This page was last updated : 140504.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie Calandrini
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Calandrini,
version 1.1,
Muiden, 2009.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Calandrini --- Generatie 2 ( 40 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. O. Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000, ⇒ books.google.com
 2. Resolutiën Staten-Generaal Oude en Nieuwe Reeks 1576-1625, ⇒ statengeneraal
 3. NL 58(1940)366
 4. NL 19(1901)95
 5. NL 58(1940)366
 6. O. Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden en de opkomst van de Amsterdamse stapelmarkt (1578-1630), Hilversum, 2000, ⇒ books.google.com
 7. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21611056
 8. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21612922
 9. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21574003
 10. NL 58(1940)367
 11. Nots. Adriaan Codde te Batavia, d.d. 17-9-1648, gecit. in NL 58(1940)368
 12. Reg. Schepenen 157, 1, blz. 16, gecit. in NL 58(1940)368
 13. zie ook NL 19(1901)95
 14. Nots. Anthony Huysman te Batavia, d.d. 8-10-1650
 1. Testamenten-Register 1649/'51 fol. 161
 2. NL 58(1940)369
 3. GN 29(1974)372
 4. Ind. Nav. 7(1941)13
 5. GN 38(1983)338
 6. GN 29(1974)374
 7. NL 58(1940)369
 8. Mededeling Patrick Raar, 2014
 9. NL 58(1940)369
 10. NL 58(1940)369
 11. Batavia, Reg. Schepenen 157 1 blz. 95
 12. Test. Reg. 1655/'59, fol. 182/'83
 13. NL 19(1901)62
 14. NL 19(1901)62
 1. NL 23(1905)73
 2. NL 19(1901)95
 3. NL 19(1901)62
 4. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 5. NL 16(1898)25
 6. NL 19(1901)62
 7. NL 58(1940)372
 8. NL 16(1898)25
 9. NL 58(1940)372
 10. F. Nagtglas, 'De algemeene kerkeraad der Nederduitsch-hervormde gemeente te Middelburg van 1574-1860', Middelburg, 1860
 11. ONA Batavia, Nots. Anthony Huysman, d.d. 29-3-1659
 12. ⇒ www.buitenplaatseninnederland.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2