This page was last updated : 170712.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie Emtinck
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Emtinck,
version 1.1,
Muiden, 2017.
© Copyright 2017 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Emtinck --- Generatie 1 ( 181 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. P. C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Gen. en her. gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, Utrecht, 1928, dl. 2
 2. P. C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Gen. en her. gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, Utrecht, 1928
 3. CBG, Heraldische Databank
 4. zie ook André de Jong, Kwartierstaat van Ing. Hugo, Gustaaf en Mr. Willem de Clercq, Den Haag, 2013
 5. NNBW 7, p891
 6. ⇒ F.%20Plaisier%20Bijlagen.htm
 7. ⇒ straatkelders.htm
 8. www.ngv.nl/Bronnen/Antwerpen/antwerpen.pdf
 9. P. C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Gen. en her. gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, Utrecht, 1928, dl. 2
 10. ⇒ docs2.htm
 11. SAA, ONA, Nots. Mattheus Abbas, d.d. 17-8-1660
 12. SAA, ONA, Nots. Mattheus Abbas, inv. nr. 2478G
 13. ⇒ Prosopography.pdf
 14. O. Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000, en prosopografische Data Base
 15. ⇒ gecroonde-raep
 16. DBNL, ⇒ _bij005190001_01_0004.php
 17. GA Rotterdam, Toeg.nr 18, ONA, Nots. Jan van Aller Az, inv. nr. 88, aktenr./blz. 393 / 754
 18. kohier fol. 133vo, p.31
 19. Montias, ⇒ browserecord.php?-action=browse&-recid=1790
 20. ⇒ herenhuizen
 21. ⇒ www.gravenopinternet.nl
 22. DTB
 23. Salomon de Bray, Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt, 1631 (facsimile uitgave ed. E. Taverne, Davaco Publishers, Soest 1971), ⇒ colofon.php
 24. Montias, ⇒ browserecord.php?-action=browse&-recid=1790
 25. NL 44(1926)9
 26. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21615083
 27. P. C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Gen. en her. gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, Utrecht, 1928, dl. 2
 28. R. Ottens en G. Lequien, Naamlyst van een Atlas van de Zeven Vereenigde Nederlandsche Provintiën, etc., Amsterdam, 1782, Google Books
 29. ⇒ fonds_plasier_8.htm
 30. Duverger, Antwerpse Inventarissen 1 (1984), p.314
 31. Montias, ⇒ browserecord.php?-action=browse&-recid=1790
 32. Provincie, stad, ende district van Mechelen, uitg. J.B. Jorez, Brussel, 1770
 33. O. Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000, en prosopografische Data Base
 34. kohier, fol. 256, blz. 59
 35. ⇒ browserecord.php?-action=browse&-recid=1286
 36. Amstelodamum 76(1989)100
 37. NA, Nummer toegang: 1.05.01.01, inventarisnummer: 18B, folionummer: 39, (Kaartenbak chronologisch: 195
 38. NA, Nummer toegang: 1.05.01.01, inventarisnummer: 18B, folionummer: 40, (Kaartenbak chronologisch: 196
 39. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21609394
 40. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21609822
 41. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21609893
 42. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21610040
 43. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21610039
 44. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21610725
 45. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21611167
 46. Jb. Amstelodamum 60(1968)89
 47. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21611293
 48. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21611500
 49. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21612445
 50. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21612939
 51. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21613007
 52. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21613150
 53. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21613216
 54. Van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het Bedrijfsleven R.G.P. 78 (1933), blz. 660)
 55. ⇒ browserecord.php?-action=browse&-recid=1286
 56. NA 695A, 4981 films, Not. J. Warnaerts)
 57. ⇒ browserecord.php?-action=browse&-recid=1286
 58. SAA, NA 1045, f. 385-385v, not. J. van de Ven, 20 november 1636, en Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen III, no. 269., gecit. in Sjoukje Colenbrander, Zolang de weefkunst bloeit : zijdeweverijen in Amsterdam en Haarlem, 1585-1750, proefschrift UvA, 2010
 59. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21615423
 60. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21615426
 61. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21615440
 1. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21581431
 2. SAA, Not. Arch. toeg.nr. 5075, Nots. XXXX, inv.nr. yyyy, akte nr. 3940, URL: ⇒ eknwvjjgn
 3. SAA, ONA, Nots. David Doornick, d.d. 17-11-1654
