. GA Rotterdam, ONA, Nots. Cornelis Maes, inv. nr. 655, aktenr./blz. 201/418
 56. GA Rotterdam, Weeskamer archief, fol. 59 d.d. 22 Nov. 1653 gecit. in NL 39(1921)93
 57. NL 39(1921)93
 58. zie ook NA 40(1942)72
 59. zie ook NA 40(1942)72
 60. GA Rotterdam, ONA, Nots. Philips Basteels, inv. nr. 919, aktenr./blz. 119/337
 61. NL 39(1921)233
 62. ONA Rotterdam, Nots. Willem Jacobsz, inv. nr. 66, Aktenummer/Blz. 178/515
 63. NL 39(1921)233
 64. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Hofflant, inv. nr. 255, aktenr./blz. 188/292
 65. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 132, aktenr./blz. 255/577
 66. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Cornelisz van der Swan, inv. nr. 185, aktenr./blz. 253/333
 67. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arent van der Graeff, inv. nr. 322, aktenr./blz. 33/70
 68. NL 39(1921)233
 1. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 79, aktenr./blz. 2/4
 2. GA Rotterdam, ONA, Nots. Nicolaas Vogel Adriaansz, inv. nr. 158, aktenr./blz. 85/265
 3. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan Egbertsz van der Heul, inv. nr. 416, aktenr./blz. 260/486
 4. GA Rotterdam, ONA, Nots. Johan Troost Albertsz, inv. nr. 495, aktenr./blz. 33/64
 5. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 60, aktenr./blz. 98/331
 6. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Cornelisz van der Swan, inv. nr. 183, aktenr./blz. 249/342
 7. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jacob Cornelisz van der Swan, inv. nr. 183, aktenr./blz. 312/437
 8. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 67, aktenr./blz. 15/51
 9. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 141, aktenr./blz. 112/173
 10. GA Rotterdam, ONA, Nots. Jan van Aller Az., inv. nr. 94, aktenr./blz. 135/241
 11. GA Rotterdam, ONA, Nots. Pieter van Leeuwen, inv. nr. 464, aktenr./blz. 122/226
 12. GA Rotterdam, ONA, Nots. Pieter van Leeuwen, inv. nr. 467, aktenr./blz. 118/222
 13. GA Rotterdam, ONA, Nots. Gerrit van der Hout, inv. nr. 311, aktenr./blz. 310/556
 14. GA Rotterdam, ONA, Nots. Pieter de Paus/ Pope/ le Pape, inv. nr. 667, aktenr./blz. 263/427
 15. zie ook NL 42(1924)323
 16. NL 39(1921)92
 17. GA Rotterdam, ONA, Nots. Willem Jacobsz., inv. nr. 54, aktenr./blz. 195/465
 18. GA Rotterdam, ONA, Nots. Arnout Wagensvelt, inv. nr. 136, aktenr./blz. 211/342
 19. Isaac Beeckman, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 á 1634. Tome 1: 1604-1619 (ed. Cornelis de Waard). Martinus Nijhoff, Den Haag 1939
 20. f 235v
 21. zie ook NL 57(1939)35
 22. NL 57(1939)35
 23. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21580784
 24. NL 57(1939)35
 25. zie ook NL 57(1939)35
 26. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 27. dominees.nl
 28. Mededeling Paul D. Meijer, 2015
 29. NL 57(1939)35
 30. NL 57(1939)35
 31. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21631141
 32. ⇒ BesluitenStaten-generaal1626-1651
 33. Kohier1631
 34. zie ook Wim Blok, ⇒ gw5.geneanet.org
 35. zie ook Wim Blok, ⇒ gw5.geneanet.org
 36. Wim Blok, ⇒ gw5.geneanet.org
 37. NL 20(1904)267
 38. GN 7(1952)114
 39. Nav. 55(1905)545
 40. ⇒ www.felixarchief.be
 41. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21579421
 42. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21735980
 43. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21613857
 44. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-215
 45. Jb. Amstelodamum 7(1909)190
 46. GA Rotterdam, ONA, Nots. Gerrit van der Hout, inv. nr. 289, akte/blz. nr. 87/125
 47. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21624020
 48. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21624028
 49. GAA, inv. nr. 88: Archief van de familie Brants en aanverwante families
 50. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21731668
 51. zie ook Wim Blok, ⇒ gw5.geneanet.org
 52. Wim Blok, ⇒ gw5.geneanet.org
 53. GN 7(1952)114
 54. NL 38(1920)296
 55. Wim Blok, ⇒ gw5.geneanet.org
 56. NL 20(1904)267
 57. GN 7(1952)114
 58. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 59. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 60. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 61. Nav. 55(1905)545
 62. GN 7(1952)114
 63. GN 7(1952)114
 64. NL 20(1904)267
 65. GN 7(1952)114
 66. Nav. 55(1905)545
 67. zie ook NL 38(1920)251
 68. GN 7(1952)114
 1. Nav. 55(1905)545
 2. Amstelodamum 66(1979)101
 3. Mededeling Paul Meijer, 2015
 4. Mededeling Paul Meijer, 2015
 5. ⇒ genealogie3.hcdeboer.nl
 6. ⇒ genealogie3.hcdeboer.nl
 7. Mededeling Paul Meijer, 2015
 8. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21627391
 9. fol. 408
 10. zie ook⇒ gezin.php?database=humo_&id=F4379&hoofdpersoon=I1072573457
 11. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21644044
 12. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21644045
 13. ⇒ genealogie3.hcdeboer.nl
 14. zie ook NL 38(1920)247
 15. ⇒ genealogie3.hcdeboer.nl
 16. Wim Blok, ⇒ gw5.geneanet.org
 17. zie ook Mededeling Paul Meijer, 2015
 18. Wim Blok, ⇒ gw5.geneanet.org
 19. ANF 16(1903)528
 20. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21644045
 21. NA, Nummer Toegang: 3.04.06.048
 22. GA Delft, ONA, Notaris Adriaen Hoppesteijn Van Leeuwen, Inventarisnummer 2563C, Folio 121
 23. GA Delft, ONA, Nots. Cornelis van der Sleyden, Inventarisnummer 2532E, Folio 211
 24. GA Delft, ONA, Nots. Cornelis van der Sleyden, Inventarisnummer 2531C, Folio 203
 25. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21578416
 26. zie ook Mededeling Paul Meijer, 2015
 27. Bredius-5
 28. Mededeling Paul Meijer, 2015
 29. Bredius-5
 30. Bredius-5 citeert Amsterdam 1691, II p868
 31. Bredius-5, citeert ONA Amsterdam, Nots. F. Wttenbogaert
 32. Bredius-5, citeert ONA Amsterdam, Nots. F. Wttenbogaert
 33. Bredius-5, citeert ONA Amsterdam, Nots. Jac. Hellerus
 34. Bredius-5, citeert Register Verpondingen
 35. Bredius-5, citeert ONA Amsterdam, Nots. Jac. Hellerus
 36. Bredius-5
 37. Bredius-5, citeert ONA Amsterdam, Nots. Brouwer
 38. Bredius-5, citeert ONA Amsterdam, Nots. N. Hemminck
 39. Bredius-5
 40. Bredius-5
 41. Mededeling Paul Meijer, 2015
 42. Bredius-5, GA Amsterdam, ONA, Nots. F. Uyttenbogaert, d.d. 3-7-1655
 43. ANF 11(1894)84
 44. Nav. 23(1873)150
 45. zie ook Mededeling Paul Meijer, 2015
 46. Louis Peter Grijp, Boys and female impersonators in the Amsterdam Theatre of the Seventeenth Century, Medieval English Theatre 28(2006)131
 47. Bredius-5 citeert ONA Amsterdam, Nots. J. van de Ven
 48. Bredius-5 citeert ONA Amsterdam, Nots. D. Doornick
 49. Bredius-5 citeert ONA Amsterdam, Nots. J. van de Ven
 50. Bredius-5 citeert ONA Amsterdam, Nots. D. Doornick
 51. Bredius-5 citeert ONA Amsterdam, Nots. D. Doornick
 52. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21627761
 53. Bredius-5 citeert ONA Amsterdam, Nots. A. Loefs
 54. Bredius-5 citeert ONA Amsterdam, Nots. A. Loefs
 55. Bredius-5 citeert ONA Amsterdam, Nots. Jac. Hellerus
 56. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21578416
 57. Wim Blok, ⇒ gw5.geneanet.org
 58. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-20
 59. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-20
 60. GAA, ONA Nots. Pieter Carels, inv. nr. 712 f502, gecit in GN 44(1989)493
 61. GAA,Archief van Schepenen; Register van willige decreten van het Hof van Holland, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21731667
 62. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21575217
 63. GAA, Nots. Jacob Hellerus, inv. 451, nr. 2483, gecit. in ⇒ montias
 64. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn, AT 015a003, f21.
 65. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21640890

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1