 4. SAA, Not. Arch. toeg.nr. 5075, Nots. Reijnier Dull, inv.nr. yyyy, akte nr. 8222, URL: ⇒ eknwvk3sw
 5. SAA, Prot Not. van Tol pak 22. p. 36., gecit. in Oud Holland 3(1885)
 6. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21632862
 7. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21655922
 8. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21664818
 9. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21664868
 10. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21664577
 11. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21683737
 12. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21711185
 13. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21714384 en idem NL-SAA-21714385
 14. NL 52(1934)246
 15. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21625180
 16. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21737790
 17. ⇒ keizersgracht-217
 18. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21731819
 19. Jb. Amstelodamum 17(1919)68
 20. zie ook NL 52(1934)246
 21. zie ook Jb. Amstelodamum 58(1966)45
 22. zie ook NL 52(1934)246
 23. SAA, NA 1045, f. 385-385v, not. J. van de Ven, 20 november 1636, en Van Dillen, Bronnen bedrijfsleven en gildewezen III, no. 269., gecit. in Sjoukje Colenbrander, Zolang de weefkunst bloeit : zijdeweverijen in Amsterdam en Haarlem, 1585-1750, proefschrift UvA, 2010
 24. Nav. 63(194)386
 25. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21622370
 26. Amstelodamum 55(1968)142
 27. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21583459
 28. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21583509
 29. SAA, ONA, Nots. Winter, toeg. nr. 2409, inv. nr. 104
 30. ⇒ browserecord.php?-action=browse&-recid=1286
 31. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 32. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 33. ANF 1(1883)#11 p4
 34. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21627152
 35. NA toegang: 3.01.04.01, inventarisnummer: 2090, folionummer: 28
 36. Jb. Amstelodamum 17(1919)68
 37. Jb. Amstelodamum 53 (1961)126
 38. Alfons Fransen, Dijk onder spanning: De ecologische, politieke en financiële geschiedenis van de Diemerdijk bij Amsterdam, 1591-1864, Hilversum, 2011
 39. www.tgooi.info/zonnestraal/index.php
 40. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21630708
 41. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21629962
 42. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21631070
 43. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21631071
 44. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21631389
 45. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21732597
 46. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21576059
 47. GA Utrecht, ONA, Nots. G. De Coten , inv.nr. U038a002, akte nr. 120
 48. SAA, Not. Arch. toeg.nr. 5075, Nots. XXXX, inv.nr. yyyy, akte nr. 7713, URL: ⇒ eknwvjzwn
 49. GA Rotterdam, Toeg.nr 18, ONA, Nots. Jan van der Hoeven, inv. nr. 1045, aktenr./blz. 14 / 45
 50. GA Rotterdam, Toeg.nr 18, ONA, Nots. Jan van der Hoeven, inv. nr. 1045, aktenr./blz. 13 / 33
 51. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21632862
 52. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21635109
 53. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21587523
 54. Amstelodamum 34(1947)66
 55. NA, toeg nr. 3.01.09, Inventaris van het archief van de Gedeputeerden van Haarlem ter Dagvaart van de Staten van Holland, (1589) 1603-1787, inv. nr. 822
 56. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21663907
 57. Jb. Amstelodamum 53 (1961)126
 58. zie ook P. C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Gen. en her. gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, Utrecht, 1928
 59. NL 19(1901)91
 60. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21714707
 61. Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 1. Jb. Amstelodamum 4(1906)84
 2. Eva Röell, Tekenen ter Verlichting, proefschrift Universiteit van Utrecht, 2010
 3. P. C. Bloys an Treslong Prins en J. Belonje, Gen. en her. gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, Utrecht, 1928
 4. P. C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Gen. en her. gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, Utrecht, 1928
 5. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 6. P.C. Molhuysen, Album Promotorum Academiae Lugduno Batavae 1575-1812, 's-Gravenhage 1913-1924
 7. ⇒ Steeg_en_pomp.pdf
 8. TVE 25(2007)121
 9. Emtinck manuscript, City Archives of Brussels, AH, Register 3401, fo. 14
 10. Jb. Amstelodamum 84(1992)41
 11. Jb. Amstelodamum 84(1992)41 en 59
 12. H.W. van Tricht e.a. (eds.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (eerste deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1976, ⇒ colofon.php
 13. Jb. Amstelodamum 4(1906)102
 14. Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 1916, 01-01-1916, p49
 15. NL 58(1940)233
 16. NL 58(1940)233
 17. R. A.: Holl. Leenk. no. 169 (Reg. Quadr. Alliantie), cap. Noortholl., fol. 121
 18. R.A.: Holl. Leenlc. no. 174 (Reg. Quadr. Alliantie van Dresden), cap. Noortholl., fol. 130 vo.
 19. R. A.: Holl. Leenk. no. 176 (Reg. Willem de Vijfde), cap. Noortholl., fol.90.
 20. R. A.: Holl. Leenk. no. >180 (Reg. Wolfenbuttel), cap. Noordholl., fol 141.
 21. SAA, Not. Arch. toeg.nr. 5075, Nots. XXXX, inv.nr. yyyy, akte nr. 12600, URL: ⇒ eknwvm2t6
 22. A.J. van der Aa, Biogr. Wdnbk der NL, sub voce Emtinck
 23. J. van Goinga-van Driel, (1999). 'Alom te bekomen'. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1720-1800 Amsterdam: De Buitenkant, 1999, proefschrift Universiteit van Amsterdam, 1999
 24. TVE 25(2007)121
 25. Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 1916, 01-01-1916, p49
 26. Jb. Amsteldamum 87(1995)63
 27. ⇒ 1615%20Blauwhuizen.htm
 28. SAA, Not. Arch. toeg.nr. 5075, Nots. XXXX, inv.nr. yyyy, akte nr. 7465, URL: ⇒ eknwvjyyw
 29. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21672611
 30. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21714705
 31. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
 32. RHC ZO-Utrecht, Stadsgerecht Wijk bij Duurstede inv.nr. 73, burgereden 1604 - 1782
 33. ⇒ Vlamingstraat%20107_verbeterhuizen.html
 34. Amstelodamum 34(1947)66
 35. ⇒ amsterdam-parelde.html
 36. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Den Doorslag , inv.nr. U139a008, akte nr. 63
 37. GA Utrecht, ONA, Nots. T. Vosch Van Avezaat , inv.nr. U118a005, akte nr. 85
 38. RHC Z.O. Utrecht, ONA Wijk bij Duurstede, toeg.nr. 63, Nots. Bastiaen van Schalkwijk, inv.nr. 2533, 5-5-1722
 39. vermeld in RHC Z.O. Utrecht, ONA Wijk bij Duurstede, toeg.nr. 63, Nots. Bastiaen van Schalkwijk, inv.nr. 2533, 27-10-1723
 40. RHC Z.O. Utrecht, ONA Wijk bij Duurstede, toeg.nr. 63, Nots. Bastiaen van Schalkwijk, inv.nr. 2533, 27-10-1723
 41. RHC Z.O. Utrecht, ONA Wijk bij Duurstede, toeg.nr. 63, Nots. Bastiaen van Schalkwijk, inv.nr. 2533, 16-1-1724
 42. RHC Z.O. Utrecht, ONA Wijk bij Duurstede, toeg.nr. 63, Nots. Bastiaen van Schalkwijk, inv.nr. 2533, 12-11-1725
 43. GA Utrecht, ONA, Nots. J. Van Den Doorslag , inv.nr. U139a012, akte nr. 39
 44. RHC ZO Utrecht, Kerkenraadsnotulen van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Wijk bij Duurstede 1592-1961, toeg.nr. 335, inv. nr. 2, Transcriptie F. Gunther en E. Verhaar, 2014
 45. woord
 46. o
 47. GA Delft, Oud Archief stadsbestuur Delft, arch.nr. 0001, inv.nr. 02031A, f41
 48. ⇒ collectie-delft.nl
 49. NA toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3120, folionummer: 052
 50. GA Utrecht, ONA, Nots. A. Van Broek , inv.nr. U203a001, akte nr. 11
 51. Nav. 56(1906)438
 52. GN 10(1955)136
 53. Nav. 56(1906)438
 54. GA Utrecht, ONA, Nots. C. Van Ceulen , inv.nr. U233a001, akte nr. 20
 55. Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied - Utrechtse Heuvelrug, Regesten (Dorps)gerecht Dwarsdijk of Nijendijk 1657-1811, A.A.B. van Bemmel Wijk bij Duurstede, 2006, n° 564
 56. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 57. NA, Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 6084, folionummer: 182
 58. NA, Nummer toegang: 1.04.02, inventarisnummer: 6084, folionummer: 182
 59. RA Alkmaar, 0850 Inventaris van de Collectie aanwinsten van het Regionaal Archief, 1412-1984, inv. nr. 1528

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1